A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról

A Kormány a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § és a 4. § a) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdése szerinti honvédelmi foglalkoztatók (a továbbiakban: honvédelmi foglalkoztató) vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

2. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumok helyett a honvédelmi foglalkoztató esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok megállapításának alapjául a honvédelemért felelős miniszter által kiállított igazolás szolgál.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § * 


  Vissza az oldal tetejére