A jogszabály mai napon ( 2022.01.20. ) hatályos állapota.

 

232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet és az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 24., 26-27. és 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § (1)-(4) * 

(5) * 

6. § * 

7. § (1) * 

(2) * 

(3)-(4) * 

(5) * 

8-10. § * 

11. § * 

12. § (1) * 

(2) * 

13. § * 

2. Az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

14. § Nem lép hatályba az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (5) bekezdése 2017. október 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 3. §, a 7. § (1) bekezdése, a 7. § (3) és (4) bekezdése, a 11. § és a 12. § (2) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez * 

2-3. melléklet a 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére