Hatály: közlönyállapot (2017.XII.27.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének 56. Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése, 57. Budapest VIII. kerület városkép rehabilitáció támogatása, 58. Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása, 59. Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása, 60. Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása, 61. Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása, 62. Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása, 63. Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása, 64. Budapest III. Kerület parkfejlesztések támogatása, 65. Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása, 66. Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása és 67. Tiszabábolna Község fejlesztési feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 676 010 402 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. június 30.

c) a Kvtv. 19. § (4) bekezdésében és az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 64 579 119 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

Határidő: 2018. június 30.

d) a Kvtv. 19. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 18 562 697 846 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

érintett miniszterek, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke, Központi Statisztikai Hivatal elnöke, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Határidő: azonnal

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 141 269 995 119 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

f) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 56. Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése cím javára átcsoportosított 2 100 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 2 100 000 000 forint támogatást nyújtson Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

g) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 57. Budapest VIII. kerület városkép rehabilitáció támogatása cím javára átcsoportosított 300 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 300 000 000 forint támogatást nyújtson Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

h) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 58. Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 65 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 65 000 000 forint támogatást nyújtson Tomajmonostora Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

i) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 59. Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 60 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 60 000 000 forint támogatást nyújtson Tiszaszőlős Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

j) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 60. Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 71 200 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 71 200 000 forint támogatást nyújtson Tiszaörs Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

k) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 61. Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 70 300 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 70 300 000 forint támogatást nyújtson Tiszaszentimre Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

l) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 62. Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 44 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 44 000 000 forint támogatást nyújtson Tiszaigar Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

m) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 63. Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 60 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 60 000 000 forint támogatást nyújtson Tiszaderzs Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

n) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 64. Budapest III. Kerület parkfejlesztések támogatása cím javára átcsoportosított 470 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 470 000 000 forint támogatást nyújtson Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

o) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 65. Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 50 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 50 000 000 forint támogatást nyújtson Mezőcsát Város Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

p) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 66. Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 15 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 15 000 000 forint támogatást nyújtson Ónod Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

q) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 67. Tiszabábolna Község fejlesztési feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 10 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 10 000 000 forint támogatást nyújtson Tiszabábolna Község Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

r) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozatban megállapított 2016. évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 630 869 968 forint, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 3 139 062 656 forint, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett 9 492 952 forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 1 660 820 837 forint felhasználását;

s) a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozatban megállapított 2016. évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból az Ávr. 153. §-ban biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 1 447 951 forint, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 2 255 978 084 forint, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett 24 824 054 forint, a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél keletkezett 15 272 467 398 forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 1 900 876 523 forint felhasználását;

t) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el az r) és s) alpontban felhasználásra engedélyezett maradványok terhére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

u) a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § b) pontjában meghatározott, adókulcs-csökkentésből származó szabad forrásokból 1 565 790 674 forint felhasználást engedélyezi és az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva abból az 1. melléklet szerint átcsoportosítást rendeli el;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

v) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és az Ávr. 34. § (2) bekezdés b) pontja értelmében felhívja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelőjét, hogy a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram cím előirányzatról 27 500 000 000 forintot a 3. mellékletben felsorolt előirányzatok javára utaljon át.

2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 3. pontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg lép.

3. A VERITAS Történetkutató Intézet többletfeladatainak meghatározásáról és a szükséges források biztosításáról szóló 1550/2017. (V. 31.) Korm. határozat 2. pontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg lép.

4. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „2018. január 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg lép.

5. A Kormány egyetért azzal, hogy a Nagybereki Vadgazdálkodási Egység vadászati joggyakorlásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1546/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 1. melléklete szerint - az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett - a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára átcsoportosított összesen 199 753 900 forintból 2 793 567 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 614 585 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 30 268 756 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, 161 076 992 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton, 5 000 000 forint a K7. Felújítások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

6. A Kormány egyetért azzal, hogy a Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 1. melléklete szerint - az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett - a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 18. Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések jogcímcsoport, K7. Felújítások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 132 300 000 forintból 98 878 500 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton, 33 421 500 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

7. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 4. mellékletében az „Országos Közegészségügyi Intézet” szövegrészek helyébe az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek” szöveg lép.

8. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat 4. melléklete szerint - az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett - a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13. Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért cím, K3. Dologi kiadások előirányzat javára átcsoportosított 162 500 000 forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása alcím, 3. Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása jogcímcsoport, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat 4. pontjában az „a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzatátcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat” szövegrész helyébe az „a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat” szöveg lép.

10. A Kormány visszavonja a Határozat 13. pontját.

1. melléklet a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XIX. Uniós Fejlesztések
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
LXV. Bethlen Gábor Alap
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 000 000 000
374595 56 Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 100 000 000
374606 57 Budapest VIII. kerület városkép rehabilitáció támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 000 000
374617 58 Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65 000 000
374628 59 Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
374639 60 Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 71 200 000
374651 61 Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70 300 000
374662 62 Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 44 000 000
374673 63 Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
374684 64 Budapest III. Kerület parkfejlesztések támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 470 000 000
374695 65 Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000
374706 66 Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 000 000
374717 67 Tiszabábolna Község fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 000 000
X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -159 297 153
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
232292 1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -7 586 283
353740 2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -16 584 624
349151 4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -5 900 591
296768 10 Igazságügyi regionális együttműködés
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -826 327
331940 19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 320 796
352062 26 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -89 800 000
XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -6 701 326
31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -27 393 920
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352095 1 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -10 200 000
32 Központi kezelésű előirányzatok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 676 010 402
271734 2 Országvédelmi Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -64 579 119
3 Céltartalékok
235149 2 Különféle kifizetések
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 900 000 000
5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
349351 1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások -22 333 800 000
361951 4 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése
K6 Beruházások -10 000 000 000
XII. Földművelésügyi Minisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -78 412 448
004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -15 414 254
004415 8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -101 998 875
295802 10 Génmegőrzési Intézmények
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -14 246 535
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -33 330 000
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -151 879 091
294313 17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -55 394 808
304124 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -19 433 333
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
256512 9 Természetvédelmi kártalanítás
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -4 583 333
329673 21 Kisméretű szállópor (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 595 679
3 Agrár célelőirányzatok
004471 2 Agrárkutatás támogatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -5 109 568
297080 5 Tanyafejlesztési Program
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -679 012
338540 6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -3 395 062
260601 10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -916 667
248712 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -27 500 000
283190 19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -916 667
359539 35 Állatvédelem támogatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -679 012
361017 37 Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -20 452 938
5 Nemzeti támogatások
334740 4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 291 667
029713 5 Vadgazdálkodás támogatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -916 667
6 Nemzeti Erdőprogram
284301 3 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -916 667
284312 4 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -916 667
343128 9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -9 166 667
8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
348195 1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -3 938 272
338528 13 Peres ügyek
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 697 531
352106 18 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 366 900 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352117 3 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -870 890 322
XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség
K6 Beruházások 1 000 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
359840 17 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka
K1 Személyi juttatások -94 100 000
352128 23 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 330 053 000
21 Központi kezelésű előirányzatok
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
349284 1 Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése
K3 Dologi kiadások -2 000 000 000
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -7 290 010
237287 8 Magyar Államkincstár
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -158 626 070
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Belgazdasági feladatok
11 Irinyi terv végrehajtása
368417 2 Beszállítói-fejlesztési Program
K5 Egyéb működési célú kiadások -840 500 000
7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
359495 8 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -401 552 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -24 226 448 000
352139 10 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -10 713 501
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352140 1 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 375 500 000
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
351651 28 Kiemelt közúti projektek
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 000 000
33 Hazai fejlesztési programok
360239 25 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 838 904 133
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 480 000 000
38 Egyéb feladatok
280845 7 Állami többletfeladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 840 000 000
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
344817 5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 875 892 000
353817 38 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 85 300 000
358506 41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 760 595 119
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 085 104 881
359973 56 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 700 000 000
360051 58 Központi Birkózó Akadémia
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000
48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
351717 2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 103 500 000
351728 3 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 000
368573 61 Beruházás Előkészítési Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 210 095 119
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -583 320
004118 2 Külképviseletek igazgatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -509 763
297513 5 Nemzeti Befektetési Ügynökség
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -162 572
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
241790 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
K5 Egyéb működési célú kiadások 31 000 000
352173 8 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -251 701 298
XIX. Uniós Fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352184 16 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -34 092 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Klebelsberg Központ
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -132 285 970
218672 11 Közgyűjtemények
K6 Beruházások -700 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Felsőoktatási feladatok támogatása
302891 1 Felsőoktatás speciális feladatai
K5 Egyéb működési célú kiadások 300 000 000
5 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
295013 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 40 000 000
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
295124 1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja
K5 Egyéb működési célú kiadások 250 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 360 000 000
295135 2 Közművelődési szakmai feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 659 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 371 000 000
13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 498 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 000 000
15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
277201 2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
K5 Egyéb működési célú kiadások 820 000 000
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
348673 3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 21 165 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400 000 000
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 000 000
23 Sporttevékenység támogatása
277112 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 120 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 226 000 000
360140 36 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 000 000 000
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
374373 2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 000 000
30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
271490 2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 118 765 669
331617 4 Magyar Írószövetség támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 50 000 000
343440 5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 30 000 000
25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
303091 21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 653 000 000
264923 47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 700 000 000
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
353762 8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 484 600 000
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 539 602 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 77 478 271 970
279012 61 Civil és non-profit szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000
352195 63 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -12 057 047 725
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -48 156 884
348784 2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -7 846 208
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
296646 1 Kormányfői protokoll
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 002 392
331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -6 875 000
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -235 049 866
007119 4 KSH Könyvtár
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -5 352 014
007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -4 999 500
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352206 2 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -126 100 000
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
349095 1 NKFI Hivatal
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -23 758 273
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352217 3 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -39 700 000
359651 4 MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 000 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
29 Lakástámogatások
005137 1 Egyéb lakástámogatások
K3 Dologi kiadások -231 600 000
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 940 200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -34 375 700 000
196835 31 Szociálpolitikai menetdíj támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások -10 226 400 000
32 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások
031006 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 605 000 000
348551 25 Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 000 000 000
33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
016412 3 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség
K5 Egyéb működési célú kiadások -240 000 000
031183 5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
K5 Egyéb működési célú kiadások -6 560 000 000
208471 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
K5 Egyéb működési célú kiadások -500 000 000
265834 14 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség
K5 Egyéb működési célú kiadások -700 000 000
42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 210 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28 877 972 388
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
367862 19 Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és beruházások
K6 Beruházások 430 000 000
LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 210 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28 877 972 388
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek
219217 1 Központi hivatali szerv
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -151 900 392
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
LXV. Bethlen Gábor Alap
2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 210 000 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 28 877 972 388
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása -159 297 153
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
232292 1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása -7 586 283
353740 2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása -16 584 624
349151 4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben -5 900 591
296768 10 Igazságügyi regionális együttműködés -826 327
331940 19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés -1 320 796
352062 26 Fejezeti stabilitási tartalék -89 800 000
XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok -6 701 326
31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal -27 393 920
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352095 1 Fejezeti stabilitási tartalék -10 200 000
XII. Földművelésügyi Minisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei -78 412 448
004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár -15 414 254
004415 8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ -101 998 875
295802 10 Génmegőrzési Intézmények -14 246 535
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat -33 330 000
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok -151 879 091
294313 17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet -55 394 808
304124 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet -19 433 333
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
256512 9 Természetvédelmi kártalanítás -4 583 333
329673 21 Kisméretű szállópor (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások -1 595 679
3 Agrár célelőirányzatok
004471 2 Agrárkutatás támogatása -5 109 568
297080 5 Tanyafejlesztési Program -679 012
338540 6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása -3 395 062
260601 10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása -916 667
248712 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei -27 500 000
283190 19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása -916 667
359539 35 Állatvédelem támogatása -679 012
361017 37 Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása -20 452 938
5 Nemzeti támogatások
334740 4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása -2 291 667
029713 5 Vadgazdálkodás támogatása -916 667
6 Nemzeti Erdőprogram
284301 3 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban -916 667
284312 4 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés -916 667
343128 9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása -9 166 667
8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
348195 1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása -3 938 272
338528 13 Peres ügyek -1 697 531
352106 18 Fejezeti stabilitási tartalék -1 366 900 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352117 3 Fejezeti stabilitási tartalék -870 890 322
XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség 1 000 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
359840 17 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka -94 100 000
352128 23 Fejezeti stabilitási tartalék -2 330 053 000
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság -7 290 010
237287 8 Magyar Államkincstár -158 626 070
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Belgazdasági feladatok
11 Irinyi terv végrehajtása
368417 2 Beszállítói-fejlesztési Program -840 500 000
7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
359495 8 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása -24 628 000 000
352139 10 Fejezeti stabilitási tartalék -10 713 501
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352140 1 Fejezeti stabilitási tartalék -1 375 500 000
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
351651 28 Kiemelt közúti projektek 150 000 000
33 Hazai fejlesztési programok
360239 25 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 4 318 904 133
38 Egyéb feladatok
280845 7 Állami többletfeladatok 840 000 000
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
344817 5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 9 875 892 000
353817 38 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések 85 300 000
358506 41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 14 845 700 000
359973 56 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés 1 700 000 000
360051 58 Központi Birkózó Akadémia 100 000 000
48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
351717 2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 1 103 500 000
351728 3 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása 1 000 000 000
368573 61 Beruházás Előkészítési Alap -4 210 095 119
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása -583 320
004118 2 Külképviseletek igazgatása -509 763
297513 5 Nemzeti Befektetési Ügynökség -162 572
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
241790 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 31 000 000
352173 8 Fejezeti stabilitási tartalék -251 701 298
XIX. Uniós Fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352184 16 Fejezeti stabilitási tartalék -34 092 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények -700 000 000
334484 18 Klebelsberg Központ -132 285 970
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Felsőoktatási feladatok támogatása
302891 1 Felsőoktatás speciális feladatai 300 000 000
5 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
295013 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 40 000 000
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
295124 1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 610 000 000
295135 2 Közművelődési szakmai feladatok 1 030 000 000
13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 498 500 000
15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
277201 2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 820 000 000
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
348673 3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 421 165 000
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 500 000 000
23 Sporttevékenység támogatása
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
277112 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 120 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 1 226 000 000
360140 36 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása 3 000 000 000
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
374373 2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 5 000 000 000
30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
271490 2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 118 765 669
331617 4 Magyar Írószövetség támogatása 50 000 000
343440 5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 30 000 000
25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
303091 21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 653 000 000
264923 47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása -2 700 000 000
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
353762 8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása -3 484 600 000
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 80 017 873 970
279012 61 Civil és non-profit szervezetek támogatása 100 000 000
352195 63 Fejezeti stabilitási tartalék -12 057 047 725
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda -48 156 884
348784 2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal -7 846 208
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
296646 1 Kormányfői protokoll -1 002 392
331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok -6 875 000
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal -235 049 866
007119 4 KSH Könyvtár -5 352 014
007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet -4 999 500
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352206 2 Fejezeti stabilitási tartalék -126 100 000
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
349095 1 NKFI Hivatal -23 758 273
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352217 3 Fejezeti stabilitási tartalék -39 700 000
359651 4 MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása -2 000 000 000
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek
219217 1 Központi hivatali szerv -151 900 392
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 163 139 073 160 163 139 073 160
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz

A 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

forintban
Fejezet-
szám
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jogcím-
csoport
szám
Jogcím-
szám
Kiemelt
előirány-
zat szám
Fejezet
név
Cím név Alcím
név
Jogcím-
csoport
név
Jogcím
név
Kiemelt előirányzat neve Átcsoportosítás
(+/-)
XII. Földművelésügyi Minisztérium
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -152 000 000
14 Nemzeti park igazgatóságok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -445 092 311
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok
5 Tanyafejlesztési Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -6 357
6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -741 594
8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -700 000
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 654 862
5 Nemzeti támogatások
9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -30 122 795
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 658 432 517
4 Országos Atomenergia Hivatal
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -247 593 852
14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -8 844 952
16 Nemzeti Sportközpontok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -249 088 575
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása
2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -337
13 Győr-Gönyü kikötőfejlesztés
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -59 182 785
32 Közlekedési ágazati programok
1 A közösségi közlekedés összehangolása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -77 014
2 Közúthálózat fenntartás és működtetés
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -275 840
3 Útdíj rendszerek működtetése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 731 112
6 Belvízi hajózási alapprogram
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -100 000
12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -16 095 123
28 Kiemelt közúti projektek
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -203 500 000
36 Budai vasúti közlekedés fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -75 745 000
37 Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -43 360 000
33 Hazai fejlesztési programok
2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -6 450 109
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -339 458
4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -35 006 928
6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -528 475
9 Turisztikai célelőirányzat
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -26 272 184
10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -4 753 596
11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -4 476 836
34 Infokommunikációs ágazati programok
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszilidáció
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -555 143
2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -719 329
3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 622 602
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -9 596 341
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -142 297 400
5 Bányanyitási feladatok kiadásai
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -56 439
6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -16 516 178
10 Energiafelhasználási hatékonyság javítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -121 836
11 Energiahatékonyság javításának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -819 261 806
36 PPP programok
1 Autópálya rendelkezésre állási díj
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -13 282 675
7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -20 593 194
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 465
38 Egyéb feladatok
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -11 288 254
7 Állami többletfeladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -24 506 645
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 500 000 000
8 Pesti Vigadó rekonstrukciója
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -425
10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -258
15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesültek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 461 825
19 Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -7 000 000
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 150 000 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 300 508 000
9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -141 290 096
16 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -234 894 736
17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 019
41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 200 000 000
40 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -381
44 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -100 000
45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -42 680 000
46 Fejezeti stabilitási tartalék
Egyéb működési célú kiadások -53 500
48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -150 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -115 282 500
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
2 Külképviseletek igazgatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -22 612 791
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Területi Társulások támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -9 492 952
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
4 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -190 554
5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 020 709
XIX. Uniós Fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
19 Környezet és Energia Operatív Program
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 015 824 356
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -10 541 233 067
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
K5 Egyéb működési célú kiadások -29 309 094
2 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -204 076 770
4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -474 960 694
6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése
K5 Egyéb működési célú kiadások -7 063 417
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -174 523 031
6 Egyéb oktatási intézmények
1 Oktatási Hivatal
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -728 424
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -149 606
2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -78 000
11 Közgyűjtemények
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -80 361 532
12 Művészeti intézmények
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -32 428 873
18 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -50 500
19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 909 253
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás
3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -23 277 603
5 Köznevelési szerződések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -24 457 711
3 Felsőoktatási feladatok támogatása
1 Felsőoktatás speciális feladatai
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 924 986
3 Kiválósági támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -243 078
4 Köznevelési feladatok támogatása
1 Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi kompenzációja
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -352 630
4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 920 026
5 Nemzeti Tehetség Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -65 610 671
8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -30 095 048
5 Egyéb feladatok támogatása
2 Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -14 514 147
15 „Útravaló” ösztöndíj program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 301 713
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -25 001 342
2 Határon túli kulturális feladatok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 235 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 450 000 000
3 Határtalanul! program támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -87 846 197
19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -34 013
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
1 <