Hatály: közlönyállapot (2017.VI.27.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány a Modern Városok Program keretében 2017. április 28. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:

1. A Kormány Győr elérhetőségének, közlekedési lehetőségeinek javítása érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a szlovák fél megkeresésével vizsgálják meg és tájékoztassák a Kormányt a Győr-Dunaszerdahely közötti közúti kapcsolat fejlesztésének (2x2 sávos kialakítás, új Duna-híd építés) lehetőségeiről, ütemezéséről és forrásigényéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2017. december 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy hozzon létre munkacsoportot, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a Győrt elkerülő körgyűrű befejezésének előkészítése érdekében, és a megvalósítás feltételeiről és ütemezéséről tájékoztassa a Kormányt;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az előkészítésre és a Kormány tájékoztatására 2018. december 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a városi belső keleti elkerülőút hiányzó szakaszának és ezzel összefüggésben új Mosoni-Duna-híd megépítésének előkészítéséről és megvalósításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az előkészítésre: 2018. december 31.

a megvalósításra: 2021. december 31.

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 8311. számú összekötő út Győr-Ménfőcsanak- Győrújbarát-Nyúl közötti szakaszának fejlesztéséről azzal, hogy az útszakaszon 2018-ban szükséges megkezdeni a kivitelezési munkákat;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2019. június 30.

e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket a 82. számú főút mentén, Győr és Pannonhalma Világörökség közötti kerékpárút kiépítése érdekében azzal, hogy 2018-ban szükséges megkezdeni a kivitelezési munkákat;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásért felelős kormánybiztos

Határidő: 2018. december 31.

f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a jelenleg használt utasforgalmi épületek hasznosítási lehetőségének vizsgálatával tegye meg a szükséges intézkedéseket a városi helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar és vasútállomás felújítása, ennek keretében új közúti alagút építése érdekében a Bartók Béla út és a Szent István út között.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az előkészítésre 2018. december 31.

a megvalósításra 2021. december 31.

2. A Kormány támogatja Győr városának egészségügyi, sport- és turisztikai célú fejlesztéseit, ennek keretében

a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket egy új mentőállomás építése és a szükséges közúti kapcsolat kialakítása érdekében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. december 31.

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház parkolási infrastruktúrájának fejlesztése érdekében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. december 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg az Olimpiai Sport Park területén egy új sporthotel építésének lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a vizsgálat lefolytatására és a kormány-előterjesztés elkészítésére 2017. december 31.

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg a Püspökerdő területén egy új városi aktív rekreációs szabadidőközpont kialakításának, fenntartásának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a vizsgálat lefolytatására és a kormány-előterjesztés elkészítésére 2017. december 31.

e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a d) alponttal összefüggésben, az Önkormányzattal együttműködve vizsgálja meg a Püspökerdő-fejlesztéssel érintett terület Önkormányzat részére történő átadásának lehetőségét, és a vizsgálat alapján készítsen jelentést a Kormány számára;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. szeptember 30.

f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve és az Önkormányzat bevonásával hozzanak létre munkacsoportot, ennek keretében vizsgálják meg az érintett terület árvízvédelmének biztosítása mellett a városban tervezett vízi élménypark megvalósításának és fenntartásának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsenek jelentést a Kormány számára;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a vizsgálat lefolytatására és a jelentés elkészítésére 2018. március 31.

g) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy az f) alpontban foglalt feladattal összefüggésben tegyék meg a szükséges intézkedéseket az érintett terület árvízvédelmének biztosítása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2018. március 31.

h) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálják meg a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztésének, fenntartásának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a vizsgálat lefolytatására és a kormány-előterjesztés elkészítésére 2017. június 30.

3. A Kormány kiemelten támogatja a felsőoktatás fejlesztését, amelynek keretében

a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint a Széchenyi István Egyetemmel együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket Győrben egy új Digitális Fejlesztési Központ létrehozása érdekében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2018. június 30.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével és a Széchenyi István Egyetemmel együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket az egyetem további fejlesztéséhez szükséges ingatlanok területének a Magyar Állam tulajdonába történő megvásárlása, valamint a Széchenyi István Egyetem számára ingyenes vagyonkezelésbe adása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.

4. A Kormány támogatja Győr kulturális életének fellendítését, ennek érdekében

a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálják meg a Győri Nemzeti Színház komplex megújításának, valamint a II. János Pál tér rehabilitációjának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés ütemezett támogatása érdekében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a kormány-előterjesztés elkészítésére 2017. szeptember 30.

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Önkormányzat bevonásával vizsgálják meg egy új hangversenyterem építésének, fenntartásának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. december 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Önkormányzat bevonásával vizsgálja meg egy új konferenciaterem építésének, fenntartásának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsen előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. december 31.

d) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a b) és c) alponttal összefüggésben, az Önkormányzattal együttműködve vizsgálja meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Vízügyi Hatósági Osztály új, méltó helyen történő elhelyezésének lehetőségeit, és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Kormányt.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

5. A Kormány

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatáskörében - gondoskodjon a Megállapodásban, illetve a jelen kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

b) felhívja az 1-4. pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy - szükség szerint az Önkormányzattal egyeztetve - határozzák meg a Megállapodásban foglaltak ütemezett megvalósításához szükséges 2017., 2018. és 2019. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen forrásigényekről a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

Felelős: az 1-4. pontban felelősként megjelölt miniszterek

Határidő: azonnal


  Vissza az oldal tetejére