A jogszabály mai napon ( 2019.10.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/2018. (XI. 8.) ITM rendelet

a komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedélyezési eljárásért, az engedély további szakképesítésekre történő kiterjesztésére, az engedélyben szereplő szakképesítések számának csökkentésére, az engedéllyel rendelkező vizsgaszervező intézménynek a nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja százharmincegyezer forint.

(3) A vizsgaszervezési engedély további szakképesítésekre történő kiterjesztésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja harminchatezer forint.

(4) A szakképesítések számától függetlenül az engedélyben szereplő szakképesítések számának csökkentésére vagy a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja nyolcezer forint.

2. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díj annak a fővárosi és megyei kormányhivatalnak - az egyéb bevételeitől elkülönítetten kezelt - bevétele, amelynek megyeszékhely szerinti járási hivatala - Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatala - a vizsgaszervezési engedélyt kiadta.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj összegét átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel a díjbevételre az (1) bekezdés alapján jogosult fővárosi és megyei kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett, az 1. mellékletben meghatározott számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.

3. § (1) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonhatezer-kettőszáz forint.

(2) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a jogorvoslati eljárást kérelmező az eljárás megindításakor átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel az Innovációs és Technológiai Minisztérium Igazgatási 10032000-00290713-00000000 számú számlájára köteles megfizetni.

4. § (1) A befizetett igazgatási szolgáltatási díj 60 százalékát vissza kell fizetni, ha a kérelmező az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet a szakértő kirendeléséről szóló döntés meghozatala előtt visszavonja.

(2) A jogorvoslati díjat vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyul. A visszatérítést hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell elrendelni.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) és (3) bekezdésében, 73/A. §-ában és 80. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol a felhívott törvényhely illetékről rendelkezik, ott e rendelet alkalmazásában díjat, ahol illetékfizetési kötelezettségről, ott díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

6. § * 

1. melléklet a 26/2018. (XI. 8.) ITM rendelethez

A fővárosi és megyei kormányhivatalok igazgatási szolgáltatási díjak fogadására alkalmas számlaszámai

A B
1. A számla felett rendelkezésre jogosult kormányhivatal Előirányzat-felhasználási keretszámlák
2. Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00299585-00000000
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000
4. Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00299561-00000000
6. Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00299592-00000000
7. Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000
8. Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000
9. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000
10. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000
11. Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000
12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00299602-00000000
13. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000
14. Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000
15. Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00299671-00000000
16. Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000
17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000
18. Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000
19. Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000
20. Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000
21. Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00299509-00000000

  Vissza az oldal tetejére