Hatály: közlönyállapot (2017.IX.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

26/2017. (IX. 29.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről * 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2017. szeptember 1. napjától 2018. február 28. napjáig a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott közvetlen közösségi forrásokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátására Kiss Antalt miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos feladatkörében ellátja a közvetlen közösségi forrásokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat, különösen

a) biztosítja az ágazati és területi szereplők közötti koordinációt;

b) összehangolja a közvetlen közösségi források felhasználását;

c) biztosítja a közvetlen közösségi források felhasználásának az átfogó kormányzati stratégiákkal való összhangját;

d) tárgyalásokat folytat az Európai Unió intézményeivel a közvetlen közösségi források felhasználásával kapcsolatos kérdésekben;

e) feladatkörében kapcsolatot tart a kormányzati, civil, valamint a határon túli magyar szervezetekkel;

f) feladatkörében kapcsolatot tart hazai és külföldi vállalkozásokkal;

g) jelentést készít időszakonként a közvetlen közösségi források felhasználásáról a Kormány részére;

h) ellátja - az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. közreműködésével - a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének működtetését;

i) a közvetlen közösségi források tekintetében közreműködik az Európai Területi Társulások tevékenységének koordinációjában.

3. § A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére