Hatály: közlönyállapot (2017.VIII.7.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1493/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Magyar Mozgókép Mestere művészeti díjjal kapcsolatos járadékról

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Magyar Mozgókép Mestere művészeti díj azon díjazottjainak járadékát, akiknek a járadéka a közterhek levonását követően a Magyar Mozgókép Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratában e célra eredetileg meghatározott havi 500 ezer forint összeget nem éri el, ki kell egészíteni oly módon, hogy az feleljen meg a Közalapítvány alapító okiratában meghatározott összegnek.

2. Az 1. pontban meghatározott feladat ellátásához szükséges forrást az éves központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezete, 1. EMMI Igazgatás címen kell biztosítani.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére