A jogszabály mai napon ( 2019.10.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2018. (I. 29.) MNB rendelet

a „Görgei Artúr” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Görgei Artúr születésének 200. és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából - „Görgei Artúr” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. január 30.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a - kör alakú - középmezőben Than Mór Görgey lovasrohamot vezényel a második komáromi csatában Herkálypusztánál című festménye részletének ábrázolása látható, fölötte félköriratban az „ISASZEG BUDA KOMÁROM VÁC” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, középen, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2018” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának jobb oldalán Görgei Artúr félalakos portréjának ábrázolása látható, a háttérben - körvonallal határolt középmezőben - az 1884. november 23-án a Nemzet című napilapban megjelent, 207 honvéd által aláírt „Nyilatkozvány”-ban Görgei Artúr mellett kiállók neve olvasható (nem teljes számban, három különböző betűméretben). Az emlékérme szélén, bal oldalon félköriratban, a középvonaltól felfelé a „GÖRGEI ARTÚR”, lefelé az „1818-1916” felirat olvasható, jobb oldalon, középen Szilos András tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2018. január 30-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2018. (I. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 1/2018. (I. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére