A jogszabály mai napon ( 2021.02.26. ) hatályos állapota.

 

1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

az Árpád-ház Program részét képező, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról * 

A Kormány kiemelt célnak tekinti a székesfehérvári királyi koronázó- és temetkezési templom, valamint az azt befogadó koronázó város legkiemelkedőbb kulturális örökségi értékeit egységben kezelő, az Árpád-ház Program részét képező, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram megvalósítását, melynek érdekében

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával „Az ország bölcsője” alprogram első szakaszának legkésőbb 2018 végéig történő megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2017. évben szükséges 883 200 ezer forint költségvetési forrás két részletben történő biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport javára, az alábbi megosztásban:

a) az első részlet 40 000 ezer forint;

b) a második részlet 843 200 ezer forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében 2017. július 31.

a b) alpont tekintetében 2017. szeptember 30.

2. egyetért az Árpád-ház Program (2013-2038) átfogó szakmai programtervéről és megvalósításának egyes kérdéseiről szóló 1315/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 5. pontja alapján előkészített, „Az ország bölcsője” alprogram második szakasz egyes fejlesztési elemeinek koncepciójával, melynek továbbfejlesztése és véglegesítése érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon

a) a Sétaút bővítése projektelem továbbtervezéséről, az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállításához szükséges tervek elkészítéséről;

b) a Székesfehérváron megkoronázott, illetve eltemetett uralkodókhoz, uralkodói családtagokhoz köthető ereklyék, tárgyi emlékek körének megállapításáról, a Székesfehérváron történő elhelyezés vagy egyéb bemutatás lehetőségeinek vizsgálatáról, ezt követően a szükséges egyeztetések megkezdéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében 2018. december 31.

a b) alpont tekintetében 2018. május 31.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával a 2. pont a) alpontjában meghatározott feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon 35 000 ezer forint költségvetési forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. szeptember 30.


  Vissza az oldal tetejére