A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

209/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv egyes módosításainak kihirdetéséről

(A 2007. évi Montreali Kiegészítés Magyarország vonatkozásában 2008. május 14. napján hatályba lépett.)

1. § A Kormány az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) 2007-ben, a Részes Felek Montreali Konferenciáján elfogadott Kiegészítését (a továbbiakban: 2007. évi Montreali Kiegészítés) e rendelettel kihirdeti.

2. § A 2007. évi Montreali Kiegészítés angol nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„The Nineteenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer decides to adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 9 of Article 2 of the Montreal Protocol, and on the basis of assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, adjustments and reductions of production and consumption of the controlled substances in Group I of Annex C to the Protocol, as follows:

Article 2F

Hydrochlorofluorocarbons

1. The current paragraph 8 of Article 2F of the Protocol shall become paragraph 2, and the current paragraph 2 shall become paragraph 3.

2. The current paragraphs 3 to 6 shall be replaced by the following paragraphs, which shall be numbered paragraphs 4 to 6:

„4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2010, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, twenty-five per cent of the sum referred to in paragraph 1 of this Article. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, twenty-five per cent of the calculated level referred to in paragraph 2 of this Article. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C as referred to in paragraph 2.

5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2015, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, ten per cent of the sum referred to in paragraph 1 of this Article. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, ten per cent of the calculated level referred to in paragraph 2 of this Article. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C as referred to in paragraph 2.

6. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed zero. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed zero.

However:

(a) Each Party may exceed that limit on consumption by up to zero point five per cent of the sum referred to in paragraph 1 of this Article in any such twelve-month period ending before 1 January 2030, provided that such consumption shall be restricted to the servicing of refrigeration and airconditioning equipment existing on 1 January 2020;

(b) Each Party may exceed that limit on production by up to zero point five per cent of the average referred to in paragraph 2 of this Article in any such twelve-month period ending before 1 January 2030, provided that such production shall be restricted to the servicing of refrigeration and airconditioning equipment existing on 1 January 2020.”

Article 5

Special situation of developing countries

3. The current sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph 8 ter of Article 5 shall be replaced by the following sub-paragraphs, which shall become sub-paragraphs (a) to (e):

„(a) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2013, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, the average of its calculated levels of consumption in 2009 and 2010. Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelvemonth period commencing on 1 January 2013 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, the average of its calculated levels of production in 2009 and 2010;

(b) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2015, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, ninety per cent of the average of its calculated levels of consumption in 2009 and 2010. Each such Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, ninety per cent of the average of its calculated levels of production in 2009 and 2010;

(c) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, sixty-five per cent of the average of its calculated levels of consumption in 2009 and 2010. Each such Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, sixty-five per cent of the average of its calculated levels of production in 2009 and 2010;

(d) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2025, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, thirty-two point five per cent of the average of its calculated levels of consumption in 2009 and 2010. Each such Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, thirty-two point five per cent of the average of its calculated levels of production in 2009 and 2010;

(e) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2030, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed zero. Each such Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed zero.

However:

(i) Each such Party may exceed that limit on consumption in any such twelvemonth period so long as the sum of its calculated levels of consumption over the ten-year period from 1 January 2030 to 1 January 2040, divided by ten, does not exceed two point five per cent of the average of its calculated levels of consumption in 2009 and 2010, and provided that such consumption shall be restricted to the servicing of refrigeration and airconditioning equipment existing on 1 January 2030;

(ii) Each such Party may exceed that limit on production in any such twelve-month period so long as the sum of its calculated levels of production over the ten-year period from 1 January 2030 to 1 January 2040, divided by ten, does not exceed two point five per cent of the average of its calculated levels of production in 2009 and 2010, and provided that such production shall be restricted to the servicing of refrigeration and airconditioning equipment existing on 1 January 2030.”

4. The current sub-paragraphs (c) and (d) of paragraph 8 ter of Article 5 shall become subparagraphs (f) and (g).”

„Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv Feleinek Tizenkilencedik Ülése, összhangban a jegyzőkönyv 2. cikkének 9. bekezdésében lefektetett eljárással, a jegyzőkönyv 6. cikke szerinti értékelések alapján a jegyzőkönyv C mellékletének I csoportjában szabályozott anyagok termelésére és felhasználására vonatkozóan a következő kiegészítéseket és csökkentéseket fogadta el:

2F cikk

HCFC-k (telítetlen freonok)

1. A jegyzőkönyv 2F cikkének jelenlegi 8. bekezdése a 2. bekezdés lesz, és a jelenlegi 2. bekezdés pedig a 3. bekezdés lesz.

2. A jelenlegi 3-6. bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek, amelyek 4-6. bekezdések lesznek:

„4. Minden Fél biztosítja, hogy a 2010. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje nem lépi túl, évente, az e cikk 1. bekezdésében számított érték 25 százalékát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja ezen időszakokra, hogy az anyagok termelésének a számított szintje nem lépi túl, évente, az e cikk 2. bekezdésében számított szint 25 százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek kielégítésére azonban a termelés számított szintje meghaladhatja ezt a határt, a 2. bekezdésben meghatározott, a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok számított termelési szintjének 10 százalékáig.

5. Minden Fél biztosítja, hogy a 2015. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje nem lépi túl, évente, az e cikk 1. bekezdésében számított érték 10 százalékát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja ezen időszakokra, hogy az anyagok termelésének a számított szintje nem lépi túl, évente, az e cikk 2. bekezdésében számított szint 10 százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek kielégítésére azonban a termelés számított szintje meghaladhatja ezt a határt, a 2. bekezdésben meghatározott, a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok számított termelési szintjének 10 százalékáig.

6. Minden Fél biztosítja, hogy a 2020. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje nem lépi túl a nullát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja ezen időszakokra, hogy a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok termelésének a számított szintje nem lépi túl a nullát.

Azonban:

(a) Bármely Fél meghaladhatja ezt a felhasználási szintet maximum 0,5 százalékkal az 1. bekezdésében számított értékhez képest, bármely 2030. január 1-je előtti tizenkét hónapos időszakban, feltéve, hogy ezen felhasználás a 2020. január 1-jén létező hűtő- és légkondicionáló berendezések szervizelésére korlátozódik.

(b) Bármely Fél meghaladhatja ezt a termelési szintet maximum 0,5 százalékkal a jelen cikk 2. bekezdésében számított átlaghoz képest, bármely 2030. január 1-je előtti tizenkét hónapos időszakban, feltéve, hogy ezen termelés a 2020. január 1-jén létező hűtő- és légkondicionáló berendezések szervizelésére korlátozódik.”

5. cikk

A fejlődő országok különleges helyzete

3. A jelenlegi 5. cikk 8 ter bekezdésének (a) és (b) albekezdései helyébe az alábbi albekezdések lépnek, (a)-tól (e)-ig.

„(a) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - Fél biztosítja, hogy a 2013. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználás átlagának számított szintjét. 2013. január 1-jétől minden, e cikk 1. bekezdésének értelmében működő Fél biztosítja, hogy a 2013. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelés átlagának számított szintjét.

(b) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - Fél biztosítja, hogy a 2015. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználási átlag számított szintjének 90 százalékát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja, hogy ezen időszakokra a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelési átlag számított szintjének 90 százalékát.

(c) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - Fél biztosítja, hogy a 2020. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználási átlag számított szintjének 65 százalékát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja, hogy ezen időszakokra a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelési átlag számított szintjének 65 százalékát.

(d) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - Fél biztosítja, hogy a 2025. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználási átlag számított szintjének 32,5 százalékát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja, hogy ezen időszakokra a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelési átlag számított szintjének 32,5 százalékát.

(e) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - Fél biztosítja, hogy a 2030. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje nem lépi túl a nullát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja, hogy ezen időszakokra a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje nem lépi túl a nullát. Azonban:

(i) Bármely Fél meghaladhatja ezt a felhasználási szintet bármely tizenkét hónapos időszakban, mindaddig, amíg a felhasználásának számított szintje a 2030. január 1. és 2040. január 1. közötti 10 éves időszakban, elosztva tízzel, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználási átlag számított szintjének 2,5 százalékát és feltéve, hogy ezen felhasználás a 2030. január 1-jén létező hűtő- és légkondicionáló berendezések szervizelésére korlátozódik.

(ii) Bármely Fél meghaladhatja ezt a termelési szintet bármely tizenkét hónapos időszakban, mindaddig, amíg a termelésének számított szintje a 2030. január 1. és 2040. január 1. közötti 10 éves időszakban, elosztva tízzel, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelési átlag számított szintjének 2,5 százalékát és feltéve, hogy ezen termelés a 2030. január 1-jén létező hűtő- és légkondicionáló berendezések szervizelésére korlátozódik.”

4. A jelenlegi 5. cikk 8 ter bekezdés (c) és (d) albekezdései (f) és (g) albekezdések lesznek.”

3. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Jegyzőkönyvnek a Részes Felek Kigaliban, 2016 októberében tartott konferenciáján elfogadott Módosítása (a továbbiakban: Kigali Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

4-5. § * 

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § és az 5. § a Kigali Módosítás IV. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Kigali Módosítás IV. cikk 1. és 2. bekezdésében meghatározott hatálybalépésének, illetve a 4. § és az 5. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A Jegyzőkönyv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának közzétételéről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére