A jogszabály mai napon ( 2021.04.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról

A Kormány

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A nemzetbiztonsági szolgálatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (4) bekezdésben foglaltak alapján - tevékenységükhöz kapcsolódóan - az 1. melléklet szerinti közzétételi listában meghatározott adatokat közzéteszik.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3-4. § * 

1. melléklet a 180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A B C
1. Adat Frissítés Megőrzés
2. A nemzetbiztonsági szolgálat hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja (amennyiben a szolgálat honlapja tartalmazza,
a megyei kirendeltség címe, elérhetősége)
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti felépítése igazgatósági (ennek hiányában szervezeti egység) szintig, továbbá a hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységek,
a törvényben meghatározott feladataik rögzítésével
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. A nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és helyettesei
neve, szolgálati beosztása, rendfokozata
A változásokat
követően azonnal
Az előző állapot
törlendő
5. Amennyiben van, a nemzetbiztonsági szolgálaton belüli ügyfélkapcsolati iroda elérhetősége és az ügyfélfogadási
rend
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
6. A nemzetbiztonsági szolgálat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja
A változásokat követően azonnal Az előző állapot
1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A B C
1. Adat Frissítés Megőrzés
2. A nemzetbiztonsági szolgálat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A változásokat követően azonnal Az előző állapot
1 évig archívumban tartásával
3. Amennyiben van, a nemzetbiztonsági szolgálat nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja,
a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Negyedévente Az előző állapot
1 évig archívumban tartásával
4. A nemzetbiztonsági szolgálatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos külső vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot
1 évig archívumban tartásával
5. A nemzetbiztonsági szolgálatra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Negyedévente Az előző állapot törlendő
7. A nemzetbiztonsági szolgálat működésével, tevékenységével kapcsolatos, az állampolgárok tájékoztatásául szolgáló közlemények, információk A változásokat követően azonnal Az előző állapot
1 évig archívumban tartásával

III. Gazdálkodási adatok

A B C
1. Adat Frissítés Megőrzés
2. A költségvetési törvényben szereplő, az adott nemzetbiztonsági szolgálatra vonatkozó költségvetési cím alatt található adatok A változásokat követően azonnal A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 10 évig archívumban tartásával

  Vissza az oldal tetejére