A jogszabály mai napon ( 2019.10.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2018. (XII. 19.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában, 10. alpont b) pontjában, 13. és 14. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 21. alpontjában, 27. és 28. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletében meghatározott, a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait az 1-9. melléklet tartalmazza.

2. § Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. § Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár

a) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési támogatást folyósít, valamint

b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő behajtás érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

4. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

5. § * 

1. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht. azono-
sító
Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-nak módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő
szerv
Lebonyolító szerv Európai
uniós forrásból finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete
1. Pártok támogatása
2. Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
3. 000187 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párt tv.) 5. §-a alapján a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség támogatása FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
4. 000220 Magyar Szocialista Párt A Párt tv. 5. §-a alapján a Magyar Szocialista Párt támogatása Magyar Szocialista Párt A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
5. 294102 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt A Párt tv. 5. §-a alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt támogatása Jobbik Magyaror-szágért Mozgalom - Párt A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
6. 294113 Lehet Más a Politika A Párt tv. 5. §-a alapján a Lehet Más a Politika támogatása Lehet Más a Politika A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
7. 000208 Kereszténydemok-rata Néppárt A Párt tv. 5. §-a alapján a Kereszténydemokrata Néppárt támogatása Keresztény-
demokrata Néppárt
A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
8. 347451 Demokratikus Koalíció A Párt tv. 5. §-a alapján a Demokratikus Koalíció támogatása Demokra-tikus Koalíció A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
9. 347462 Párbeszéd Magyarországért Párt A Párt tv. 5. §-a alapján a Párbeszéd Magyarországért Párt támogatása Párbeszéd Magyaror-szágért Párt A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
10. Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
11. 375473 Momentum Mozgalom A Párt tv. 5. §-a alapján a Momentum Mozgalom támogatása Momentum Mozgalom A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
12. 375484 Magyar Kétfarkú Kutyapárt A Párt tv. 5. §-a alapján a Magyar Kétfarkú Kutyapárt támogatása Magyar Kétfarkú Kutyapárt A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
13. Pártalapítványok támogatása
14. 253967 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatása Szövetség a Polgári Magyaror-szágért Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
15. 253956 Táncsics Mihály Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Táncsics Mihály Alapítvány támogatása Táncsics Mihály Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
16. 301091 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatása Gyarapodó Magyaror-szágért Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
17. 294235 Ökopolisz Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Ökopolisz Alapítvány támogatása Ökopolisz Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
18. 271745 Barankovics István Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Barankovics István Alapítvány támogatása Barankovics István Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
19. 348017 Megújuló Magyarországért Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Megújuló Magyarországért Alapítvány támogatása Megújuló Magyaror-szágért Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
20. 349528 Új Köztársaságért Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Új Köztársaságért Alapítvány támogatása Új Köztár-saságért Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
21. 265823 Tartalék A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Momentum Mozgalom által létrehozandó Pártalapítvány támogatása Momentum Mozgalom által létrehozandó Pártalapít-vány Átcsoportosítással a Kormány a Kvtv. 46. § (3) bekezdése alapján. Kincstár
22. 376062 Savköpő Menyét Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Savköpő Menyét Alapítvány támogatása Savköpő Menyét Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
23. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
24. 303580 Közszolgálati hozzájárulás A közszolgálati média működtetése, valamint a média-
szolgáltatásokról és a tömegkommuni-
kációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény-ben (a továbbiakban: Média tv.) rögzített médiapolitikai célok megvalósítása.
Média-
szolgáltatás-
támogató és Vagyon-
kezelő Alap
A Kincstár által a Média tv. 136. § (4) bekezdése szerint. Kincstár

2. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht. azono-
sító
Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosítá-
sának módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő
szerv
Lebonyolító szerv Európai
uniós forrásból finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. 285012 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása. Helyi nemzetiségi önkormány-
zatok
Jogszabály alapján Igen Vissza nem térítendő támogatás formájában. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

3. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht. azono-
sító
Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosítá-
sának módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő
szerv
Lebonyolító szerv Európai
uniós forrásból finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. 031194 K-600 hírrendszer működtetésére Az előirányzat célja a K-600 távközlési és informatikai rendszer fenntartása, működtetésének és fejlesztésének biztosítása. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltató Közszolgáltatási szerződés, közvetlen kifizetés, egy összegben vagy részletekben, előleg nyújtásával A közszol-
gáltatási szerződésben előírtak szerint amennyi-
ben az előlegszámla összege magasabb, mint a végszámla összege, úgy a különbözetet a központi szolgáltató a közszol-
gáltatási szerződésben rögzítettek szerint visszafizeti.
Késedelmes teljesítési, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér a közszolgál-
tatási szerző-
dés alapján
Belügy-
minisztérium

4. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XV. Pénzügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht. azono-
sító
Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosítá-
sának módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő
szerv
Lebonyolító szerv Európai
uniós forrásból finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. Központi tartalékok
3. 297102 Rendkívüli kormányzati intézkedések Év közben meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok finanszírozása és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési bevételek pótlása Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirány-
zatok, központi kezelésű előirányzatok
A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként. Az előirány-
zat-átcsopor-
tosításról szóló Korm. határozatban meghatá-
rozott időpont.
4. 271734 Országvédelmi Alap Az államháztartási egyenlegcél teljesülését veszélyeztető kockázatok tompítása A Kormány döntése alapján Esetleges felhasználásról a Kvtv. 19. §-ának (2)-(4) bekezdése alapján a Kormány dönt.
5. Céltartalékok
6. 329928 Közszférában foglalkozta-
tottak bérkompen-
zációja
A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a tárgyévben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetése. Költségvetési szervek, egyházi jogi személyek A Kvtv. 4. § (1) bekezdése szerint, a Kormány egyedi határozata A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként. Az előirány-
zat-átcsopor-
tosításról szóló Korm. határozatban meghatá-
rozott időpont.
7. 235149 Különféle kifizetések A Kvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti célok A Kvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti szervek A Kvtv. 4. § (2) bekezdése szerint, a Kormány egyedi határozata vagy az államháztar-
tásért felelős miniszter intézkedése
Előirányzat átcsoportosítás Előirányzat módosítással, az intézke-
désben meghatá-
rozottak szerint
8. 352239 Ágazati életpályák és bérintézke-
dések
A Kvtv. 4. § (3) bekezdése szerint, a jogszabály alapján járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetése. Költségvetési szervek, önkormány-
zatok, fejezeti kezelésű előirányzatok
Az állam-
háztartásért felelős miniszter intézkedése
Előirányzat átcsoportosítás Előirány-
zat módosí-
tással, az intézke-
désben meghatá-
rozottak szerint
9. 375373 Közszolgál-
tatások fejlesztése
A Kvtv. 4. § (6) bekezdése szerinti célok A Kvtv. 19. § (9) bekezdés szerinti fejezetek A Kvtv. 4. § (6) bekezdése szerint, a Kormány egyedi határozata A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként Az előirány-
zat-átcsopor-
tosításról szóló Korm. határozatban meg-
határozott időpont.
10. 375739 Beruházás Előkészítési Alap Az állami beruházások megvalósításának elősegítése, a beruházások előkészítési folyamatának javítása. A Kormány döntése alapján A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként Az elő-
irányzatát-
csoportosítás-
ról szóló Korm.
határozatban meghatá-
rozott időpont.

5. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht. azono-
sító
Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosítá-
sának módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő
szerv
Lebonyolító szerv Európai
uniós forrásból finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. Közszolgáltatások ellentételezése
3. Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
4. 303868 A vasúti pályahálózat működteté-
sének költség-
térítése
A vasúti pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti pályaműköd-
tetést végző társaságok
A költségtérítés havonta folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztar-
tásért felelős miniszter egyetérté-
sével a társasággal kötött pályamű-
ködtetési szerződés záradékában határozza meg.
A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) folyósítja. Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továb-
biakban: ITM)
5. 348273 Vasúti személy-
szállítási közszolgál-
tatások költség-
térítése
A vasúti személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése. A személy-
szállítási szolgálta-
tásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a további-
akban: Sztv.) 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti személy-
szállítási közszol-
gáltatást végző társaságok
A költség-
térítés havonta folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államház-
tartásért felelős miniszter egyetérté-
sével a társasággal kötött vasúti személy-
szállítási közszolgál-
tatási szerződés záradékában határozza meg.
Igen A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől számított 15 napon belül a NAV folyósítja. ITM
6. 348284 Autóbusszal végzett személy-
szállítási közszolgál-
tatások költségté-
rítése
Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése. Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, autóbusszal helyközi személy-
szállítási közszolgál-
tatást végző társaságok
A költség-
térítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az állam-
háztartásért felelős miniszter egyetérté-
sével az autóbusszal személy-
szállítási közszolgál-
tatást végző társasággal kötött közszolgál-
tatási szerződés záradékában határozza meg.
Igen A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől számított 15 napon belül a NAV folyósítja. ITM
7. 348295 Vasúti személy-
szállítás korábbi költség-
térítéseinek elszámolása
A vasúti személyszállítási közszolgáltatás korábbi költségtérítései elszámolásából fennmaradt költségtérítési igények megtérítése. Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti személy-
szállítási közszolgál-
tatást végző társaságok
A költség-
térítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az állam-
háztartásért felelős miniszter egyetértésé-
vel a társasággal kötött vasúti személy-
szállítási közszolgál-
tatási szerződés záradékában határozza meg.
A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől számított 15 napon belül a NAV folyósítja. ITM
8. 359595 Elővárosi közösségi közlekedés költség-
térítése
Az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése. Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, elővárosi személy-
szállítási közszolgáltatást végző társaságok
A költségtérítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztar-
tásért felelős miniszter egyetérté-
sével a társasággal kötött elővárosi személy-
szállítási közszolgál-
tatási szerződés záradékában határozza meg.
Igen A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől számított 15 napon belül a NAV folyósítja. ITM
9. 059262 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása A költségvetési támogatás a Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. által kifizetett, az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeket téríti meg.
Bánya-
vagyon-
hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Utólagos utalványozás havonta A folyósításról havi elszámolás alapján a NAV gondoskodik. ITM

6. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht. azono-
sító
Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosítá-
sának módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő
szerv
Lebonyolító szerv Európai
uniós forrásból finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
3. Családi támogatások
4. 003539 Családi pótlék A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Cst.) meghatározott célok megvalósítása. A Cst.-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik. Kincstár
5. 018911 Anyasági támogatás A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása. A Cst.-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik. Kincstár
6. 011462 Gyermek-
gondozást segítő ellátás
A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása. A Cst.-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik. Kincstár
7. 226099 Gyermek-
nevelési támogatás
A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása. A Cst.-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik. Kincstár
8. 245623 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R1.) meghatározott cél. Az R1.-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik. Kincstár
9. 267434 Életkezdési támogatás A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fétám. tv.) meghatározott cél. A Fétám. tv-
ben meghatá-
rozott jogosulti kör
A Kincstár a kifizetéseket a Fétám. tv. alapján teljesíti. Kincstár
10. 265990 Pénzbeli és természetbeni gyermek-
védelmi támogatások
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott cél. A Gyvt.-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
A Kincstár az előirányzat folyósítását a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68. §-a, 68/B. §-a és 68/D-E. §-a alapján, továbbá a támogatások teljesítéséhez igazodóan végzi. Kincstár
11. 329851 Gyermek-
tartás-díjak megelőle-
gezése
A Gyvt.-ben meghatározott cél. A Gyvt.-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
A Kincstár az előirányzat folyósítását a Gyer. 69-76. §-a alapján végzi. Kincstár
12. Korhatár alatti ellátások
13. 329817 Szolgálati járandóság A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben (a továbbiakban: T1.), továbbá az egyszeri juttatásról szóló törvényben vagy kormányrendeletben (a továbbiakban: Ejsz.) meghatározott cél. A T1.-ben, valamint az Ejsz.-ben megahatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
14. 329839 Korhatár előtti ellátás, balett-
művészeti életjáradék
A T1.-ben, továbbá az Ejsz.-ben meghatározott cél. A T1.-ben, valamint az Ejsz.-ben meg-
határozott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
15. Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások
16. 003595 Átmeneti bányász-
járadék, szénjárandó-
ság kiegészítése és kereset-
kiegészítése
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Bt.), a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R2.), a mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészí-
téséről szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM együttes rendeletben (a továbbiakban: R3.) és az Ejsz.-ben meghatározott cél.
A Bt.-ben, az R2-ben, az R3-ban és az Ejsz.-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
17. 016939 Mező-
gazdasági járadék
A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelenségi járadékáról szóló 6/1960. (II. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R4.) és az Ejsz.-ben meghatározott cél. Az R4-ben és az Ejsz.-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
18. 011374 Fogyatékos-
sági támogatás és a vakok személyi járadéka
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fot.) és az Ejsz.-ben meghatározott cél. A Fot.-ban és az Ejsz.-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítását a folyósító szerv adatszolgáltatása/
pénzellátási terve alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan - a Kincstár végzi.
Kincstár
19. 003584 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-
kiegészítések
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoc. tv.), az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R5.), az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvényben (a továbbiakban: T2.), a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R6.), a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Ngtv.), a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről szóló 141/1992. (X. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R7.), a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvényben (a továbbiakban: T3.), az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R8.), a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Pttv.) a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R9.) és az Ejsz.-ben meghatározott cél. A Hjt.-ben, a Szoc. tv.-ben, az R5-ben, a T2-ben, az R6-ban, az Ngtv.-ben, az Nhpr.-ben, az R7-ben, a
T3-ban, az R8-ban, a Pttv.-ben, az R9-ben és az Ejsz.-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
20. 003616 Házastársi pótlék A társadalom-
biztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendeletben (a továbbiakban: R10.) és az Ejsz.-ben meghatározott cél.
Az R10-ben és az Ejsz.-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
21. 243878 Egyéb támogatások (Cukor-
betegek támogatása, Lakbér-
támogatás)
Az R10-ben és a cukorbetegek anyagi támogatásáról szóló 18/1987. (XII. 24.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R11.) meghatározott cél. Az R10-ben és az R11-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
22. 030614 Megváltozott munka-
képességűek kereset-
kiegészítése
Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R12.) meghatározott cél. Az R12-ben meghatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítását - a folyósító szerv adatszolgáltatásai, pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan a Kincstár végzi. Kincstár
23. 348562 Járási szociális feladatok ellátása A Szoc. tv.-ben meghatározott cél. A Szoc. tv.-
ben meghatá-
rozott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítását az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint végzi a Kincstár. Kincstár
24. Különféle jogcímen adott térítések
25. 030560 Közgyógy-
ellátás
A Szoc. tv.-ben meghatározott cél. A Szoc. tv.-
ben meghatá-
rozott jogosulti kör
A kiadás teljesítését a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 139. § (1b) bekezdése szerint. Kincstár
26. 030571 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott cél Egészség-
biztosítási Alap
Az előirányzat folyósítása az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján havonta végzi a Kincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. § (1) bekezdése alapján. Kincstár
27. 030603 Folyósított ellátások utáni térítés A folyósított ellátások utáni térítés a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál. Ellátást folyósító szerv A folyósítás havonta, egyenlő részletekben történik. Kincstár
28. 375773 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása. Helyi nemzetiségi önkormány-
zatok
Jogszabály alapján Igen Vissza nem térítendő támogatás formájában. Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő

7. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht. azono-
sító
Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosítá-
sának módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő
szerv
Lebonyolító szerv Európai
uniós forrásból finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. 295980 Peres ügyek A magyarországi jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségen alapuló, az államot terhelő kifizetések finanszírozása.
A stabil vérkészít-
ménytől HCV-vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítését szolgálja. Az állam polgári jogviszonyokban történő képviselete ügyvédi és bírósági költségeinek biztosítása (külföldi székhelyű ügyvédi irodákkal kötött jogi szerződések esetén általános forgalmi adókötelezettség teljesítése is). Az állammal szemben kezdeményezett valamennyi választottbírósági eljárás költségeire, illetve az államot bármely nemzetközi választottbíróság vagy külföldi rendes bíróság kötelező erejű határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre, továbbá az állam adós elleni végrehajtási eljárásban az államot terhelő, bírósági határozaton vagy a végrehajtó felhívásán alapuló fizetési kötelezettségekből eredő kifizetések finanszírozása.
jogerős döntésben foglaltak szerint megjelöltek, stabil vérké-
szítménytől HCV-
vírussal meg-
fertőződött veleszületett vérzékeny-
ségben szenvedő állam-
polgárok, ügyvédek, ügyvédi irodák, választott-
bíróságok, bíróságok
A kártalanításról szóló megállapodás, jogerős és végrehajtható, illetőleg előzetesen végrehajtható bírósági határozat, eljárási díj- és költségfizetési kötelezettséget megállapító határozat, ügyvédi megbízási szerződések alapján. Minisz-
terelnöki Kormány-
iroda
3. 368206 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése A postai szolgáltatá-
sokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján kijelölt egyetemes postai szolgáltató
Az előirányzat kezelője a rendelkezésre álló forrás mértékéig gondoskodik a szolgáltató részére történő kifizetésről. Az előirányzat kezelője a szolgáltató által benyújtott kompenzációs igényt ellenőrzi és a teljesítés elfogadását követően a költségvetési előirányzaton rendelkezésre álló forrás mértékéig 30 napon belül gondoskodik a kompenzáció szolgáltató részére történő kifizetéséről. Minisz-
terelnöki
Kormány-
iroda

8. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht. azono-
sító
Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosítá-
sának módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő
szerv
Lebonyolító szerv Európai
uniós forrásból finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete
1. Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
2. Devizahitelek kamatelszámolásai
3. 028475 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK. Zrt.) útján jár el. Az ÁKK Zrt. a Magyar Nemzeti Banknál (a továbbiakban: MNB) és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
4. Egyéb devizahitelek kamata
5. 358717 Átvállalt önkormány-
zati deviza-
hitelek külföldi pénz-
intézetek felé
Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
6. 358728 Egyéb devizahitelek Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
7. Devizakötvények kamatelszámolásai
8. Nemzetközi devizakötvények
9. 358740 Deviza-
kötvények kamata
Az adósság-
szolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
10. Belföldi devizakötvények
11. 358762 Devizaköt-
vények kamata
Az adósság-
szolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
12. 358773 Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai Az adósság-
szolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
13. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
14. Forinthitelek kamatelszámolásai
15. 007560 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata Az adósság-
szolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
16. Államkötvények kamatelszámolása
17. Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
18. 007537 Hiányt finanszírozó és adósság-
megújító állam-
kötvények kamat-
elszámolásai
Az adósság-
szolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
19. 358828 Lakossági kötvények Az adósság-
szolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
20. 223098 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása Az adósság-
szolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
21. Kincstárjegyek kamatelszámolásai
22. 233563 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása Az adósság-
szolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
23. 233574 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása Az adósság-
szolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
24. 358839 Repóügyletek kamatelszámolásai Az adósság-
szolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
25. Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
26. Jutalékok és egyéb költségek
27. 223296 Deviza elszámolások Az adósság-
szolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
28. 234384 Forint elszámolások Az adósság-
szolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
29. 014803 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások Az adósság-
szolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
30. 233321 Adósságkezelés költségei Adósságkezelés költségeinek fedezése. ÁKK Zrt. Az összeget a Kincstár minden hónap 5-éig folyósítja egyenlő részletekben. Kincstár

9. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht. azono-
sító
Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosítá-
sának módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő
szerv
Lebonyolító szerv Európai
uniós forrásból finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete
0a. *  379828 Babaváró támogatás banki költségtérítése A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 44/2019. Korm. rendelet) alapján a jogosultak számára a banki költségtérítés biztosítása. A 44/2019. Korm. rendelet
23. § (3) bekezdése szerinti hitelintézet.
A 44/2019. Korm. rendelet
23. § (3) bekezdése szerint.
A 44/2019. Korm. rendelet
23. § (3) bekezdése szerint.
Kincstár
0b. *  379817 Babaváró támogatás tartozások elengedése A 44/2019. Korm. rendelet alapján a jogosultak számára a tartozás elengedésből adódó elszámolás biztosítása. A 44/2019. Korm. rendelet
21. § (4) bekezdése szerinti hitelintézet.
A 44/2019. Korm. rendelet
21. § (4) bekezdése szerint.
A 44/2019. Korm. rendelet
21. § (4) bekezdése szerint.
Kincstár
0c. *  379284 Babaváró támogatás kamattámogatása A 44/2019. Korm. rendelet alapján a kamattámogatás biztosítása. A 44/2019. Korm. rendelet
13. § (1) bekezdése szerinti hitelintézet.
A 44/2019. Korm. rendelet
13. § (1) bekezdése szerinti hitelintézet.
A 44/2019. Korm. rendelet
13. § (1) bekezdése szerint.
Kincstár
1. 368940 Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása Diákhitellel rendelkezők gyermekvállalásának támogatása A hallgatói hitelrendszer-
ről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben (a további-
akban: R13.) meghatá-
rozott kör
A támogatás folyósítása az R13. 18/D. §-a alapján történik Kincstár
2. 334262 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása Diákhitel konstrukció kamattámogatása Az R13. alapján meghatá-
rozott kör
A támogatás folyósítása az R13. 29. §-a alapján történik Kincstár
3. Lakástámogatások
4. *  005137 Egyéb lakástámogatások A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R14.), a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R15.), a lakásépítési támogatásról szóló
256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben (a
Költségvetési szervek, államháztar-
táson kívüli jogi személyek
Az R14., az R15., az R16., az R17., az R18., az R19., az R20., az R21., az R22., az R23.
és a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján a Kincstár végzi.
A Kincstár az R14.
25/A. §-a szerinti
lakáspolitikát megalapozó kutatások, tanulmányok, a lakáscélú támogatások megismerte-
tése, valamint pályázat-
kezeléssel kapcsolatos kiadások kötelezettség-
továbbiakban: R16.), az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R17.), a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R18.), a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R19.) az adósság-
rendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R20.), az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
vállalása
és teljesítés-
igazolása kivételével
R21.), a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R22.), a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. Korm. rendeletben (a továbbiakban: R23.) és a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-
tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott támogatások nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével összefüggő kiadások teljesítése.
5. 196835 Szociálpolitikai menetdíj támogatás A közszolgáltatási utazási kedvezményekből származó bevételkiesés ellentételezése. A közlekedési szolgáltató, ha a személy-
szállítási közszolgál-
tatási tevé-
kenységet közszolgál-
tatási szerződés alapján nyújtja vagy a közlekedés-
szervező, ha a közszolgál-
tatással összefüggő díjakból származó bevételek beszedését végzi
Az Sztv. felhatalma-
zása alapján a szociál-
politikai menetdíj-
támogatás megállapítá-
sának és igénybe-
vételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a további-
akban: R24.) alapján.
A támogatás folyósításával kapcsolatban az
Sztv.-ben és az
R24-ben nem szabályozott kérdésekben a NAV az adózás rendjéről szóló törvény költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezései alapján jár el.
NAV
6. Egyéb költségvetési kiadások
7. Vegyes kiadások
8. 031006 Felszámolá-
sokkal kapcsolatos kiadások
A felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. törvényerejű rendeletből (a továbbiakban: Tvr.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényből (a továbbiakban: Cstv.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényből (a továbbiakban: Ctv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényből eredő fizetési kötelezettségek kiegyenlítése. Felszámolók, végelszá-
molók, járadékos hitelezők, bérgarancia biztosok
A Tvr.-ben, a Cstv.-
ben és a Ctv.-ben meghatározott módon.
9. 031017 Szanálással kapcsolatos kiadások Az állami szanálási eljárás megszűnésével kapcsolatos feladatokról szóló 28/1992. (XII. 4.) PM rendeletben (a továbbiakban: R25.) rögzített fizetési kötelezettségekből adódó feladatok elvégzése. Felszámoló Az R25.-ben meghatározott módon.
10. 031028 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése A pénzügyminiszter által képviselt állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott kártérítések, illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek megtérítése. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által fizetett járadék megtérítése. Emellett az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat III. 1. pontja szerinti igények forrásbiztosítása is ezen előirányzatról történik. Az egyes bírósági határozatok, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján az állam által kártérítésben részesülő magán-
személyek
A jogerős bírósági határozatok, ítéletek, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján.
11. Védelmi felkészítés előirányzatai
12. 265767 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai Az előirányzat a honvédelmi igazgatási feladatok támogatására, a fővárosi és megyei védelmi bizottságok működésének támogatására, a területi és helyi védelmi igazgatás feladatainak támogatására, honvédelmi igazgatási képzések finanszírozására, a gazdaságfelkészítés feladatainak támogatására és a közszolgálati média különleges jogrendi időszaki működésre történő felkészítésére, a honvédelmi feladatok (pl. állami céltartalék készletek fenntartása, védőeszköz készletek karbantartása) támogatására szolgál. költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok A honvédelmi miniszter által előkészített kormányhatározat alapján történő végleges átcsoportosítás Honvédelmi Minisztérium (a továb-
biakban: HM)
13. 265778 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása Az előirányzat a speciális objektumok üzemeltetésére, a védelmi igazgatás infokommunikációs rendszerének működtetésére, fenntartására, fejlesztésére, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetésére és a különleges jogrendben történő vezetési feltételek biztosítására szolgál. Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok A honvédelmi miniszter által előkészített kormányhatározat alapján történő végleges átcsoportosítás HM
14. 031039 Egyéb vegyes kiadások Az előirányzat a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványainak rendezésére, a külföldiek földmegváltási ügyeinek rendezésére, illetve az ismeretlen helyen tartózkodók forint követeléseinek rendezésére szolgál. Az előirányzat a kárpótlási jegyek Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-be történő beszállításához kapcsolódó feladatok ellátására szolgál.
Az Országos Betétbiztosítási Alappal a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján kötött megbízási szerződésből eredő, megbízás ellátásával összefüggésben felmerült költségek megtérítése. Az előirányzat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján a koncessziós szerződések összefüggésében felmerülő kiadások fedezetéül szolgál. Az előirányzat nyújt fedezetet a központi költségvetés közvetlen kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmához kapcsolódóan felmerült kiadásokra, ideértve a postaköltségeket, a GIRO és a VIBER költségeit, Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer díjszámla teljesítésével kapcsolatos költségeket, a devizaköltségeket, illetve az MNB negatív kamatelszámolásait. Fedezetül szolgál továbbá az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény szerint folyósított támogatásoknak.
A kifizetésre jogosult magán-
személyek
Kincstár
15. 202996 1% SZJA közcélú felhasználása A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magán-
személyeknek, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék. A magánszemély e jogának megvalósulását szolgálja az előirányzat.
A személyi jövedelemadó meghatá-
rozott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználá-
sáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szf. tv.) meghatá-
rozott kedvezmé-
nyezetti kör
A NAV az e célra megnyitott számláról - az Szf. tv. 3. §-a előírásainak figyelembevételével - a támogatást folyósítja. NAV
16. 220822 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka A Magyar Export-
Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 8/A. § (2) bekezdése és a Magyar Export-
Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R26.). alapján az Eximbank Zrt.-t és a MEHIB Zrt.-t megillető, az állam részére behajtott követelések után járó jutalék kifizetése.
Eximbank Zrt. és MEHIB Zrt. Az R26. alapján. Kincstár
17. 331173 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylés
A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel kapcsolatos kiadások teljesítése.
A környezet-
védelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényben meghatá-
rozott jogosulti kör
Visszaigénylési eljárást követően a NAV a gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylés céljából nyitott számláról folyósítja.
NAV
18. 348551 Átmeneti hulladék-
közszolgáltatással kapcsolatos kiadások
Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvény-
módosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásának finanszírozása.
A kataszt-
rófavédelem által kijelölt közérdekű közszol-
gáltató
A katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű közszolgáltató átmeneti ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt költségeit a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg.
19. 206158 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás A korábbi évek során a vállalkozások folyó támogatásai között szerepelt, de azóta már megszűnt egyes támogatások utólagos rendezéséhez kapcsolódó kötelezettségek rendezése. Kifizetésre jogosult jogi személyek A folyósításról a NAV gondoskodik. NAV
20. 341739 Fuvarozók kamattámogatása Az Útdíj Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló kölcsönök kamattámogatásának finanszírozása. A KAVOSZ Vállalkozás-
fejlesztési
Zrt.-n keresztül a kamat-
támogatás jogosultja
A KAVOSZ Vállalkozás-
fejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezesség-
vállalásról és kamat-
támogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján (a további-
akban: KAVOSZ rendelet).
Havonta a KAVOSZ rendeletben meghatározottak szerint. Kincstár
21. 359395 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 31/D. § (13) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség teljesítése. Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. Negyedévenkénti folyósítás az Mktv. alapján. NAV
22. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
23. 016412 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség Az Eximbank Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R26. alapján. az Eximbank Zrt.-n keresztül a garancia jogosultja Az R26.-ban meghatározottak szerint. Kincstár
24. 016423 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség A MEHIB Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt biztosítási ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R26. alapján. a MEHIB Zrt.-n keresztül a biztosítás jogosultja Az R26.-ban meghatározottak szerint. Kincstár
25. 031183 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteihez kapcsolódó állami viszontgaranciából eredő fizetési kötelezettség teljesítése a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet (a továbbiakban: R27.) alapján. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Az R27.-ben meghatározottak szerint. Kincstár
26. 208471 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség Az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteihez kapcsolódó állami viszontgaranciából eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R27. alapján
Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
Az R27.-ben meghatározottak szerint. Kincstár
27. 256067 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt állami készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettség teljesítése. hitelnyújtó pénzügyi intézmények Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kezesség rendelet) meghatározottak szerint. NAV
28. 265834 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami készfizető kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése. hitelnyújtó pénzügyi intézmények A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet alapján. NAV
29. 254012 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által állami készfizető kezesség mellett nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. A Kezesség rendeletben meghatározottak szerint. NAV
30. Kormányzati rendkívüli kiadások
31. Pénzbeli kárpótlás
32. 001436 Pénzbeli kárpótlás Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényben (a továbbiakban: T4.) foglaltak végrehajtása. A T4.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan, a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
33. 196934 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény (a továbbiakban: T5.) végrehajtása. A T5.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan, a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
34. *  209511 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei Az előirányzat a pénzbeli kárpótlási előirányzatokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál. A folyósítást végző szerv folyósítási költségtérí-
tésben részesül.
A folyósítás havonta, egyenlő részletekben történik. Kincstár
35. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
36. Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
37. 368317 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás Az előirányzat a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeként szolgál. Nyugdíjbiz-
tosítási Alap
Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. § (1a) bekezdésében meghatározottak szerint végzi. Kincstár
38. Egészségbiztosítási Alap támogatása
39. 266101 Járulék címen átadott pénzeszköz A társadalom-
biztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben meghatározott személyek után a központi költségvetés által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetét biztosítja az előirányzat.
Egészségbiztosítási Alap Az átutalást a Kincstár finanszírozási terv alapján végzi az Ávr. 136. § (2) bekezdése szerint. Kincstár
40. Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai
41. Nemzetközi tagdíjak
42. 295991 IBRD alaptőkeemelés Magyarországnak a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankban fennálló tulajdoni részaránya szinten tartását szolgáló tőkeemelés teljesítése. Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.
43. 346739 IFC tőkeemelés Magyarországnak a Nemzetközi Pénzügyi Társaságban fennálló tulajdoni részaránya szinten tartását szolgáló tőkeemelés teljesítése. Nemzetközi Pénzügyi Társaság A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.
44. 208987 CEB tagdíj Magyarországnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése. Európa Tanács Fejlesztési Bank A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.
45. 257978 Bruegel tagdíj Magyarországnak a brüsszeli Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpontban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése. Európai Nemzetközi Gazdasági Kutató-
központ
A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.
46. 352040 AIIB alaptőke hozzájárulás Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz történő csatlakozásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése. Ázsiai Infrastruk-
turális Beruházási Bank
A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.
47. Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
48. 010795 IDA alaptőke-
hozzájárulás
A Világbankhoz tartozó Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapfeltöltéséhez vállalt hozzájárulás teljesítése. Nemzetközi Fejlesztési Társulás A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.
49. 010849 Egyéb kiadások Magyarország nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságaihoz kapcsolódó járulékos jellegű kiadások teljesítése. nemzetközi pénzügyi szervezetek A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.
49a. *  379628 Az NBB magyarországi székhelyének létesítésével kapcsolatos tőkeemelés A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről szóló 2019. évi XI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás 4.1 és 4.2 pontjában foglaltak alapján a Nemzetközi Beruházási Bank elhelyezéséhez hozzájárulás teljesítése. Nemzetközi Beruházási Bank A Kincstár folyósít a Pénzügy- minisztérium utalványa alapján.
50. Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
51. 269945 ÁFA alapú hozzájárulás Az EU költségvetéséhez való áfaalapú befizetési kötelezettség teljesítése. Európai Bizottság Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlájára.
52. 269956 GNI alapú hozzájárulás Az EU költségvetéséhez való GNI-alapú befizetési kötelezettség teljesítése. Európai Bizottság Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlájára.
53. 269967 Brit korrekció Az EU költségvetéséhez való, ún. brit korrekciós befizetési kötelezettség teljesítése. Európai Bizottság Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlájára.
54. 351828 Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés Az EU költségvetése felé teljesítendő befizetési kötelezettség, ami abból adódik, hogy egyes tagállamok kedvezményben részesülnek a
GNI-alapú befizetés tekintetében.
Európai Bizottság Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlájára.
55. 209533 Követeléskezelés költségei Az állam külföldi és belföldi követeléseinek rendezése során felmerülő járulékos jellegű kiadások teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezmé-
nyezettje
Részletekben történik. Kincstár
56. Alapok támogatása
57. 263478 Bethlen Gábor Alap támogatása A Bethlen Gábor Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása. Bethlen Gábor Alap Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-
felhasználási terv alapján.
Kincstár
58. 226165 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-
felhasználási terv alapján.
Kincstár
59. 374873 Központi Maradványelszámolási Alap Kormányzati döntésekből következő, illetve év közben jelentkező finanszírozási problémák kezelése. Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű elő-
irányzatok, központi kezelésű előirányzatok
Átcsoportosítással a Kormány egyedi határozata alapján.

  Vissza az oldal tetejére