A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2018.(XII. 21.) NVTNM rendelet * 

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése alapján

a) az M5 autópálya megvalósítása céljából 1994. május 2-án megkötött koncessziós szerződéssel érintett, az M5 autópálya 17+400 km és 173+895 km szelvény közötti gyorsforgalmi út és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei,

b) az M6 autópálya I. fázisa és az M8 autópálya megvalósítása céljából 2004. október 2-án megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 22+150 km és 76+200 km szelvény közötti, valamint az M8 autópálya 5+750 km és 10+300 km szelvény közötti gyorsforgalmi utak és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei,

c) az M6 autópálya III. fázisa és az M60 autópálya megvalósítása céljából 2007. november 21-én megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 141+300 km és 190+482 km szelvény közötti, valamint az M60 autópálya 0+000 km és 30+200 km szelvény közötti gyorsforgalmi utak és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei,

d) az M6 autópálya II. fázisa megvalósítása céljából 2008. július 16-án megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 76+200 km és 141+300 km szelvény közötti gyorsforgalmi út és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei

felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként 2021. december 31-ig a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére