A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2018. (VII. 3.) MNB rendelet

megújított 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank megújított 500 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. július 4.

2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm.

(2) A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen az „MNB” felirat és az „500” értékjelzés olvasható.

3. § (1) A bankjegy előoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és bordó képnyomattal készült, amelynek összhatása piros. Az alapnyomat a bal oldalon található vízjelmező alatt és fölött piros, a szövegtükör körül sárga, kék, a bankjegy jobb oldalán piros és sárga színhatású. A vízjelmező mellett, jobbra 1 mm átmérőjű, sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat részeként a szövegtükör középső részén - a Sárospataki vár alaprajzának ábrázolásába illesztve - vízszintes sorokban a piros és barna színű „500” értékjelzés és az „ÖTSZÁZ” felirat ismétlődik, a bankjegy jobb oldalán geometrikus mintázat látható. Az alapnyomat jobb felső részén a piros és sárga színű illeszkedőjel előoldali eleme található.

(2) A vízjelmezőben II. Rákóczi Ferencet ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható, amelynek része a vízjelportré alatt vízszintesen elhelyezkedő „500” értékjelzés. A vízjelmező fölött a bordó színű „500” értékjelzés olvasható. A bankjegy bal alsó sarkában a címlet tapintással történő felismerhetőségét elősegítő, egy elemből álló, bordó színű jelzés található.

(3) A szövegtükörben az „ÖTSZÁZ FORINT” felirat, majd egymás alatti vízszintes sorokban Dr. Matolcsy György, Dr. Gerhardt Ferenc, Nagy Márton és Dr. Windisch László névaláírása, a „BUDAPEST 2018” felirat, a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó, az „A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!” záradék, valamint a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható. Az évszám és a névaláírások változhatnak.

(4) A szövegtükörben, középen optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott, vágtázó lovat ábrázoló motívum látható, amely a rátekintés szögétől függően lila vagy zöld színű. Az aláírásoktól balra - díszítő motívumokkal körülvéve - Magyarország címerének ábrázolása látható. A szövegtükör képnyomati elemeinek színe bordó.

(5) A képnyomat jobb oldali részén II. Rákóczi Ferenc arcképének ábrázolása látható, az arcképtől balra fent a „II. RÁKÓCZI FERENC” felirat, jobbra lent az „500” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe bordó.

(6) A bankjegy sorszáma a bal oldalon, a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon, az arckép mellett függőlegesen olvasható. A fekete színű sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

(7) A vízjelmezőtől balra a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamos hologram hatású fémcsík található. A fémcsík tagolt formájú, díszítő motívumokkal határolt középső elemében II. Rákóczi Ferenc portréjának tükörképe, alatta a vízszintesen elhelyezett „500” értékjelzés látható.

(8) A bankjegy előoldalának képét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A bankjegy hátoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és bordó színű képnyomattal készült, amelynek összhatása piros. Az alapnyomat részeként a bankjegy alsó és felső szélén piros sáv látható, az alapnyomat többi része piros és zöld színhatású. Az alapnyomat bal oldali részén, a képnyomat hátterében II. Rákóczi Ferenc 1703-ban írt manifesztumának latin nyelvű szövegrészlete jelenik meg, amelyet egy szőlőfürtökkel díszített indamotívum foglal keretbe. A vízjelmező mellett, balra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. A bankjegy bal felső sarkában a piros és sárga színű illeszkedőjel hátoldali eleme található.

(2) A bankjegy felső szélével párhuzamos sávban a mikroírással nyomtatott „500 FORINT” értékjelzés, valamint az „MNB” felirat ismétlődik, és a nagyobb számjegyekkel, illetve betűkkel nyomtatott „500” értékjelzés, illetve „MNB” felirat olvasható. A bankjegy alsó szélével párhuzamos sávban a mikroírással nyomtatott „500 FORINT” és „MNB” felirat ismétlődik, és a nagyobb betűkkel, illetve számjegyekkel nyomtatott „ÖTSZÁZ FORINT”, illetve „500” értékjelzés olvasható.

(3) A képnyomat fő motívuma a Sárospataki várat ábrázoló - múlt századi rézkarc alapján készült - metszet. A metszettől jobbra, lent II. Rákóczi Ferenc ezüst féltallérjának ábrázolása látható, amelyben a rátekintés szögétől függően egy „H” betű jelenik meg. A metszet fölött, balra az „A SÁROSPATAKI VÁR” felirat, jobbra az „500” értékjelzés olvasható, melyek színe bordó.

(4) A bankjegy hátoldalának képét a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A bankjegy grafikai terve Pálinkás György grafikusművész munkája.

6. § Ez a rendelet 2018. július 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 25/2018. (VII. 3.) MNB rendelethez

A megújított 500 forintos címletű bankjegy előoldalának képe:

2. melléklet a 25/2018. (VII. 3.) MNB rendelethez

A megújított 500 forintos címletű bankjegy hátoldalának képe:


  Vissza az oldal tetejére