A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

501/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv kijelöléséről, hatósági hatásköréről és eljárásának egyes szabályairól

A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervként a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatot (a továbbiakban: MH GEOSZ) jelöli ki.

2. § (1) Az MH GEOSZ hatósági hatáskörében első fokon, országos illetékességgel eljárva végzi

a) a honvédelmért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami térképi adatbázisok állami átvételét,

b) a honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami térképi adatbázisok alapján készülő sajátos célú, tematikus adatbázisok, térképek, termékek készítésének és sokszorosításának engedélyezését,

c) a légi távérzékelés engedélyezését és a távérzékelt adatok ellenőrzését, valamint

d) a katonai tájékoztatási hálózat pontjainak megszüntetésére vagy áthelyezésére irányuló kérelmek elbírálását.

(2) Az (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott engedély iránti kérelem az ügyfélkapun keresztül, vagy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti, más szolgáltatás igénybevételével is benyújtható.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére