A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 39. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezésével és használatának ellenőrzésével kapcsolatos eljárás

1. § (1) A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelem esetén a kérelmező igazolja azt, hogy a megkülönböztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenységet végez.

(2) Ha a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelmet benyújtó szervezet az (1) bekezdés szerinti tevékenységét megbízás alapján végzi, a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti eljárás során ezt is igazolni köteles.

2. § A hatósági ellenőrzés keretében az engedélyező hatóság felhívására a megkülönböztető jelzést adó készülék használatára jogosult köteles bemutatni a miniszteri rendeletben meghatározott előírásoknak megfelelő, megkülönböztető jelzés használatáról szóló bejegyzést tartalmazó menetlevelet vagy annak megfelelő más okmányt, illetve azok másolatát.

3. § Ha a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló kérelmet az időbeli hatály megszűnését megelőző kevesebb mint 30 nappal nyújtják be, a kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a gépjármű megkülönböztető jelzéssel felszerelten történő műszaki megvizsgálására sor került.

2. A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás

4. § (1) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelem esetén a kérelmező igazolja azt, hogy a figyelmeztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenységet végez.

(2) Ha a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelmet benyújtó a figyelmeztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenységét megbízás alapján végzi, a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti eljárás során ezt is igazolni köteles.

3. A megkülönböztető jelzést adó és a figyelmeztető jelzést adó készülékek engedélyezésének közös szabályai

5. § A jármű üzembentartója részére miniszteri rendeletben meghatározott egyes tényeknek a járműnyilvántartásba, illetve a forgalmi engedélybe történő bejegyezésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez a jármű üzembentartója igazolja

a) a közlekedési igazgatási hatóságnál a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó jogosultságot,

b) hogy a hatósági engedélyhez kötött felszereléshez szükséges engedéllyel rendelkezik, továbbá

c) a megkülönböztető jelzésre vonatkozóan - a meghosszabbítás kivételével - azt, hogy a jármű megkülönböztető jelzéssel felszerelten történő műszaki megvizsgálására sor került.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére