A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/2018. (IX. 20.) ITM rendelet

az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetekkel szembeni különös követelményekről

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A megfelelőségértékelési területeket az 1. melléklet határozza meg.

2. § (1) A megfelelőségértékelési tevékenységre történő kijelölés feltétele, hogy a kérelmező megfelelőségértékelési tevékenységet végző munkavállalója vagy a vele megfelelőségértékelő tevékenységgel kapcsolatos munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy (a továbbiakban együtt: munkavállaló) rendelkezzen a kérelmezett megfelelőségértékelési területnek megfelelő szakirányú felsőfokú műszaki képesítéssel és ehhez kapcsolódó legalább ötéves szakmai gyakorlattal.

(2) Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, a kijelölés további feltétele, hogy kérelmező rendelkezzen

a) angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkező megfelelőségértékelési tevékenységet végző munkavállalóval,

b) a megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumok - így különösen a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyv, tanúsítvány - angol, német vagy francia nyelvű fordításával és

c) a megfelelőségértékelési tevékenységével összefüggő eljárásának bemutatására, a gazdasági szereplők tájékoztatására szolgáló dokumentumok angol, német vagy francia nyelvű fordításával.

(3) A kérelmezőnek rendelkeznie kell az éves jelentésnek a kérelmezett megfelelőségértékelési területhez igazított mintájával.

3. § (1) A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet legkisebb mértékét az 1. melléklet határozza meg.

(2) Ha a kérelmező a kijelölést több megfelelőségértékelési területre kéri, az egyes megfelelőségértékelési területekhez tartozó, 1. mellékletben meghatározott összeghatárok közül a legmagasabb összeget kell figyelembe venni.

4. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

5. § * 

1. melléklet a 18/2018. (IX. 20.) ITM rendelethez

Az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó megfelelőségértékelési területek és az ezekhez kapcsolódó felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet legkisebb mértéke

A B
1. A megfelelőségértékelési terület A felelősségbiztosítási fedezet legkisebb mértéke (forint)
2. A motorhajtóanyagok minőségi követelményei 50 000 000
3. Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalma 50 000 000
4. A motorhajtóanyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazása 50 000 000

  Vissza az oldal tetejére