A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2018. (V. 9.) MNB rendelet

a „Szózat megzenésítése” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - a Szózat megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából - a „Szózat megzenésítése” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. május 10.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 76,5 gramm, átmérője 52,5 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a bal oldali mezőben Vörösmarty Mihály félalakos portréjának ábrázolása látható, a háttérben a nemzeti lobogóval. A portré ábrázolásától balra Magyarország címerének ábrázolása látható, jobbra a Szózat eredeti kéziratából származó szövegrészlet - az utolsó versszak - olvasható, Vörösmarty Mihály kézaláírásával. Az emlékérme szélén, fent, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alatta, középen a „2018” verési évszám olvasható. A portré ábrázolásától jobbra, lent - három vízszintes sorban, balra rendezve - a „2000” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a bal oldali mezőben Barabás Miklós Egressy Béni című festménye részletének ábrázolása látható, háttérben az egykori Nemzeti Színház épületével. A festményrészlet ábrázolásától jobbra, fent a Szózat szöveggel ellátott kottájának részlete, lent - két vízszintes sorban - Egressy Béni névaláírása látható. Az emlékérme szélén, balra csúsztatott félköriratban a „175 ÉVES A SZÓZAT ZENÉJE” felirat olvasható, lent, a festményrészlet ábrázolásába illesztve Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2018. május 10-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2018. (V. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 13/2018. (V. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére