A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény (a továbbiakban: Keretegyezmény) módosítása (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Keretegyezmény 19. Cikkely 4. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Módosítás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § (1) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

(2) A Keretegyezmény Módosítással egységes szerkezetbe foglalt angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a Módosítás hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről - a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével - a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére