A jogszabály mai napon ( 2020.09.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat

az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról

A Kormány állami feladatnak tekinti az öntözéses gazdálkodás elterjesztésének, észszerű fejlesztésének, a vízkészletek védelmének és hasznosításának ügyét, ezért egyetért az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásának szükségességével, amelynek érdekében

1. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve Magyarország területére vonatkozóan készítsen öntözési katasztert a talajvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi korlátok, a növénytermesztési feltételek, az öntözésfejlesztési igény, valamint az öntözésre alkalmas területek figyelembevételével;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

2. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel és a belügyminiszterrel együttműködve vizsgálja meg, és tegyen javaslatot az együttes működtetéshez és a termelői közösségek kialakításához szükséges feladat-, pénzügyi és szabályozási feltételrendszerre;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2018. január 31.

3. felhívja a belügyminisztert, hogy vizsgálja meg az öntözési célú víztározási lehetőségeket, vizsgálja felül a kettős működésű rendszerek, valamint a belvízrendszerek üzemeltetését a védekezés fenntartása és a víz visszatartása és tározása érdekében, valamint határozza meg a védekezés fenntartását, a belvizek területen hagyását, a víz visszatartását, tározását szolgáló lehetséges területeket;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2018. január 31.

4. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a belügyminiszter által szolgáltatott alapadatok felhasználásával a víz komplex hasznosítása érdekében vizsgálja meg, és tegyen javaslatot a víz hasznosítása céljából a környezetvédelmi szempontból is előnyös vizes élőhelyek kialakítását szolgáló területekre;

Felelős: földművelésügyi miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2018. február 28.

5. felhívja a belügyminisztert, hogy a földművelésügyi miniszterrel együttműködve mutassa be a hatékony öntözéses gazdálkodás elterjesztéséhez és működtetéséhez szükséges műszaki, infrastrukturális feltételrendszert, humánerőforrás- és pénzügyierőforrás-igényt, valamint készítsen szakmai stratégiát az öntözésfejlesztéshez szükséges jelenlegi és távlati infrastrukturális és vízkészlet-gazdálkodási lehetőségekről;

Felelős: belügyminiszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2018. február 28.

6. felhívja a belügyminisztert, hogy - a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bevonásával - a földművelésügyi miniszterrel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve készítse elő az Öntözésfejlesztési Stratégiát, és terjessze a Kormány elé jóváhagyás céljából;

Felelős: belügyminiszter

földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. április 30.

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Öntözésfejlesztési Stratégia elkészítéséhez gondoskodjon

a) 195 000 000 forint egyszeri jelleggel történő rendelkezésre állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím, 1. Működési költségvetés előirányzat csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára és

b) 55 000 000 forint egyszeri jelleggel történő rendelkezésre állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 19. Agrárgazdasági Kutató Intézet cím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal


  Vissza az oldal tetejére