Hatály: közlönyállapot (2017.XII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról

A Kormány

1. egyetért az 1. melléklet szerinti egyházi célú támogatások megvalósításával, ezért az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti támogatást nyújt az 1. mellékletben meghatározott célokra a mellékletben nevesített kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - az 1. mellékletben foglalt célok megvalósítása érdekében gondoskodjon

a) 3 432 190 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

b) 6 401 302 960 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. január 31.

c) 598 500 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport javára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2018. január 31.

d) 1 048 950 000 forint forrásnak a rendelkezésre állásáról Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény XI. Miniszterelnökség fejezetben,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. évi központi költségvetés tervezése során

e) 390 075 000 forint forrásnak a rendelkezésre állásáról Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény XI. Miniszterelnökség fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2020. évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. melléklet szerinti egyházi célú támogatások megvalósítása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezettekkel a támogatási jogviszony létrehozása, valamint a költségvetési támogatások kifizetése iránt;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. évi támogatások esetén azonnal

2018., 2019., 2020. évi támogatások esetén a forrás biztosítását követően azonnal

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a beruházások végrehajtása során a műemlékvédelmi szempontokat a legmesszebbmenőkig érvényesítse.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

1. melléklet a 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz

Kedvezményezett neve Projekt címe Támogatás
2017
(Ft)
Támogatás
2018
(Ft)
Támogatás
2019
(Ft)
Támogatás
2020
(Ft)
Támogatás összesen
(Ft)
Szombathelyi Egyházmegye A jáki apátsági templom restaurálásának folytatása és értékeinek bemutatása 598 500 000 1 048 950 000 390 075 000 2 037 525 000
Szombathelyi Egyházmegye A kőszegi Jézus Szíve-templom részleges helyreállítása 400 000 000 400 000 000
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete beruházásai 500 000 000 500 000 000
Erdélyi Református Egyházkerület A bonyhai Bethlen-kastély rehabilitálása 2 001 302 960 2 001 302 960
Hit Gyülekezete Hit Park területén rendezvényközpont létrehozása 394 030 200 394 030 200
Szent Pál Akadémia Hit Park területén könyvtár létrehozása 364 159 800 364 159 800
Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház A Görögkatolikus Metropólia fejlesztési céljainak támogatása 2 800 000 000 2 800 000 000
Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház Görögkatolikus templom és közösségi tér építése a fővárosban 800 000 000 800 000 000
Esztergom- Budapesti Főegyház-megye Keleti egyházművészeti kiállítás a Nemzeti Múzeumban és az Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódó egyéb görögkatolikus programok az országban 200 000 000 200 000 000
Hajdúdorogi Főegyházmegye Főegyházmegyei fejlesztések 200 000 000 200 000 000
Nyíregyházi Egyházmegye Egyházmegyei fejlesztések 200 000 000 200 000 000
Miskolci Egyházmegye Egyházmegyei fejlesztések 200 000 000 200 000 000
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Református beruházások és fejlesztések Felvidéken 1 774 000 000 1 774 000 000
Összesen: 3 432 190 000 6 999 802 960 1 048 950 000 390 075 000 11 871 017 960