Hatály: közlönyállapot (2017.XII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2109/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azonosító számú („Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt” című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről és finanszírozási szerkezetének módosításáról

A Kormány

1. egyetért a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azonosító számú, „Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt” című projekt (a továbbiakban: projekt)

a) műszaki tartalmának a bicskei hulladék-előkezelő mű elhagyásával történő csökkentésével és

b) forrásszerkezetének módosításával

az 1. melléklet szerint,

2. egyetért a bicskei hulladék-előkezelő mű a projekt keretein kívül történő megvalósításának szükségességével,

3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének módosításához az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 2. pontban meghatározott létesítmény megvalósítására irányuló beruházás Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság által történő befejezésének finanszírozásához a 2018. évben 463 322 029 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcímen,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azon intézkedések megtételéről, amelyek szükségesek a 2. pontban meghatározott létesítménynek

a) az állam tulajdonába és

b) az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésébe

kerüléséhez,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyék meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 2. pontban meghatározott létesítmény megvalósítása érdekében a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) végrehajtása keretében már kifizetett és kifizetés alatt álló összesen 2 733 408 114 forint támogatási összeget ne a KEHOP terhére számolják el, hanem az a Magyarország központi költségvetésében meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzatáról kerüljön finanszírozásra az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a KEHOP 6. pont szerint felszabaduló forrásai terhére más projekttel vagy projektjavaslattal kapcsolatos új kötelezettség vállalása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. március 31.

1. melléklet a 2109/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M
1. Projekt eredeti forrásszerkezete Változás Projekt változást követő forrásszerkezete

2.

Projekt
azonosító száma

Projekt
megnevezése

Kedvezményezett neve
A KEHOP keretében uniós forrás terhére finanszírozott támogatás
(Ft)
A KEHOP keretében hazai forrás terhére finanszírozott támogatás
(Ft)
Magyarország központi költségvetése terhére finanszírozott önerő (Ft) A KEHOP keretében uniós forrás terhére finanszírozott támogatás
(Ft)
A KEHOP keretében hazai forrás terhére finanszírozott támogatás
(Ft)
Magyarország központi költségvetése terhére finanszírozott önerő (Ft) A KEHOP keretében uniós forrás terhére finanszírozott támogatás
(Ft)
A KEHOP keretében hazai forrás terhére finanszírozott támogatás
(Ft)
Magyarország központi költségvetése terhére finanszírozott önerő (Ft)
Projekt rövid bemutatása
3. KEHOP-3.2.1-
15-2016-00003
Vértesalja Hulladék-
gazdálkodási Projekt
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulás
4 465 626 040 788 051 655 473 328 841 -2 456 659 591 -433 528 164 -260 390 779 2 008 966 449 354 523 491 212 938 062 A projekt keretében három hulladékudvart és a zöldhulladék kezelésére két komposztáló telepet alakítanak ki. A Tatabányai Hulladékkezelő Központ területén csurgalékvíz-tisztító berendezés telepítését végzik el. Beszerzik továbbá a megvalósuló létesítmények üzemeltetéséhez szükséges eszközöket, járműveket.

  Vissza az oldal tetejére