A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2018. (III. 12.) MNB rendelet

az „Albert aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - az Albert király által kibocsátott aranyforint emlékére - „Albert aranyforintja” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. március 13.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 2,7 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot középen, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2018” verési évszám választja el egymástól. A középmezőben, gyöngysor-szegéllyel határolva, az Albert király által kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás látható, melyet öt, korabeli aranyérmék hátlapján megtalálható verde- és mesterjegy vesz körül. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban az „ALBERT 1437-1439”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot középen, bal oldalon egy rombusz alakú díszítőmotívum, jobb oldalon Király Fanni tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. A gyöngysor-szegéllyel határolt középmezőben egy Albert király által kibocsátott aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2018. március 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2018. (III. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 8/2018. (III. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére