Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

209/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv egyes módosításainak kihirdetéséről

(A 2007. évi Montreali Kiegészítés Magyarország vonatkozásában 2008. május 14. napján hatályba lépett.)

1. § A Kormány az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) 2007-ben, a Részes Felek Montreali Konferenciáján elfogadott Kiegészítését (a továbbiakban: 2007. évi Montreali Kiegészítés) e rendelettel kihirdeti.

2. § A 2007. évi Montreali Kiegészítés angol nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„The Nineteenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer decides to adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 9 of Article 2 of the Montreal Protocol, and on the basis of assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, adjustments and reductions of production and consumption of the controlled substances in Group I of Annex C to the Protocol, as follows:

Article 2F

Hydrochlorofluorocarbons

1. The current paragraph 8 of Article 2F of the Protocol shall become paragraph 2, and the current paragraph 2 shall become paragraph 3.

2. The current paragraphs 3 to 6 shall be replaced by the following paragraphs, which shall be numbered paragraphs 4 to 6:

„4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2010, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, twenty-five per cent of the sum referred to in paragraph 1 of this Article. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, twenty-five per cent of the calculated level referred to in paragraph 2 of this Article. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C as referred to in paragraph 2.

5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2015, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, ten per cent of the sum referred to in paragraph 1 of this Article. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, ten per cent of the calculated level referred to in paragraph 2 of this Article. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C as referred to in paragraph 2.

6. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed zero. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed zero.

However:

(a) Each Party may exceed that limit on consumption by up to zero point five per cent of the sum referred to in paragraph 1 of this Article in any such twelve-month period ending before 1 January 2030, provided that such consumption shall be restricted to the servicing of refrigeration and airconditioning equipment existing on 1 January 2020;

(b) Each Party may exceed that limit on production by up to zero point five per cent of the average referred to in paragraph 2 of this Article in any such twelve-month period ending before 1 January 2030, provided that such production shall be restricted to the servicing of refrigeration and airconditioning equipment existing on 1 January 2020.”

Article 5

Special situation of developing countries

3. The current sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph 8 ter of Article 5 shall be replaced by the following sub-paragraphs, which shall become sub-paragraphs (a) to (e):

„(a) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2013, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, the average of its calculated levels of consumption in 2009 and 2010. Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelvemonth period commencing on 1 January 2013 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, the average of its calculated levels of production in 2009 and 2010;

(b) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2015, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, ninety per cent of the average of its calculated levels of consumption in 2009 and 2010. Each such Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, ninety per cent of the average of its calculated levels of production in 2009 and 2010;

(c) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, sixty-five per cent of the average of its calculated levels of consumption in 2009 and 2010. Each such Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, sixty-five per cent of the average of its calculated levels of production in 2009 and 2010;

(d) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2025, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, thirty-two point five per cent of the average of its calculated levels of consumption in 2009 and 2010. Each such Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, thirty-two point five per cent of the average of its calculated levels of production in 2009 and 2010;

(e) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2030, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed zero. Each such Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed zero.

However:

(i) Each such Party may exceed that limit on consumption in any such twelvemonth period so long as the sum of its calculated levels of consumption over the ten-year period from 1 January 2030 to 1 January 2040, divided by ten, does not exceed two point five per cent of the average of its calculated levels of consumption in 2009 and 2010, and provided that such consumption shall be restricted to the servicing of refrigeration and airconditioning equipment existing on 1 January 2030;

(ii) Each such Party may exceed that limit on production in any such twelve-month period so long as the sum of its calculated levels of production over the ten-year period from 1 January 2030 to 1 January 2040, divided by ten, does not exceed two point five per cent of the average of its calculated levels of production in 2009 and 2010, and provided that such production shall be restricted to the servicing of refrigeration and airconditioning equipment existing on 1 January 2030.”

4. The current sub-paragraphs (c) and (d) of paragraph 8 ter of Article 5 shall become subparagraphs (f) and (g).”

„Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv Feleinek Tizenkilencedik Ülése, összhangban a jegyzőkönyv 2. cikkének 9. bekezdésében lefektetett eljárással, a jegyzőkönyv 6. cikke szerinti értékelések alapján a jegyzőkönyv C mellékletének I csoportjában szabályozott anyagok termelésére és felhasználására vonatkozóan a következő kiegészítéseket és csökkentéseket fogadta el:

2F cikk

HCFC-k (telítetlen freonok)

1. A jegyzőkönyv 2F cikkének jelenlegi 8. bekezdése a 2. bekezdés lesz, és a jelenlegi 2. bekezdés pedig a 3. bekezdés lesz.

2. A jelenlegi 3-6. bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek, amelyek 4-6. bekezdések lesznek:

„4. Minden Fél biztosítja, hogy a 2010. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje nem lépi túl, évente, az e cikk 1. bekezdésében számított érték 25 százalékát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja ezen időszakokra, hogy az anyagok termelésének a számított szintje nem lépi túl, évente, az e cikk 2. bekezdésében számított szint 25 százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek kielégítésére azonban a termelés számított szintje meghaladhatja ezt a határt, a 2. bekezdésben meghatározott, a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok számított termelési szintjének 10 százalékáig.

5. Minden Fél biztosítja, hogy a 2015. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje nem lépi túl, évente, az e cikk 1. bekezdésében számított érték 10 százalékát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja ezen időszakokra, hogy az anyagok termelésének a számított szintje nem lépi túl, évente, az e cikk 2. bekezdésében számított szint 10 százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek kielégítésére azonban a termelés számított szintje meghaladhatja ezt a határt, a 2. bekezdésben meghatározott, a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok számított termelési szintjének 10 százalékáig.

6. Minden Fél biztosítja, hogy a 2020. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje nem lépi túl a nullát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja ezen időszakokra, hogy a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok termelésének a számított szintje nem lépi túl a nullát.

Azonban:

(a) Bármely Fél meghaladhatja ezt a felhasználási szintet maximum 0,5 százalékkal az 1. bekezdésében számított értékhez képest, bármely 2030. január 1-je előtti tizenkét hónapos időszakban, feltéve, hogy ezen felhasználás a 2020. január 1-jén létező hűtő- és légkondicionáló berendezések szervizelésére korlátozódik.

(b) Bármely Fél meghaladhatja ezt a termelési szintet maximum 0,5 százalékkal a jelen cikk 2. bekezdésében számított átlaghoz képest, bármely 2030. január 1-je előtti tizenkét hónapos időszakban, feltéve, hogy ezen termelés a 2020. január 1-jén létező hűtő- és légkondicionáló berendezések szervizelésére korlátozódik.”

5. cikk

A fejlődő országok különleges helyzete

3. A jelenlegi 5. cikk 8 ter bekezdésének (a) és (b) albekezdései helyébe az alábbi albekezdések lépnek, (a)-tól (e)-ig.

„(a) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - Fél biztosítja, hogy a 2013. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználás átlagának számított szintjét. 2013. január 1-jétől minden, e cikk 1. bekezdésének értelmében működő Fél biztosítja, hogy a 2013. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelés átlagának számított szintjét.

(b) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - Fél biztosítja, hogy a 2015. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználási átlag számított szintjének 90 százalékát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja, hogy ezen időszakokra a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelési átlag számított szintjének 90 százalékát.

(c) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - Fél biztosítja, hogy a 2020. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználási átlag számított szintjének 65 százalékát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja, hogy ezen időszakokra a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelési átlag számított szintjének 65 százalékát.

(d) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - Fél biztosítja, hogy a 2025. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználási átlag számított szintjének 32,5 százalékát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja, hogy ezen időszakokra a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelési átlag számított szintjének 32,5 százalékát.

(e) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - Fél biztosítja, hogy a 2030. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje nem lépi túl a nullát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja, hogy ezen időszakokra a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje nem lépi túl a nullát. Azonban:

(i) Bármely Fél meghaladhatja ezt a felhasználási szintet bármely tizenkét hónapos időszakban, mindaddig, amíg a felhasználásának számított szintje a 2030. január 1. és 2040. január 1. közötti 10 éves időszakban, elosztva tízzel, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználási átlag számított szintjének 2,5 százalékát és feltéve, hogy ezen felhasználás a 2030. január 1-jén létező hűtő- és légkondicionáló berendezések szervizelésére korlátozódik.

(ii) Bármely Fél meghaladhatja ezt a termelési szintet bármely tizenkét hónapos időszakban, mindaddig, amíg a termelésének számított szintje a 2030. január 1. és 2040. január 1. közötti 10 éves időszakban, elosztva tízzel, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelési átlag számított szintjének 2,5 százalékát és feltéve, hogy ezen termelés a 2030. január 1-jén létező hűtő- és légkondicionáló berendezések szervizelésére korlátozódik.”

4. A jelenlegi 5. cikk 8 ter bekezdés (c) és (d) albekezdései (f) és (g) albekezdések lesznek.”

3. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Jegyzőkönyvnek a Részes Felek Kigaliban, 2016 októberében tartott konferenciáján elfogadott Módosítása (a továbbiakban: Kigali Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

4. § A Kormány a Kigali Módosítást e rendelettel kihirdeti.

5. § A Kigali Módosítás angol nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Article I

Amendment

Article 1, paragraph 4

In paragraph 4 of Article 1 of the Protocol, for the words:

„Annex C or Annex E”

there shall be substituted:

„Annex C, Annex E or Annex F”

Article 2, paragraph 5

In paragraph 5 of Article 2 of the Protocol, for the words:

„and Article 2H”

there shall be substituted:

„Articles 2H and 2J”

Article 2, paragraphs 8 (a), 9(a) and 11

In paragraphs 8 (a) and 11 of Article 2 of the Protocol, for the words:

„Articles 2A to 2I”

there shall be substituted:

„Articles 2A to 2J”

The following words shall be added at the end of subparagraph (a) of paragraph 8 of Article 2 of the Protocol:

„Any such agreement may be extended to include obligations respecting consumption or production under Article 2J provided that the total combined calculated level of consumption or production of the Parties concerned does not exceed the levels required by Article 2J.”

In subparagraph (a) (i) of paragraph 9 of Article 2 of the Protocol, after the second use of the words:

„should be;”

there shall be deleted:

„and”

Subparagraph (a) (ii) of paragraph 9 of Article 2 of the Protocol shall be renumbered as subparagraph (a) (iii).

The following shall be added as subparagraph (a) (ii) after subparagraph (a) (i) of paragraph 9 of Article 2 of the Protocol:

„Adjustments to the global warming potentials specified in Group I of Annex A, Annex C and Annex F should be made and, if so, what the adjustments should be; and”

Article 2J

The following Article shall be inserted after Article 2I of the Protocol:

„Article 2J

Hydrofluorocarbons

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2019, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Annex F, expressed in CO2 equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus fifteen per cent of its calculated level of consumption of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 1 of Article 2F, expressed in CO2 equivalents:

(a) 2019 to 2023: 90 per cent

(b) 2024 to 2028: 60 per cent

(c) 2029 to 2033: 30 per cent

(d) 2034 to 2035: 20 per cent

(e) 2036 and thereafter: 15 per cent

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the Parties may decide that a Party shall ensure that, for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Annex F, expressed in CO2 equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus twenty-five per cent of its calculated level of consumption of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 1 of Article 2F, expressed in CO2 equivalents:

(a) 2020 to 2024: 95 per cent

(b) 2025 to 2028: 65 per cent

(c) 2029 to 2033: 30 per cent

(d) 2034 to 2035: 20 per cent

(e) 2036 and thereafter: 15 per cent

3. Each Party producing the controlled substances in Annex F shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2019, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Annex F, expressed in CO2 equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of production of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus fifteen per cent of its calculated level of production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 2 of Article 2F, expressed in CO2 equivalents:

(a) 2019 to 2023: 90 per cent

(b) 2024 to 2028: 60 per cent

(c) 2029 to 2033: 30 per cent

(d) 2034 to 2035: 20 per cent

(e) 2036 and thereafter: 15 per cent

4. Notwithstanding paragraph 3 of this Article, the Parties may decide that a Party producing the controlled substances in Annex F shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Annex F, expressed in CO2 equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of production of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus twenty-five per cent of its calculated level of production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 2 of Article 2F, expressed in CO2 equivalents:

(a) 2020 to 2024: 95 per cent

(b) 2025 to 2028: 65 per cent

(c) 2029 to 2033: 30 per cent

(d) 2034 to 2035: 20 per cent

(e) 2036 and thereafter: 15 per cent

5. Paragraphs 1 to 4 of this Article will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by the Parties to be exempted uses.

6. Each Party manufacturing Annex C, Group I, or Annex F substances shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its emissions of Annex F, Group II, substances generated in each production facility that manufactures Annex C, Group I, or Annex F substances are destroyed to the extent practicable using technology approved by the Parties in the same twelve-month period.

7. Each Party shall ensure that any destruction of Annex F, Group II, substances generated by facilities that produce Annex C, Group I, or Annex F substances shall occur only by technologies approved by the Parties.”

Article 3

The preamble to Article 3 of the Protocol should be replaced with the following:

„1. For the purposes of Articles 2, 2A to 2J and 5, each Party shall, for each group of substances in Annex A, Annex B, Annex C, Annex E or Annex F, determine its calculated levels of:”

For the final semi-colon of subparagraph (a) (i) of Article 3 of the Protocol there shall be substituted:

„, except as otherwise specified in paragraph 2;”

The following text shall be added to the end of Article 3 of the Protocol:

„; and

(d) Emissions of Annex F, Group II, substances generated in each facility that generates Annex C, Group I, or Annex F substances by including, among other things, amounts emitted from equipment leaks, process vents and destruction devices, but excluding amounts captured for use, destruction or storage.

2. When calculating levels, expressed in CO2 equivalents, of production, consumption, imports, exports and emissions of Annex F and Annex C, Group I, substances for the purposes of Article 2J, paragraph 5 bis of Article 2 and paragraph 1 (d) of Article 3, each Party shall use the global warming potentials of those substances specified in Group I of Annex A, Annex C and Annex F.”

Article 4, paragraph 1 sept

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 sex of Article 4 of the Protocol:

„1 sept. Upon entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substances in Annex F from any State not Party to this Protocol.”

Article 4, paragraph 2 sept

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 sex of Article 4 of the Protocol:

„2 sept. Upon entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substances in Annex F to any State not Party to this Protocol.”

Article 4, paragraphs 5, 6 and 7

In paragraphs 5, 6 and 7 of Article 4 of the Protocol, for the words:

„Annexes A, B, C and E”

there shall be substituted:

„Annexes A, B, C, E and F”

Article 4, paragraphs 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:

„Articles 2A to 2I”

there shall be substituted:

„Articles 2A to 2J”

Article 4B

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 of Article 4B of the Protocol:

„2 bis. Each Party shall, by 1 January 2019 or within three months of the date of entry into force of this paragraph for it, whichever is later, establish and implement a system for licensing the import and export of new, used, recycled and reclaimed controlled substances in Annex F. Any Party operating under paragraph 1 of Article 5 that decides it is not in a position to establish and implement such a system by 1 January 2019 may delay taking those actions until 1 January 2021.”

Article 5

In paragraph 4 of Article 5 of the Protocol, for the word:

„2I”

there shall be substituted:

„2J”

In paragraphs 5 and 6 of Article 5 of the Protocol, for the words:

„Article 2I”

there shall be substituted:

„Articles 2I and 2J”

The following paragraph shall be inserted after paragraph 8 ter of Article 5 of the Protocol:

„8 qua

(a) Each Party operating under paragraph 1 of this Article, subject to any adjustments made to the control measures in Article 2J in accordance with paragraph 9 of Article 2, shall be entitled to delay its compliance with the control measures set out in subparagraphs (a) to (e) of paragraph 1 of Article 2J and subparagraphs (a) to (e) of paragraph 3 of Article 2J and modify those measures as follows:

(i) 2024 to 2028: 100 per cent

(ii) 2029 to 2034: 90 per cent

(iii) 2035 to 2039: 70 per cent

(iv) 2040 to 2044: 50 per cent

(v) 2045 and thereafter: 20 per cent

(b) Notwithstanding subparagraph (a) above, the Parties may decide that a Party operating under paragraph 1 of this Article, subject to any adjustments made to the control measures in Article 2J in accordance with paragraph 9 of Article 2, shall be entitled to delay its compliance with the control measures set out in subparagraphs (a) to (e) of paragraph 1 of Article 2J and subparagraphs (a) to (e) of paragraph 3 of Article 2J and modify those measures as follows:

(i) 2028 to 2031: 100 per cent

(ii) 2032 to 2036: 90 per cent

(iii) 2037 to 2041: 80 per cent

(iv) 2042 to 2046: 70 per cent

(v) 2047 and thereafter: 15 per cent

(c) Each Party operating under paragraph 1 of this Article, for the purposes of calculating its consumption baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2020, 2021 and 2022, plus sixty-five per cent of its baseline consumption of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article.

(d) Notwithstanding subparagraph (c) above, the Parties may decide that a Party operating under paragraph 1 of this Article, for the purposes of calculating its consumption baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2024, 2025 and 2026, plus sixty-five per cent of its baseline consumption of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article.

(e) Each Party operating under paragraph 1 of this Article and producing the controlled substances in Annex F, for the purposes of calculating its production baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of production of Annex F controlled substances for the years 2020, 2021 and 2022, plus sixty-five per cent of its baseline production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article.

(f) Notwithstanding subparagraph (e) above, the Parties may decide that a Party operating under paragraph 1 of this Article and producing the controlled substances in Annex F, for the purposes of calculating its production baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of production of Annex F controlled substances for the years 2024, 2025 and 2026, plus sixty-five per cent of its baseline production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article.

(g) Subparagraphs (a) to (f) of this paragraph will apply to calculated levels of production and consumption save to the extent that a high-ambient-temperature exemption applies based on criteria decided by the Parties.”

Article 6

In Article 6 of the Protocol, for the words:

„Articles 2A to 2I”

there shall be substituted:

„Articles 2A to 2J”

Article 7, paragraphs 2, 3 and 3 ter

The following line shall be inserted after the line that reads „- in Annex E, for the year 1991,” in paragraph 2 of Article 7 of the Protocol:

„- in Annex F, for the years 2011 to 2013, except that Parties operating under paragraph 1 of Article 5 shall provide such data for the years 2020 to 2022, but those Parties operating under paragraph 1 of Article 5 to which subparagraphs (d) and (f) of paragraph 8 qua of Article 5 applies shall provide such data for the years 2024 to 2026;” In paragraphs 2 and 3 of Article 7 of the Protocol, for the words:

„C and E”

there shall be substituted:

„C, E and F”

The following paragraph shall be added to Article 7 of the Protocol after paragraph 3 bis:

„3 ter. Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on its annual emissions of Annex F, Group II, controlled substances per facility in accordance with paragraph 1 (d) of Article 3 of the Protocol.”

Article 7, paragraph 4

In paragraph 4 of Article 7, after the words:

„statistical data on” and „provides data on”

there shall be added:

„production,”

Article 10, paragraph 1

In paragraph 1 of Article 10 of the Protocol, for the words:

„and Article 2I”

There shall be substituted:

„, Article 2I and Article 2J”

The following shall be inserted at the end of paragraph 1 of Article 10 of the Protocol:

„Where a Party operating under paragraph 1 of Article 5 chooses to avail itself of funding from any other financial mechanism that could result in meeting any part of its agreed incremental costs, that part shall not be met by the financial mechanism under Article 10 of this Protocol.”

Article 17

In Article 17 of the Protocol, for the words: „Articles 2A to 2I”

there shall be substituted: „Articles 2A to 2J”

Annex A

The following table shall replace the table for Group I in Annex A to the Protocol:

„Group Substance Ozone-Depleting Potential* 100-Year Global Warming Potential
Group I
CFCl3 (CFC11) 1.0 4,750
CF2Cl2 (CFC12) 1.0 10,900
C2F3Cl3 (CFC113) 0.8 6,130
C2F4Cl2 (CFC114) 1.0 10,000
C2F5Cl (CFC115) 0.6 7,370”

Annex C and Annex F

The following table shall replace the table for Group I in Annex C to the Protocol:

„Group Substance Number of isomers Ozone-Depleting Potential* 100-Year Global Warming Potential***
Group I
CHFCl2 (HCFC21)** 1 0.04 151
CHF2Cl (HCFC22)** 1 0.055 1810
CH2FCl (HCFC31) 1 0.02
C2HFCl4 (HCFC121) 2 0.01-0.04
C2HF2Cl3 (HCFC122) 3 0.02-0.08
C2HF3Cl2 (HCFC123) 3 0.02-0.06 77
CHCl2CF3 (HCFC123)** - 0.02
C2HF4Cl (HCFC124) 2 0.02-0.04 609
CHFClCF3 (HCFC124)** - 0.022
C2H2FCl3 (HCFC131) 3 0.007-0.05
C2H2F2Cl2 (HCFC132) 4 0.008-0.05
C2H2F3Cl (HCFC133) 3 0.02-0.06
C2H3FCl2 (HCFC141) 3 0.005-0.07
CH3CFCl2 (HCFC141b)** - 0.11 725
C2H3F2Cl (HCFC142) 3 0.008-0.07
CH3CF2Cl (HCFC142b)** - 0.065 2310
C2H4FCl (HCFC151) 2 0.003-0.005
C3HFCl6 (HCFC221) 5 0.015-0.07
C3HF2Cl5 (HCFC222) 9 0.01-0.09
C3HF3Cl4 (HCFC223) 12 0.01-0.08
C3HF4Cl3 (HCFC224) 12 0.01-0.09
C3HF5Cl2 (HCFC225) 9 0.02-0.07
CF3CF2CHCl2 (HCFC225ca)** - 0.025 122
CF2ClCF2CHClF (HCFC225cb)** - 0.033 595
C3HF6Cl (HCFC226) 5 0.02-0.10
C3H2FCl5 (HCFC231) 9 0.05-0.09
C3H2F2Cl4 (HCFC232) 16 0.008-0.10
C3H2F3Cl3 (HCFC233) 18 0.007-0.23
C3H2F4Cl2 (HCFC234) 16 0.01-0.28
C3H2F5Cl (HCFC235) 9 0.03-0.52
C3H3FCl4 (HCFC241) 12 0.004-0.09
C3H3F2Cl3 (HCFC242) 18 0.005-0.13
C3H3F3Cl2 (HCFC243) 18 0.007-0.12
C3H3F4Cl (HCFC244) 12 0.009-0.14
C3H4FCl3 (HCFC251) 12 0.001-0.01
C3H4F2Cl2 (HCFC252) 16 0.005-0.04
C3H4F3Cl (HCFC253) 12 0.003-0.03
C3H5FCl2 (HCFC261) 9 0.002-0.02
C3H5F2Cl (HCFC262) 9 0.002-0.02
C3H6FCl (HCFC271) 5 0.001-0.03
* Where a range of ODPs is indicated, the highest value in that range shall be used for the purposes of the Protocol. The ODPs listed as a single value have been determined from calculations based on laboratory measurements. Those listed as a range are based on estimates and are less certain. The range pertains to an isomeric group. The upper value is the estimate of the ODP of the isomer with the highest ODP, and the lower value is the estimate of the ODP of the isomer with the lowest ODP.
** Identifies the most commercially viable substances with ODP values listed against them to be used for the purposes of the Protocol.
*** For substances for which no GWP is indicated, the default value 0 applies until a GWP value is included by means of the procedure foreseen in paragraph 9 (a) (ii) of Article 2.

The following annex shall be added to the Protocol after Annex E:

Annex F

Controlled substances

Group Substance 100-Year Global Warming Potential
Group I
CHF2CHF2 HFC-134 1,100
CH2FCF3 HFC-134a 1,430
CH2FCHF2 HFC-143 353
CHF2CH2CF3 HFC-245fa 1,030
CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794
CF3CHFCF3 HFC-227ea 3,220
CH2FCF2CF3 HFC-236cb 1,340
CHF2CHFCF3 HFC-236ea 1,370
CF3CH2CF3 HFC-236fa 9,810
CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693
CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10mee 1,640
CH2F2 HFC-32 675
CHF2CF3 HFC-125 3,500
CH3CF3 HFC-143a 4,470
CH3F HFC-41 92
CH2FCH2F HFC-152 53
CH3CHF2 HFC-152a 124
Group II
CHF3 HFC-23 14,800”

Article II

Relationship to the 1999 Amendment

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Eleventh Meeting of the Parties in Beijing, 3 December 1999.

Article III

Relationship to the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol

This Amendment is not intended to have the effect of excepting hydrofluorocarbons from the scope of the commitments contained in Articles 4 and 12 of the United Nations Framework Convention on Climate Change or in Articles 2, 5, 7 and 10 of its Kyoto Protocol.

Article IV

Entry into force

1. Except as noted in paragraph 2, below, this Amendment shall enter into force on 1 January 2019, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. The changes to Article 4 of the Protocol, Control of trade with non-Parties, set out in Article I of this Amendment shall enter into force on 1 January 2033, provided that at least seventy instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

3. For purposes of paragraphs 1 and 2, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

4. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraphs 1 and 2, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article V

Provisional application

Any Party may, at any time before this Amendment enters into force for it, declare that it will apply provisionally any of the control measures set out in Article 2J, and the corresponding reporting obligations in Article 7, pending such entry into force.”

„I. cikk

Módosítás

Az 1. cikk (4) bekezdése

A jegyzőkönyv 1. cikkének (4) bekezdésében az „a C függelék vagy E függelékben” szöveg helyébe a következő szöveg lép: „a C., az E. vagy az F. mellékletében”.

A 2. cikk (5) bekezdése

A jegyzőkönyv 2. cikkének (5) bekezdésében az „és 2H. cikk” szöveg helyébe a következő szöveg lép: „2H. és 2J. cikk”.

A 2. cikk (8) bekezdésének a) pontja, (9) bekezdésének a) pontja és (11) bekezdése

A jegyzőkönyv 2. cikke (8) bekezdésének a) pontjában, valamint (11) bekezdésében a „2A-2I. cikk” szöveg helyébe a következő szöveg lép: „2A-2J. cikk”.

A jegyzőkönyv a 2. cikke (8) bekezdésének a) pontja végén a következő szöveggel egészül ki:

„Minden ilyen megállapodás hatálya kiterjeszthető oly módon, hogy magába foglalja a 2J. cikk értelmében a felhasználást vagy termelést, feltéve hogy az érintett Felek összes felhasználásának vagy termelésének kombinált számított szintje nem lépi túl a 2J. cikk értelmében előírt szinteket.”

A jegyzőkönyv 2. cikke (9) bekezdése a) pontjának i. alpontjában a „módosítások,” szó után a „valamint” szót el kell hagyni.

A 2. cikk (9) bekezdése a) pontjának ii. alpont számozása az a) pont iii. alpontjára változik.

A jegyzőkönyv a 2. cikke (9) bekezdése a) pontjának i. alpontja után a következő ii. alponttal egészül ki: „szükség van-e az A., a C. és az F. mellékletben az I. csoportban megállapított globális felmelegedési potenciálok kiigazítására, és ha igen, akkor milyen kiigazításra; és”

A 2J. cikk

A jegyzőkönyv a 2I. cikk után az alábbi cikkel egészül ki:

„2J. cikk

Fluorozott szénhidrogének

1. A Felek biztosítják, hogy a 2019. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan, valamint az azt követő minden egyes tizenkét hónapos időszakban az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok felhasználásának szén-dioxid-egyenértékben kifejezett, számított szintje nem haladja meg az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok felhasználásának 2011-re, 2012-re és 2013-ra vonatkozóan számított szintje éves átlagának az alábbi a)-e) alpontban az adott évekre meghatározott százaléka és a C. melléklet I. csoportjában a 2F. cikk (1) bekezdése értelmében szereplő szabályozott anyagok felhasználása szén-dioxid egyenértékben kifejezett számított szintjének 15%-a összege által meghatározott szintet.

(a) 2019 és 2023 között: 90 százalék

(b) 2024 és 2028 között: 60 százalék

(c) 2029 és 2033 között: 30 százalék

(d) 2034 és 2035 között: 20 százalék

(e) 2036-ban és azután: 15 százalék

2. E cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a Felek határozhatnak úgy, hogy valamely Félnek biztosítania kell, hogy a 2020. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan, valamint az azt követő minden egyes tizenkét hónapos időszakban az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok felhasználásának szén-dioxid-egyenértékben kifejezett, számított szintje ne haladja meg az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok felhasználásának 2011-re, 2012-re és 2013-ra vonatkozóan számított szintje éves átlagának az alábbi a)-e) alpontban az adott évekre meghatározott százaléka és a C. melléklet I. csoportjában a 2F. cikk (1) bekezdése értelmében szereplő szabályozott anyagok felhasználása szén-dioxid egyenértékben kifejezett számított szintjének 25%-a összege által meghatározott szintet.

(a) 2020 és 2024 között: 95 százalék

(b) 2025 és 2028 között: 65 százalék

(c) 2029 és 2033 között: 30 százalék

(d) 2034 és 2035 között: 20 százalék

(e) 2036-ban és azután: 15 százalék

3. Az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagokat gyártó valamennyi Fél biztosítja, hogy a 2019. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan, valamint az azt követő minden egyes tizenkét hónapos időszakban az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok termelésének szén-dioxid-egyenértékben kifejezett, számított szintje ne haladja meg az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok termelésének 2011-re, 2012-re és 2013-ra vonatkozóan számított szintje éves átlagának az alábbi a)-e) alpontban az adott évekre meghatározott százaléka és a C. melléklet I. csoportjában a 2F. cikk (2) bekezdése értelmében szereplő szabályozott anyagok termelése szén-dioxid egyenértékben kifejezett számított szintjének 15%-a összege által meghatározott szintet.

(a) 2019 és 2023 között: 90 százalék

(b) 2024 és 2028 között: 60 százalék

(c) 2029 és 2033 között: 30 százalék

(d) 2034 és 2035 között: 20 százalék

(e) 2036-ban és azután: 15 százalék

4. E cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül a Felek határozhatnak úgy, hogy az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagokat gyártó valamely Félnek biztosítania kell, hogy a 2020. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan, valamint az azt követő minden egyes tizenkét hónapos időszakban az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok termelésének szén-dioxid-egyenértékben kifejezett, számított szintje ne haladja meg az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok termelésének 2011-re, 2012-re és 2013-ra vonatkozóan számított szintje éves átlagának az alábbi a)-e) alpontban az adott évekre meghatározott százaléka és a C. melléklet I. csoportjában a 2F. cikk (2) bekezdése értelmében szereplő szabályozott anyagok termelése szén-dioxid egyenértékben kifejezett számított szintjének 25%-a összege által meghatározott szintet.

(a) 2020 és 2024 között: 95 százalék

(b) 2025 és 2028 között: 65 százalék

(c) 2029 és 2033 között: 30 százalék

(d) 2034 és 2035 között: 20 százalék

(e) 2036-ban és azután: 15 százalék

5. E cikk (1)-(4) bekezdése olyan mértékben alkalmazandó, amilyen mértékben a Felek az általuk mentességet élvező felhasználásnak elfogadott felhasználások kielégítéséhez szükséges termelés vagy felhasználás szintjének megengedéséről határoznak.

6. A C. melléklet I. csoportjába vagy az F. mellékletbe tartozó anyagokat előállító valamennyi Fél biztosítja, hogy a 2020. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan, valamint az azt követő minden egyes tizenkét hónapos időszakban a C. melléklet I. csoportjában vagy az F. mellékletben szereplő anyagokat gyártó valamennyi gyártóüzemben keletkező, az F. melléklet II. csoportjába tartozó anyagok kibocsátott mennyiségét ugyanazon tizenkét hónapos időszak folyamán a Felek által jóváhagyott technológiák felhasználásával a lehető legteljesebb mértékben megsemmisítik.

7. A Felek biztosítják, hogy a C. melléklet I. csoportjába vagy az F. mellékletbe tartozó anyagokat gyártó valamennyi üzemben keletkező, az F. melléklet II. csoportjába tartozó anyagok megsemmisítésére csak a Felek által jóváhagyott technológiák felhasználásával kerül sor.”

A 3. cikk

A jegyzőkönyv 3. cikkének a bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

„1. A 2., a 2A-2J. és az 5. cikk céljaira minden Fél a következők szerint határozza meg az A., a B., a C., az E. és az F. melléklet minden csoportjában szereplő anyagokra a saját számított szintjét:”

A jegyzőkönyv (3) cikke a) pontjának i. alpontjának végén a pontosvessző helyébe a következő szöveg lép:

„ha a (2) bekezdés nem rendelkezik másként;”

A jegyzőkönyv a 3. cikk végén a következő szöveggel egészül ki:

„és

d) a C. melléklet I. csoportjában vagy az F. mellékletben szereplő anyagokat gyártó valamennyi üzemben keletkező, az F. melléklet II. csoportjába tartozó anyagok kibocsátott mennyiségét, egyebek között a berendezések szivárgása, a szellőzőcsatornák és a megsemmisítő eszközök révén kibocsátott mennyiségeket, de kizárva ebből a felhasználás, megsemmisítés vagy tárolás céljából felfogott mennyiséget.

2. A 2J. cikk, a 2. cikk (5a) bekezdése és a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontja céljaira az F. mellékletben és a C. melléklet I. csoportjában szereplő anyagokra vonatkozóan a termelés, felhasználás, behozatal, kivitel és kibocsátás szén-dioxid-egyenértékben kifejezett szintjének számításához minden Fél az adott anyagra vonatkozóan az A. melléklet I. csoportjában, a C. mellékletben és az F. mellékletben meghatározott globális felmelegedési potenciált használja.”

A 4. cikk (1f) bekezdése

A jegyzőkönyv 4. cikke az (1e) bekezdés után az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(1f) E bekezdés hatálybalépésének napjától valamennyi Fél megtiltja az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok bármely olyan államból való behozatalát, amely e jegyzőkönyvnek nem részese.”

A 4. cikk (2f) bekezdése

A jegyzőkönyv 4. cikke a (2e) bekezdés után az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(2f) E bekezdés hatálybalépésének napjától valamennyi Fél megtiltja az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok bármely olyan államba való kivitelét, amely e jegyzőkönyvnek nem részese.”

A 4. cikk (5), (6) és (7) bekezdése

A jegyzőkönyv 4. cikkének (5), (6) és (7) bekezdésében az „A., a B., a C. és az E. mellékletben” szöveg helyébe a következő szöveg lép: „A., a B., a C., az E. és az F. mellékletben”

A 4. cikk (8) bekezdése

A jegyzőkönyv 4. cikkének (8) bekezdésében a „2A-2I. cikk” szöveg helyébe a következő szöveg lép: „2A-2J. cikk”.

A 4B. cikk

A jegyzőkönyv 4B. cikke a (2) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Felek 2019. január 1-jéig, illetve e bekezdés hatálybalépésétől számított három hónapon belül - attól függően, hogy melyik időpont következik be később - az F. mellékletben felsorolt - új, felhasznált, újrafeldolgozott és visszanyert - szabályozott anyagokra vonatkozó export- és importengedélyezési rendszert vezetnek be és alkalmaznak. Bármelyik, az 5. cikk (1) bekezdése hatálya alatt eljáró Fél, amely úgy határoz, hogy nincs abban a helyzetben, hogy 2019. január 1-jéig ilyen rendszert vezessen be, ezeket az intézkedéseket 2021. január 1-jéig elhalaszthatja.”

Az 5. cikk

A jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdésében a „2I.” szöveg helyébe a „2J.” szöveg lép.

A jegyzőkönyv 5. cikkének (5) és (6) bekezdésében a „2I. cikk” szöveg helyébe a „2I. és 2J. cikk” szöveg lép. A jegyzőkönyv az 5. cikke (8b) bekezdése után a következő bekezdéssel egészül ki:

„(8c)

(a) Az e cikk (1) bekezdése hatálya alatt eljáró valamennyi Fél, akit érint a 2J. cikkben meghatározott szabályozó intézkedések tekintetében a 2. cikk (9) bekezdésével összhangban végzett kiigazítás, jogosult a 2J. cikk (1) bekezdése a)-e) alpontjában és a 2J. cikk (3) bekezdése a)-e) pontjában meghatározott szabályozó intézkedéseknek való megfelelés elhalasztására és az említett intézkedések következők szerinti módosítására:

i. 2024 és 2028 között: 100 százalék

ii. 2029 és 2034 között: 90 százalék

iii. 2035 és 2039 között: 70 százalék

iv. 2040 és 2044 között: 50 százalék

v. 2045-ben és azután: 20 százalék

(b) A fenti a) pont sérelme nélkül a Felek határozhatnak úgy, hogy valamely, az e cikk (1) bekezdésének hatálya alatt eljáró Fél, akit érint a 2J. cikkben meghatározott szabályozó intézkedések tekintetében a 2. cikk (9) bekezdésével összhangban végzett kiigazítás, jogosult a 2J. cikk (1) bekezdése a)-e) alpontjában és a 2J. cikk (3) bekezdése a)-e) pontjában meghatározott szabályozó intézkedéseknek való megfelelés elhalasztására és az említett intézkedések következők szerinti módosítására:

i. 2028 és 2031 között: 100 százalék

ii. 2032 és 2036 között: 90 százalék

iii. 2037 és 2041 között: 80 százalék

iv. 2042 és 2046 között: 70 százalék

v. 2047-ben és azután: 15 százalék

(c) Az e cikk (1) bekezdése hatálya alatt eljáró valamennyi Fél jogosult arra, hogy a felhasználása kezdőszintjének a 2J. cikk értelmében történő kiszámítása céljából az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok 2020., 2021. és 2022. évekre számított felhasználási szintjei átlagának és e cikk (8b) bekezdésében meghatározottak szerint a C. melléklet I. csoportjában szereplő szabályozott anyagok felhasználási kezdőszintjének hatvanöt százalékának összegét vegye figyelembe.

(d) A fenti c) pont sérelme nélkül a Felek határozhatnak úgy, hogy valamely, az e cikk (1) bekezdése hatálya alatt eljáró Fél jogosult arra, hogy a felhasználása kezdőszintjének a 2J. cikk értelmében történő kiszámítása céljából az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok 2024., 2025. és 2026. évekre számított felhasználási szintjei átlagának és e cikk (8b) bekezdésében meghatározottak szerint a C. melléklet I. csoportjában szereplő szabályozott anyagok felhasználási kezdőszintjének hatvanöt százalékának összegét vegye figyelembe.

(e) Az e cikk (1) bekezdése hatálya alatt eljáró és az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagokat gyártó valamennyi Fél jogosult arra, hogy a termelése kezdőszintjének a 2J. cikk értelmében történő kiszámítása céljából az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok 2020., 2021. és 2022. évekre számított termelési szintjei átlagának és e cikk (8b) bekezdésében meghatározottak szerint a C. melléklet I. csoportjában szereplő szabályozott anyagok termelési kezdőszintjének hatvanöt százalékának összegét vegye figyelembe.

(f) A fenti e) pont sérelme nélkül a Felek határozhatnak úgy, hogy valamely, az e cikk (1) bekezdése hatálya alatt eljáró és az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagokat gyártó Fél jogosult arra, hogy a termelése kezdőszintjének a 2J. cikk értelmében történő kiszámítása céljából az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok 2024., 2025. és 2026. évekre számított termelési szintjei átlagának és e cikk (8b) bekezdésében meghatározottak szerint a C. melléklet I. csoportjában szereplő szabályozott anyagok termelési kezdőszintjének hatvanöt százalékának összegét vegye figyelembe.

(g) E bekezdés a)-f) pontja alkalmazandó a termelés és felhasználás számított szintjére, kivéve amennyiben a Felek által megállapított kritériumokon alapuló magas környezeti hőmérsékleti kivétel alkalmazandó.”

A 6. cikk

A jegyzőkönyv 6. cikkében a „2A-2I. cikk” szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„2A-2J. cikk”.

A 7. cikk (2), (3) és (3b) bekezdés

A jegyzőkönyv 7. cikke (2) bekezdése az „- az „E” függelékben levőre 1991. évre,” sor után a következő sorral egészül ki:

„- az F. mellékletben a 2011-2013. évek tekintetében, azzal a kivétellel, hogy az 5. cikk (1) bekezdése értelmében eljáró Felek a 2020-2022. évek tekintetében nyújtanak be ilyen adatokat, viszont az 5. cikk (1) bekezdése értelmében eljáró azon Felek, akikre az 5. cikk (8c) bekezdésének d) és f) pontja alkalmazandó, a 2024-2026. évek tekintetében nyújtanak be ilyen adatokat.”

A jegyzőkönyv 7. cikkének (2) és (3) bekezdésében a „C. és az E.” szöveg helyébe a „C., az E. és az F.” szöveg lép.

A jegyzőkönyv 7. cikke az (3a) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Valamennyi Fél statisztikai adatokat szolgáltat a titkárság részére az F. melléklet II. csoportjában szereplő szabályozott anyagokra vonatkozó éves kibocsátásairól, minden egyes üzemre vonatkozóan, a jegyzőkönyv 3. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban.”

Az 7. cikk (4) bekezdése

A 7. cikk (4) bekezdése kiegészül az „importokkal” szó előtt a „termeléssel,” szövegrésszel, az „importokról” szó előtt pedig a „termelésről,” szövegrésszel.

A 10. cikk (1) bekezdése

A jegyzőkönyv 10. cikkének (1) bekezdésében az „és a 2I. cikk” helyébe az „a 2I. és a 2J. cikkben” szöveg lép.

A jegyzőkönyv a 10. cikke (1) bekezdése végén a következő szöveggel egészül ki:

„Amennyiben valamely, az 5. cikk (1) bekezdése értelmében eljáró Fél bármely más olyan finanszírozási mechanizmushoz folyamodik, amely a megállapított többletköltségének bármely részét fedezheti, az e jegyzőkönyv 10. cikke szerinti pénzügyi mechanizmus nem nyújthat fedezetet ugyanarra a részre vonatkozóan.”

A 17. cikk

A jegyzőkönyv 17. cikkében a „2A-2I. cikk” szöveg helyébe a következő szöveg lép: „2A-2J. cikk”.

A. melléklet

A jegyzőkönyv A. mellékletében az I. csoportra vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Csoport Vegyi anyag Ózonlebontó potenciál* 100 éves globális felmelegedési potenciál
I. csoport
CFCl3 (CFC-11) 1,0 4,750
CF2Cl2 (CFC-12) 1,0 10,900
C2F3Cl3 (CFC-113) 0,8 6,130
C2F4Cl2 (CFC-114) 1,0 10,000
C2F5Cl (CFC-115) 0,6 7,370”

C. melléklet és F. melléklet

A jegyzőkönyv C. mellékletében az I. csoportra vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Csoport Vegyi anyag Izomerek száma Ózonlebontó potenciál* 100 éves globális felmelegedési potenciál***
I. csoport
CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0,04 151
CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0,055 1810
CH2FCl (HCFC-31) 1 0,02
C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0,01-0,04
C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0,02-0,08
C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0,02-0,06 77
CHCl2CF3 (HCFC-123)** - 0,02
C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0,02-0,04 609
CHFClCF3 (HCFC-124)** - 0,022
C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0,007-0,05
C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0,008-0,05
C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0,02-0,06
C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0,005-0,07
CH3CFCl2 (HCFC-141b)** - 0,11 725
C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0,008-0,07
CH3CF2Cl (HCFC-142b)** - 0,065 2310
C2H4FCl (HCFC-151) 2 0,003-0,005
C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0,015-0,07
C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01-0,09
C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01-0,08
C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01-0,09
C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02-0,07
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - 0,025 122
CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** - 0,033 595
C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02-0,10
C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05-0,09
C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008-0,10
C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007-0,23
C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01-0,28
C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03-0,52
C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004-0,09
C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005-0,13
C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007-0,12
C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009-0,14
C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001-0,01
C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005-0,04
C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003-0,03
C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002-0,02
C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002-0,02
C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001-0,03
* Tartományonként megadott ÓLP esetében a jegyzőkönyv alkalmazásában a tartomány felső értékét kell figyelembe venni. Az egy értékként szereplő ÓLP értékeket laboratóriumi méréseken alapuló számításokkal határozták meg. A tartományként megadott értékek becsléseken alapulnak és kevésbé pontosak. Egy adott tartomány egy izomercsoportra vonatkozik. A felső érték a legmagasabb ózonlebontó potenciállal rendelkező izomer becsült potenciálja, az alsó érték a legalacsonyabb ózonlebontó potenciállal rendelkező izomer becsült potenciálja.
** A kereskedelemben leginkább elterjedt anyagokat jelöli a jegyzőkönyv alkalmazásában használandó ÓLP értékekkel megadva.
*** Azon anyagok tekintetében, amelyekre vonatkozóan nincs megjelölve globális felmelegedési potenciál, a nulla érték alkalmazandó mindaddig, míg a 2. cikk (9) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában előírt eljárás értelmében ilyen érték beillesztésére sor nem kerül.”

A jegyzőkönyv az E. melléklet után a következő melléklettel egészül ki:

F. melléklet

Szabályozott anyagok

Csoport Vegyianyag 100 éves globális felmelegedési potenciál
I. csoport
CHF2CHF2 HFC-134 1,100
CH2FCF3 HFC-134a 1,430
CH2FCHF2 HFC-143 353
CHF2CH2CF3 HFC-245fa 1,030
CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794
CF3CHFCF3 HFC-227ea 3,220
CH2FCF2CF3 HFC-236cb 1,340
CHF2CHFCF3 HFC-236ea 1,370
CF3CH2CF3 HFC-236fa 9,810
CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693
CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10mee 1,640
CH2F2 HFC-32 675
CHF2CF3 HFC-125 3,500
CH3CF3 HFC-143a 4,470
CH3F HFC-41 92
CH2FCH2F HFC-152 53
CH3CHF2 HFC-152a 124
II. csoport
CHF3 HFC-23 14,800

II. cikk

Az 1999. évi módosítással való kapcsolat

Egyetlen állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet sem helyezhet letétbe erre a módosításra vonatkozó megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratot mindaddig, amíg előzetesen vagy ezzel egyidejűleg letétbe nem helyezi a felek tizenegyedik ülésén 1999. december 3-án, Pekingben elfogadott módosításra vonatkozó ilyen okiratát.

III. cikk

Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményével és a Kiotói Jegyzőkönyvvel való kapcsolat

E módosítások nem célozzák a fluorozott szénhidrogéneknek az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye 4. és 12. cikkében vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 2., 5., 7. és 10. cikkében foglalt kötelezettségvállalások hatóköre alóli kivonását.

IV. cikk

Hatálybalépés

1. Az alábbi 2. bekezdésben foglaltak kivételével, e módosítás 2019. január 1-jén lép hatályba, feltéve hogy azon államok vagy regionális gazdasági integrációs szervezetek, amelyek az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv részesei, legalább húsz, a módosítást megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratot letétbe helyeztek. Amennyiben e feltétel a fenti időpontig nem teljesül, a módosítás a feltétel teljesülésének napját követő kilencvenedik napon lép hatályba.

2. A jegyzőkönyv a nem felekkel való kereskedelem szabályozásáról szóló 4. cikkének az e módosítás I. cikkében foglalt változásai 2033. január 1-jén lépnek hatályba, feltéve hogy azon államok vagy regionális gazdasági integrációs szervezetek, amelyek az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv részesei, legalább hetven, a módosítást megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratot letétbe helyeztek. Amennyiben e feltétel a fenti időpontig nem teljesül, a módosítás a feltétel teljesülésének napját követő kilencvenedik napon lép hatályba.

3. Az 1. és a 2. bekezdés alkalmazásában egy regionális gazdasági integrációs szervezet által letétbe helyezett ilyen okmány nem számít újabb okmánynak a szervezet tagállamai által letétbe helyezett okmányokhoz képest.

4. E módosítás az 1. és 2. bekezdésben előírt hatálybalépését követően a jegyzőkönyv többi felének vonatkozásában a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratának letétbe helyezésének napját követő kilencvenedik napon lép hatályba.

V. cikk

Ideiglenes alkalmazás

E módosításnak az adott fél tekintetében való hatálybalépése előtt bármikor bármely fél kinyilváníthatja, hogy ideiglenes jelleggel annak hatálybalépéséig alkalmazni fogja a 2J. cikkben meghatározott szabályozó intézkedések bármelyikét, valamint eleget fog tenni a 7. cikkben foglalt megfelelő beszámolási kötelezettségnek.”

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § és az 5. § a Kigali Módosítás IV. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Kigali Módosítás IV. cikk 1. és 2. bekezdésében meghatározott hatálybalépésének, illetve a 4. § és az 5. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A Jegyzőkönyv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának közzétételéről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére