A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a 2. számú, Budapest-Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2. számú, Budapest-Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonalát meghatározó tengelyét az egymástól legfeljebb 100 méteres távolságban lévő tengelypontok ábrázolásával az 1. és 2. melléklet szerinti, M = 1:1000 léptékű áttekintő térkép tartalmazza.

(2) Az 1. és 2. melléklet szerinti tengelypontok Egységes Országos Vetületi Rendszer (a továbbiakban: EOV) koordinátáit, valamint WGS84 földrajzi (GPS) (a továbbiakban: WGS84) koordinátáit a 3. melléklet határozza meg azzal, hogy az 1. és a 2., valamint a 3. és a 4. melléklet közötti, vagy az EOV és a WGS84 koordináták közötti eltérés esetén a tengelypontok EOV koordinátái tekintendők irányadónak.

(3) A 2. számú, Budapest-Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonala a tengelypontokban a vasút tengelyére merőlegesen, a 2. §-ban meghatározott távolságban felvett pontok, és a végpontoktól számított, a 2. §-ban meghatározott távolsággal egyező sugarú félkör által meghatározott terület az 1. és 2. melléklet szerint.

(4) Az e rendelettel megállapított nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számait a 4. melléklet tartalmazza. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényben foglalt, az ingatlanokat érintő tilalmakat és korlátozásokat a 4. melléklet szerinti ingatlanok 1. és 2. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsávja tekintetében kell alkalmazni.

(5) Ha a 4. mellékletben szereplő ingatlanok helyrajzi száma e rendelet hatálybalépését követően változik meg, akkor a (4) bekezdésben foglaltakat valamennyi olyan új helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra alkalmazni kell, amelyet az 1. és 2. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsáv érint.

2. § A nyomvonal határát meghatározó pontok tengelypontoktól mért távolsága alszakaszonként a 10001 ponttól a 10091 pontig 25 méter.

3. § A megállapított nyomvonallal érintett területsáv védettségének időtartama e rendelet hatálybalépésétől számított két év.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A 2. számú, Budapest-Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonala, és a nyomvonalát meghatározó tengelypontok összessége

2. melléklet a 187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A 2. számú, Budapest-Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonala, és a nyomvonalát meghatározó tengelypontok összessége

3. melléklet a 187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A 2. számú, Budapest-Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza tengelypontjainak koordinátái, és a beépítésre nem szánt terület határpontjainak tengelytől mért távolsága

A B C D E F

1.

Pont száma

EOV Y

EOV X
GPS Φ (Szélesség) Tizedes fok
(WGS84)
GPS Λ (Hosszúság) Tizedes fok
(WGS84)
Távolság
m
2. 10001 627661,134 263007,715 E18° 44’ 59,17” N47° 42’ 37,80” 25
3. 10011 627621,226 263099,466 E18° 44’ 57,23” N47° 42’ 40,74” 25
4. 10021 627577,123 263188,838 E18° 44’ 55,11” N47° 42’ 43,65” 25
5. 10031 627528,209 263274,592 E18° 44’ 52,74” N47° 42’ 46,43” 25
6. 10041 627471,408 263355,439 E18° 44’ 49,99” N47° 42’ 49,01” 25
7. 10051 627406,361 263430,576 E18° 44’ 46,86” N47° 42’ 51,46” 25
8. 10061 627336,686 263502,320 E18° 44’ 43,53” N47° 42’ 53,75” 25
9. 10071 627266,595 263573,644 E18° 44’ 40,16” N47° 42’ 56,08” 25
10. 10081 627196,506 263644,966 E18° 44’ 36,79” N47° 42’ 58,37” 25
11. 10091 627126,412 263716,293 E18° 44’ 33,37” N47° 43’ 00,66” 25

4. melléklet a 187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A 2. számú, Budapest-Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonalával érintett ingatlanok listája

A B
1. Település HRSZ
2. Dorog külterület 0304
3. Dorog külterület 0303
4. Dorog külterület 0302
5. Dorog külterület 0300
6. Dorog külterület 0298/38
7. Dorog külterület 0298/37
8. Dorog külterület 0298/36
9. Dorog külterület 0298/24
10. Dorog külterület 0298/23
11. Dorog külterület 0298/22
12. Dorog külterület 0298/21
13. Dorog külterület 0298/20
14. Dorog külterület 0298/19
15. Dorog külterület 0298/18
16. Dorog külterület 0298/17
17. Dorog külterület 0298/16
18. Dorog külterület 0298/15
19. Dorog külterület 0298/14
20. Dorog külterület 0298/13
21. Dorog külterület 0298/7

  Vissza az oldal tetejére