Hatály: közlönyállapot (2017.IV.11.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

7/2017. (IV. 11.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről * 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése szerint dr. Csiba Gábor Tamás urat miniszteri biztossá nevezem ki.

(2) A miniszteri biztos feladata a büntetés-végrehajtási egészségügyi központ kialakításának és felügyeletének koordinálása.

(3) A miniszteri biztos kinevezése 2017. április 1-jétől 2017. szeptember 30-ig szól.

2. § A miniszteri biztos tevékenységét a Ksztv. 38. § (4) bekezdésére figyelemmel a belügyminiszter irányítja.

3. § A miniszteri biztos a feladatát a büntetés-végrehajtás országos parancsnokával együttműködve látja el.

4. § A miniszteri biztos feladatainak ellátásáról havonta jelentést tesz a belügyminiszternek.

5. § A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazás és juttatások illetik meg.

6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére