Hatály: közlönyállapot (2017.VI.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy európai uniós forrásból finanszírozni tervezett nagyprojekt keretében kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás akkor legyen megindítható, ha a vonatkozó műszaki tervdokumentáció legalább kivitelezési dokumentáció szinten kidolgozott,

2. az 1. pontban foglalt cél elérése érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a 2014-2020 közötti programozási időszakban megvalósítani tervezett nagyprojektek tekintetében a rendelkezésre álló tervdokumentációk kidolgozottságának szintjét, és ha azok nem érik el a kivitelezési dokumentáció szintjét, akkor mérje fel a kivitelezési dokumentáció szintjét elérő részletezettségű tervek kidolgozásának költségigényét, valamint tájékoztassa arról a nemzetgazdasági minisztert,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. június 30.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az a) alpont szerinti tájékoztatás alapulvételével tegyen javaslatot a Kormány részére a kivitelezési dokumentáció részletezettségű tervek elkészítése forrásának biztosítására,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. július 10.

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálja felül a vonatkozó jogi szabályozást, és tegyen javaslatot a Kormány részére az 1. pontban meghatározott cél elérése érdekében szükséges szabályozás megalkotására, illetve annak kezdeményezésére,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. július 31.

3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszak határátkelőket érintő közúti nagyprojektjeinek uniós elfogadtatása érdekében gyorsítsák fel a fejlesztések határmetszésre vonatkozó műszaki tartalmának egyeztetését és a szükséges kormányközi egyezmények megkötését,

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

4. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban megvalósítani tervezett nagyprojektek megfelelő környezetvédelmi szempontok szerint történő előkészítése érdekében gondoskodjon a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet uniós joggal történő összhangjának biztosítását szolgáló rendeletmódosítás Kormány elé terjesztéséről,

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

5. felhívja

a) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy hulladékgazdálkodás tekintetében, és

b) a belügyminisztert, hogy a szennyvíziszap-kezelés tekintetében,

a 2014-2020 közötti programozási időszakban megvalósítani tervezett nagyprojektek stratégiai megalapozottsága érdekében gondoskodjanak a szakágazati stratégiák Kormány elé terjesztéséről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. június 30.

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodjon a „Fővárosi ivóvízminőség-javító projekt” és a „Budapesti szennyvíziszapok energetikai hasznosítása” című projektjavaslatoknak az irányító hatóság részére történő benyújtásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. július 14.

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban megvalósítani tervezett nagyprojektek Európai Bizottság általi jóváhagyása érdekében gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt táblázat A-C oszlopában meghatározott projektekkel összefüggő, az 1. mellékletben foglalt táblázat D-J oszlopa szerinti feladatok ott meghatározott ütemezés szerinti végrehajtásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

8. felhívja

a) az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy negyedévente tájékoztassák a Miniszterelnökséget vezető minisztert a nagyprojektek Európai Bizottság általi jóváhagyására irányuló kérelmei előkészítésének állásáról, és

b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az a) alpont szerinti tájékoztatások alapján nyújtson be jelentést a Kormány számára.

Felelős: az a) alpont tekintetében

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

a b) alpont tekintetében

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében minden naptári negyedév végét követő ötödik nap

a b) alpont tekintetében minden naptári negyedév végét követő tizenötödik nap

1. melléklet az 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J
1. Ütemezés
2. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Támogatási kérelem benyújtása az irányító hatóságnak Részletes megvalósítható-
sági tanulmány elkészítése
Nagyprojekt-
ként történő jóváhagyásra irányuló kérelem elkészítése
Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megkezdése Kivitelezés megkezdése Benyújtás független minőség-
ellenőrzésre
Benyújtás az Európai Bizottsághoz jóváhagyás céljából
3. KEHOP-1.3.0-15-
2016-00012
Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma - 2017.
szeptember 30.
2018.
március 31.
2017.
szeptember 30.
2017.
december 31.
2018.
június 30.
2018.
december 31.
4. KEHOP-1.4.0-15-
2016-00011
VTT (Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése) Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó Országos Vízügyi
Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma
- 2017.
december 31.
2018.
március 31.
2017.
december 31.
2018.
június 30.
2018.
szeptember 30.
2019.
március 31.
5. KEHOP-1.4.0-
15-2016-
00017
Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon Országos Vízügyi
Főigazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma
- - 2017.
szeptember 30.
- - 2017.
december 31.
2018.
június 30.
6. - Fővárosi Ivóvízminőség-javító Projekt Budapest Főváros Önkormányzata és NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma 2017.
június 30.
2017.
szeptember 30.
2018.
március 31.
2018.
szeptember 30.
2019.
március 31.
2018.
június 30.
2018.
december 31.
7. - Budapesti szennyvíziszapok energetikai hasznosítása / HUHA (hulladék hasznosító) II. Budapest Főváros Önkormányzata és NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma 2017.
június 30.
2017.
december 31.
2018.
június 30.
2018.
december 31.
2019.
június 30.
2018.
szeptember 30.
2019.
március 31.
8. IKOP-2.1.0-15-
2016-00008
Szántód-Kőröshegy-
Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: NIF Zrt.)
- - 2017.
június 30.
- - 2017.
december 31.
2018.
március 31.
9. IKOP-1.1.0-15-
2016-00003
M30 Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása
- 1. nagyprojekt rész
NIF Zrt. - 2018.
január 31.
2018.
január 31.
2017.
április 30.
2017.
november 30.
- 2018.
június 30.
10. IKOP-1.1.0-15-
2016-00004
M30 Tornyosnémeti-
országhatár megvalósítása - 2. nagyprojekt rész
NIF Zrt. - 2018.
január 31.
2018.
január 31.
- - - 2018.
június 30.
11. IKOP-1.1.0-15-
2016-00006
8. sz. főút Várpalota I. szakasz 23+900 -
29+700 km szelvények közötti szakasz tervezése és kivitelezése - 1. nagyprojekt rész
NIF Zrt. - 2017.
június 30.
2017.
június 30.
- - - 2017.
október 30.
12. IKOP-1.1.0-15-
2016-00007
8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő III. szakasz építése - szakaszolt projekt - 2. nagyprojekt rész NIF Zrt. - 2017.
június 30.
2017.
június 30.
- - - 2017.
október 30.
13. IKOP-1.1.0-15-
2016-00015
8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700 - 33+100 km sz. között) kivitelezése - 3. nagyprojekt rész NIF Zrt. - 2017.
június 30.
2017.
június 30.
- - - 2017.
október 30.
14. IKOP-1.1.0-15-
2016-00010
M35 autópálya 4. sz. főút - 481. sz. főút közötti szakasz, és 481. sz. főút-Berettyóújfalu közötti szakasz, valamint a 481. sz. főút megvalósítása NIF Zrt. - 2017.
szeptember 30.
2017.
szeptember 30.
- - - 2018.
szeptember 30.
15. IKOP-1.1.0-15-
2016-00018
M4 Berettyóújfalu-
Nagykereki (országhatár) közötti szakasz megvalósítása
NIF Zrt. - 2017.
szeptember 30.
2017.
szeptember 30.
- - - 2018.
szeptember 30.
16. IKOP-3.1.0-15-
2016-00006
Rákosrendező-
Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése a Közép- magyarországi régióban
- 1. nagyprojekt rész
NIF Zrt. - - 2017.
június 30.
- - 2017.
december 31.
2018.
március 31.
17. IKOP-3.2.0-15-
2016-00005
Rákosrendező-
Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése -
2. nagyprojekt rész
NIF Zrt. - - 2017.
június 30.
- - 2017.
december 31.
2018.
március 31.
18. IKOP-3.1.0-15-
2015-00001
M3 metró vonal infrastruktúra rekonstrukciója Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság - - - - 2017.
december 31.
2017.
szeptember 30.
2017.
december 31.
19. IKOP-2.1.0-15-
2017-00036
Püspökladány-
Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítése és Szajol-
Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
NIF Zrt. - 2017.
szeptember 30. (Püspök-
ladány-
Ebes szakasz);
2018. szeptember 30. (Ebes-
Debrecen szakasz)
2018.
szeptember 30. (Püspök-
ladány-
Ebes szakasz);
2018. szeptember 30. (Ebes-
Debrecen szakasz)
- Püspökladány-
Ebes szakaszra:
2017.
június 30.
Püspökladány-
Ebes szakaszra:
2018.
március 31.
Püspökladány-
Ebes szakaszra:
2018.
június 30.
20. - MÁV nagykapacitású motorvonatok beszerzése MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 2017.
december 31.
2018.
március 31.
- 2017.
december 31.
2018.
június 30.
2018.
szeptember 30.
21. IKOP-3.2.0-15-
2016-00001
Szeged-
Hódmezővásárhely vasútvonal városi-
elővárosi tram-train rendszer megvalósítása
NIF Zrt. - 2017.
június 30.
2017.
december 31.
- 2017.
június 30.
2018.
március 31.
2018.
június 30.
22. IKOP-3.2.0-15-
2016-00019
Szabadbattyán-
Tapolca-Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-
Aszófő) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése
NIF Zrt. - 2017.
április 18.
2017.
december 31.
- 2017.
december 31.
2018.
szeptember 30.
2018.
december 31.
23. IKOP-1.1.0-15-
2016-00025
M2 gyorsforgalmi út megvalósítása
Budapest-Vác
NIF Zrt. - 2017.
szeptember 30.
2017.
szeptember 30.
- 2017.
február 28.
- 2018.
június 30.
24. IKOP-1.1.0-15-
2016-00026
M6 Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása NIF Zrt. - - 2018.
május 31.
2017. november 30. 2018.
április 30.
- 2018.
július 31.
25. - M8 autóút Körmend-
Rábafüzes országhatár szakasz 2×1 sávos előkészítése és építése
NIF Zrt. 2017.
március 29.
2017.
szeptember 30.
2017.
szeptember 30.
2017.
július 31.
2018.
december 31.
- 2018.
szeptember 30.
26. IKOP-4.1.0-15-
2016-00003
83. sz. főút fejlesztése Pápa-Győr, M1 autópálya között NIF Zrt. - 2017.
december 31.
2017.
december 31.
2017.
január 31.
2017.
szeptember 30.
- 2018.
szeptember 30.

  Vissza az oldal tetejére