A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2018. (VI. 21.) MNB rendelet

az „Egri vár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Egri vár” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. június 22.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben Dobó István páncélos, sisakos mellképének oldalnézeti ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, köriratban, fent a „DOBÓ ISTVÁN”, bal oldalon, lent a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A mellkép ábrázolásától jobbra a „2018” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható, alatta egy szőlőlevél ábrázolása látható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme jobb oldali szélén, a szőlőlevél ábrázolása alatt Szunyogh László tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a - kör alakú - középmezőben az Egri vár déli oldalának ábrázolása látható, a Hippolit- toronnyal, a Gergely-bástyával és a várfal egy részletével. A vár ábrázolásának előterében, középen az „EGRI VÁR” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban az „A FALAK EREJE NEM A KŐBEN VAN, HANEM A VÉDŐK LELKÉBEN”, alsó köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható, egymástól egy-egy ponttal elválasztva. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2018. június 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 20/2018. (VI. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 20/2018. (VI. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére