Hatály: közlönyállapot (2017.VIII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány

1. a hazai jégkorcsolya verseny- és szabadidősport támogatása és egy utánpótlás-nevelési központ létrehozása érdekében egyetért azzal, hogy a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény 1. § b) pontjában meghatározott ingatlanokon valósuljon meg a Nemzeti Korcsolyázó Központ (a továbbiakban: Beruházás) az előterjesztésben bemutatott és az érintett sportági szakszövetségekkel leegyeztetett tartalommal;

2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott létesítmény tervezőjének kiválasztása céljából a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti tervpályázat és az alapján a továbbtervezésre irányuló közbeszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra, amely érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a tervpályázati eljárásoknak a Nemzeti Sportközpontok útján és a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség bevonásával történő lefolytatásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a Beruházás előkészítésére és tervezésére 2017. évben szükséges legfeljebb 1600,0 millió forint forrás biztosítására, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 3. pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében, az ott megjelölt forrás terhére és annak erejéig kössön támogatási szerződést a Nemzeti Sportközpontokkal és az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos munkaszervezetét jelentő KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

5. felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség bevonásával a Beruházás megvalósítása érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére a kivitelezés, a kivitelezéshez kapcsolódó feladatok és költségek, valamint az üzemeltetésre vonatkozó koncepció bemutatása céljából.

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2. pontban meghatározott feladat lezárulását követően azonnal, de legkésőbb 2018. március 31-ig


  Vissza az oldal tetejére