Hatály: közlönyállapot (2017.VIII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1571/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

Aba-Novák Vilmos Lengyel-magyar barátság - Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotásának állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért Aba-Novák Vilmos Lengyel-magyar barátság - Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotásának (a továbbiakban: pannósorozat) magyar állam javára történő megvásárlásával;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladat finanszírozása érdekében szükséges legfeljebb 1 450 000 000 forint biztosításáról gondoskodjon a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére a 2017. költségvetési év vonatkozásában legfeljebb 1 450 000 000 forint összegben a pannósorozat magyar állam javára történő megvásárlása céljából a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 53. § (5) bekezdés szerinti feltételes közbeszerzési eljárást követően kötelezettséget vállaljon;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre bocsátást követően azonnal

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a pannósorozat vagyonkezelői jogának a Szépművészeti Múzeum részére történő átadásáról annak érdekében, hogy a pannósorozat az emberi erőforrások miniszterének közreműködésével a Magyar Nemzeti Galériában elhelyezésre kerüljön.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az állam tulajdonjogának létrejöttét követően azonnal


  Vissza az oldal tetejére