A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról

A Kormány

1. egyetért az Egészséges Budapest Program keretében előkészített fővárosi és Pest megyei járóbetegszakellátás-fejlesztési koncepcióval és ennek keretében az 1. melléklet szerinti beruházások megvalósításával;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. melléklet szerinti beruházások megvalósításához szükséges forrás biztosításáról a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 25. Egészséges Budapest Program jogcímcsoport javára az alábbi ütemezés szerint:

a) a 2017. évben 273 848 452 forint,

b) a 2018. évben 5 123 564 647 forint,

c) a 2019. évben 9 222 637 523 forint,

d) a 2020. évben 6 529 535 218 forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a)–b) alpontok tekintetében a felmerülés ütemében

a c)–d) alpontok tekintetében a 2019. évi és a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az informatikai fejlesztések tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – gondoskodjon az 1. mellékletben meghatározott fejlesztések 2017. évi megkezdéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozathoz * 

Az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztések

Fejlesztést igénylő szakrendelő és fejlesztés megnevezése Fejlesztés rövid tartalma Fejlesztés bruttó összege
(Ft)
1 *  Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő A járóbeteg-szakrendelő épület teljes építészeti felújítása, klimatizálása, energetikai korszerűsítése. A Szent János Kórház szakrendeléseinek ütemezett átköltöztetése az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő járóbeteg-szakrendelőibe. Diagnosztikai és terápiás eszközpark cseréje és fejlesztése (digitális RTG, ultrahang), szakrendelők bútorzatának modernizálása. Informatikai rendszer eszközparkjának
korszerűsítése, beteghívó rendszer kiépítése.
15 501 660 560 Ft
2 *  II. kerület Egészségügyi Szolgálat – integrált járóbeteg-szakellátás megvalósítása A II. kerületi Frankel Leó utcában új, többemeletes, korszerű szakrendelő-épület megépítése, külső telephelyek átköltöztetése, az orvostechnikai eszközök modernizálása, egynapos sebészet és kúraszerű ellátások fejlesztése, informatikai rendszer eszközparkjának korszerűsítése. 1 873 700 000 Ft
(ebből az önkormányzat által biztosítandó forrás:
1 201 200 000 Ft)
3 *  XI. kerületi Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása Az Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet céljára meglévő épület teljes felújítása, átalakítása, a gyermekgyógyászati járóbeteg-szakellátás struktúrájának bővítése, az orvosszakmai berendezések beszerzése, egynapos sebészet kialakítása, informatikai eszközpark fejlesztése. 2 370 000 000
(ebből az önkormányzat által biztosítandó forrás:
475 000 000 Ft)
4 *  A Zuglói Egészségügyi Szolgálat orvostechnikai és informatikai fejlesztése Direkt digitális röntgentechnológia több telephelyen történő kiépítése és integrációja, informatikai eszközök és hálózat korszerűsítése. 596 740 000
(ebből az önkormányzat által biztosítandó forrás:
85 000 000 Ft)
5 Misszió Egészségügyi Központ fejlesztése – Veresegyház Egynapos sebészet és rehabilitációs nappali ellátás korszerűsítése új épületrész felépítésével, rehabilitációt és ápolást segítő orvosi eszközök beszerzése, épületgépészeti felújítás, képalkotó digitális technológia bevezetése, informatikaihálózat-fejlesztés. 430 391 110
6 Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós fejlesztése Új épületrész építése és felszerelése, külső telephelyek integrációja, képalkotó diagnosztika és emlőszűrések fejlesztése, informatikai eszközök modernizálása. 352 007 170
7 Kőbányai Egészségház eszközfejlesztése – Bajcsy-Zsilinszky Kórház Az 1201/2017. (IV. 10.) Korm. határozat 4. pontjában foglaltak szerint a kialakítandó új szakrendelő orvostechnológiai és informatikai felszerelése, bútorzat beszerzése. 779 287 000
8 Általános tervezési és beruházási céltartalék (5%) 1 007 000 000
ÖSSZESEN 22 910 785 840