A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.

 

1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról

A Kormány

1. megtárgyalta a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, és jóváhagyta annak fő irányait;

2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti programot - Magyarország biztonsági helyzetére és a Magyar Honvédség fejlesztési igényeire tekintettel - a Nemzetbiztonsági Kabinet 2017. február 1-jei ülésén meghatározott prioritási sorrendben kell megvalósítani;

3. az 1. pont szerinti program részét képező feladatok végrehajtása érdekében felhívja a honvédelmi minisztert a program egyes elemeinek megvalósításáról szóló kormány-előterjesztések összeállítására és a Kormány részére történő benyújtására;

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

4. *  egyetért azzal, hogy a 1. pont szerinti program részét képező feladatok végrehajtása érdekében szükséges beszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére