Hatály: közlönyállapot (2017.I.5.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

3/2017. (I. 5.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről * 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján az Ős-Dráva Program megvalósításával kapcsolatos feladatok irányítására és összehangolására 2016. december 16. napjától 2017. június 15. napjáig Tiffán Zsoltot miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos feladatkörében

a) összehangolja az Ős-Dráva Program végrehajtását,

b) ellátja az Ős-Dráva Program hosszú és rövid távú terület- és vidékfejlesztési stratégiai terv kidolgozásával kapcsolatos feladatokat,

c) felügyeli és koordinálja az Európai Unió 2014-2020 közötti tervezési és programozási időszakára való sikeres felkészülés érdekében az Ős-Dráva Programot érintő tervezési feladatok elvégzését, biztosítja az Ős-Dráva Program kormányzati céljainak a fejlesztési ügyekben történő megjelenítését és érvényesítését,

d) elkészíti a fejlesztések státusza előkészítettségének elemzését, valamint ütemezését,

e) elkészíti a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás feltételeinek, következményeinek vizsgálatát,

f) ellátja a pénzügyi tervezést (költségbecslés, pénzügyi ütemezés),

g) az érintett szervektől, szervezetektől adatokat, információkat kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba - a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - betekinthet, azokról másolatot kérhet, az érintett szervektől, szervezetektől, azok vezetőitől jelentést, beszámolót kérhet.

3. § (1) A miniszteri biztos tevékenységét a nemzeti fejlesztési miniszter a fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár útján irányítja.

(2) A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére