Hatály: közlönyállapot (2017.II.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1078/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett robbanás miatt kialakult helyzet rendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett rendkívüli helyzet megoldása érdekében felhívja:

1. a belügyminisztert, hogy - a károkozó felelősségét nem érintve - készítsen előterjesztést a robbanás miatt lakhatatlanná vált lakóingatlanok természetes személy tulajdonosai lakhatási feltételeinek megoldása érdekében, továbbá vizsgálja meg az ingatlan állami tulajdonba vételének indokoltságát, lehetőségét;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a környezetvédelmi hatóság határozatában rögzített tényfeltáráshoz és a beavatkozási terv elkészítéséhez biztosítson 80 millió forint forrást a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 37. Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. február 15.

b) a földművelésügyi minisztert, hogy készítsen előterjesztést a tényfeltárás eredményéről, ez alapján az esetleg szükséges intézkedésekről, továbbá a kármentesítési beavatkozás megvalósítása érdekében szükséges költségek Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében történő biztosításáról.

Felelős: földművelésügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. január 30.


  Vissza az oldal tetejére