A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2018. (II. 28.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § *  E rendelet hatálya a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek alcím, 1. Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport elnevezésű központi kezelésű előirányzatára terjed ki.

2. § A központi kezelésű előirányzat felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2018. (II. 28.) IM rendelethez * 

X. Igazságügyi Minisztérium 2019. évi központi kezelésű előirányzatának feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht. azonosító Címnév Alcímnév Jogcím-
csoport név
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő-
szerv
Lebonyolító szerv Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
2 Központi kezelésű előirányzatok
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek
4 380939 Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása Az előirányzat az Igazságügyi Minisztérium
(a továbbiakban: IM) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésére, tulajdonosi támogatására, valamint a társaságok részére nyújtandó pótbefizetések kifizetésére szolgál.
Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelés és pótbefizetés esetén tulajdonosi döntés, tulajdonosi támogatás esetén tulajdonosi döntés és támogatási szerződés / támogatói okirat - a tulajdonosi döntésben foglaltak szerint - - - - -

  Vissza az oldal tetejére