A jogszabály mai napon ( 2022.05.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi CLXXI. törvény

az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2017. március 16-án elfogadott 60/2. és 60/3. számú határozatban foglalt módosítás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Decision 60/2

Inclusion of U-47700 in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the

1972 Protocol

At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Comission on Narcotic Drugs decided to include U-47700 is Schedule I of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”

„Decision 60/3

Inclusion of butyrfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the

1972 Protocol

At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Comission on Narcotic Drugs decided to include butyrfentany is Schedule I of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”

„60/2. sz. határozat

Az U-47700 felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén úgy határozott, hogy az U-47700-at az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.”

„60/3. sz. határozat

A butyrfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén úgy határozott, hogy a butyrfentanyt az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.”

4. § Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

5. § (1) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

(2) Az Egyezmény - a Módosításban foglalt módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a közzétételéről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére