A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az 1. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát az 1. melléklet szerint jelölöm ki.

2. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 2. melléklet szerint jelölöm ki.

3. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján a 3. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 3. melléklet szerint jelölöm ki.

3/A. § *  A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 4. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 4. melléklet szerint jelölöm ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § * 

1. melléklet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelethez

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterek, minisztériumok

I. Tulajdonosi joggyakorló: a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-042190 2022. december 31.
2. BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-044336 2022. december 31.
3. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság 08-10-001787 2022. december 31.
4. HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13-10-040464 2022. december 31.
5. Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-046265 2022. december 31.
6. MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-040095 2022. december 31.
7. *  Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-047989 2022. december 31.
8. MAHART-Szabadkikötő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-045276 2022. december 31.
9. MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-042272 2022. december 31.
10. ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-047581 2022. december 31.
11. NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-170224 2022. december 31.
12. NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 01-10-044180 2022. december 31.
13. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-994411 2022. december 31.
14. * 
15-16. * 
17. *  DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13-10-040189 2022. december 31.
18. *  Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 14-10-300050 2022. december 31.
19. * 
20. *  ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 05-10-000123 2022. december 31.
21. *  Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 11-10-001450 2022. december 31.
22-24. * 
25. *  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-041828 2022. december 31.
26. *  NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-048725 2022. december 31.
27. *  NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-990421 2022. december 31.
28. *  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-041628 2022. december 31.
29. *  Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság 16-10-001558 2022. december 31.
30. *  VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság 01-10-042156 2022. december 31.
31. *  VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 01-09-284691 2022. december 31.
32. *  Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-043547 2022. december 31.
33. *  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 01-10-043108 2022. december 31.

II. Tulajdonosi joggyakorló: az Agrárminisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-284102 2022. december 31.
2. Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 09-09-016747 2022. december 31.
3. * 

III. Tulajdonosi joggyakorló: a Belügyminisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. * 
2. NETI Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-264449 2022. december 31.
3. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-041633 2022. december 31.
4. *  Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
02-09-077830 2022. december 31.

IV. Tulajdonosi joggyakorló: az Emberi Erőforrások Minisztériuma

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-206809 2022. december 31.
2. Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 19-09-509619 2022. december 31.
3. Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-177086 2022. december 31.
4. Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-920836 2022. december 31.
5. ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-919716 2022. december 31.
6. Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-917873 2022. december 31.
7. *  Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-978791 2022. december 31.
8. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-908769 2022. december 31.
9. *  „URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-340507 2022. december 31.
10. *  Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-698948 2022. december 31.
11. Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-884398 2022. december 31.
12. Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-274434 2022. december 31.
13. Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-919882 2022. december 31.
14. Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-884688 2022. december 31.
15. *  Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-912823 2022. december 31.
16. MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 13-09-151770 2022. december 31.
17. MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-921743 2022. december 31.
18. Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-699056 2022. december 31.
19. Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság 09-09-021268 2022. december 31.
20. Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-920431 2022. december 31.
21. Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-044426 2022. december 31.
22. Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-921742 2022. december 31.
23. NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-921728 2022. december 31.
24. OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-921266 2022. december 31.
25. Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 07-09-020967 2022. december 31.
26. Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-176337 2022. december 31.
27. Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaság 06-10-000122 2022. december 31.
28. * 
29. Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-919878 2022. december 31.
30. *  Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 04-09-013922 2022. december 31.
31. *  „LÉTA-MENTÁL” Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Eltérő Képességű Fiatalokat Foglalkoztató, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Kft. 15-09-074562 2022. december 31.
32. *  Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 11-09-014785 2022. december 31.
33. *  Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-345481 2022. december 31.

V. Tulajdonosi joggyakorló: a Honvédelmi Minisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 07-09-018249 2022. december 31.
2. *  HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-920090 2022. december 31.

VI. Tulajdonosi joggyakorló: az Igazságügyi Minisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-269016 2022. december 31.
2. *  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-042469 2022. december 31.

VII. Tulajdonosi joggyakorló: az Innovációs és Technológiai Minisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-288404 2024. november 30.
2. Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-986454 2022. december 31.
3. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 13-09-176128 2022. december 31.
4. IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-980439 2022. december 31.
5. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-890710 2022. december 31.
6. *  Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-968419 2022. december 31.
7. Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-920343 2022. december 31.
8. *  IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-047622 2022. december 31.
9. Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-278283 2022. december 31.
10. VALOR HUNGARIAE Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-048684 2022. december 31.
11. Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-049678 2022. december 31.
12. *  ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság 05-09-002456 2022. december 31.
13. *  Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-337636 2022. december 31.
14. *  Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-343437 2022. december 31.
15. *  Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-344208 2022. december 31.
16. *  ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 06-09-015211 2024. december 31.
17. *  NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-047549 2022. december 31.
18. *  OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-191989 2022. december 31.

VIII. Tulajdonosi joggyakorló: a Külgazdasági és Külügyminisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. *  KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-203215 2022. december 31.
2. *  MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-200580 2022. december 31.
3. *  Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-327932 2022. december 31.
4. *  Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 05-10-000475 2022. december 31.
5. *  Manevi Zártkörű Részvénytársaság 01-10-043414 2022. december 31.
6. *  HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-140442 2022. december 31.
7. *  Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140567 2022. december 31.
8. *  KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-355242 2022. december 31.

IX. Tulajdonosi joggyakorló: a Miniszterelnöki Kabinetiroda * 

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-140237 2022. december 31.
2. Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-041364 2022. december 31.

X. Tulajdonosi joggyakorló: a Miniszterelnökség

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. *  Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140096 2022. december 31.
2. *  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-048661 2022. december 31.
3. Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-996479 2022. december 31.
4. Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 06-09-014103 2022. december 31.
5. Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-177112 2022. december 31.
6. Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-895196 2022. december 31.
7. NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-297946 2022. december 31.
8. NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-324951 2022. december 31.
9. Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-916308 2022. december 31.
10. *  Pro Populo Carpathico Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 15-09-085768 2022. december 31.
11. *  DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-049996 2022. december 31.

XI. Tulajdonosi joggyakorló: a Pénzügyminisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. *  PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-295883 2022. december 31.
2. * 
3. *  Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 01-10-046411 2022. december 31.

XII. Tulajdonosi joggyakorló: a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 17-10-001282 2026. december 31.
2. PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 17-09-003039 2022. december 31.

2. melléklet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelethez

Tulajdonosi jogokat gyakorló költségvetési szervek

I. * 

II. Tulajdonosi joggyakorló: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Szociális Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-295006 2022. december 31.
2. Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-293139 2022. december 31.

III. Tulajdonosi joggyakorló: a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 03-09-126499 2022. december 31.
2. Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 03-09-102802 2022. december 31.
3. Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 07-09-003060 2022. december 31.
4. “BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-269450 2022. december 31.
5. Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-200937 2022. december 31.
6. DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 13-09-067931 2022. december 31.
7. DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 13-09-067928 2022. december 31.
8. Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 12-09-001968 2022. december 31.
9. Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság 06-09-002808 2022. december 31.
10. NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 13-09-067926 2022. december 31.
11. Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 07-09-003062 2022. december 31.
12. Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 08-09-003769 2022. december 31.

IV. Tulajdonosi joggyakorló: a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 06-09-013499 2022. december 31.
2. Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-201774 2022. december 31.
3. ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság 03-10-100241 2022. december 31.

V. Tulajdonosi joggyakorló: az Országgyűlés Hivatala

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-049150 2022. december 31.

VI. Tulajdonosi joggyakorló: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. *  Pillér Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-164361 2022. december 31.

VII. Tulajdonosi joggyakorló: a Magyar Államkincstár

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-985107 2022. december 31.

VIII. Tulajdonosi joggyakorló: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-044590 2022. december 31.

IX. *  Tulajdonosi joggyakorló: a Készenléti Rendőrség

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 13-09-140414 2022. december 31.

X. Tulajdonosi joggyakorló: a Pécsi Tudományegyetem

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság 02-09-010197 2022. december 31.

XI. Tulajdonosi joggyakorló: a Pannon Egyetem

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Egyetemi Centrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 19-09-501215 2022. december 31.
2. *  Nereus Park Hotel Idegenforgalmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
19-09-000731 2022. december 31.

XII. Tulajdonosi joggyakorló: a Debreceni Egyetem

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 09-09-015201 2022. december 31.

XIII. Tulajdonosi joggyakorló: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-917155 2022. december 31.

XIV. Tulajdonosi joggyakorló: az Országos Vízügyi Főigazgatóság

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 15-09-070444 2022. december 31.
2. VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-308251 2022. december 31.

XV. *  Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Sportközpontok

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. *  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-335203 2022. december 31.

XVI. *  Tulajdonosi joggyakorló: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Skanzenért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 13-09-189484 2022. december 31.

XVII. *  Tulajdonosi joggyakorló: Somogy Megyei Kormányhivatal

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Somogy Megyei Beruházásszervező és
Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
14-09-311381 2022. december 31.

XVIII. *  Tulajdonosi joggyakorló: Érdi Szakképzési Centrum

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
13-09-121779 2022. december 31.

XIX. *  Tulajdonosi joggyakorló: Petőfi Irodalmi Múzeum

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-308718 2022. december 31.
2. *  Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-348527 2022. december 31.

XX. *  Állami Egészségügyi Ellátó Központ

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-713453 2022. december 31.
2. VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-949707 2022. december 31.
3. STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-567042 2022. december 31.
4. „KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-160446 2022. december 31.
5. KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 06-09-021732 2022. december 31.
6. Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 19-09-505155 2022. december 31.

3. melléklet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelethez

Tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaság

I. Tulajdonosi joggyakorló: a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen működő Részvénytársaság

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 15-10-040404 2022. december 31.
2. Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-921721 2022. december 31.
3. Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 19-10-500327 2022. december 31.
4. Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-049808 2022. december 31.
5. Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 08-10-001916 2022. december 31.
6. Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-049807 2022. december 31.
7. *  Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 08-09-027255 2022. december 31.
8. *  Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 13-14-000003 2022. december 31.
9. *  Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 20-09-069758 2022. december 31.
10. * 
11. *  ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 06-09-014162 2022. december 31.
12. *  Balatoni Hajózási Zártkörűen működő
Részvénytársaság
14-10-300113 2022. december 31.
13. *  M A H A R T - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-268781 2022. december 31.
14. *  EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-341681 2022. december 31.

II. * 

III. * 

IV. *  Tulajdonosi joggyakorló: a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-200849 2022. december 31.

4. melléklet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelethez * 

A Kormány egyedi határozatában meghatározott tulajdonosi joggyakorlók

A B C D
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve
Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorló
Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége1.
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

04-10-001421
Lázár János, a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos
2020. szeptember 30.
2. *  Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-343790 Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 2022. május 17.
3. *  Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-190750 dr. Seszták Miklós, egyes
Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos
2022. május 17.
4. *  Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140513 Maróth Gáspár, a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos 2020. július 16.

  Vissza az oldal tetejére