A jogszabály mai napon ( 2019.10.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2018. (X. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére az e rendeletben meghatározottak szerint - a 6. §-ban foglaltak kivételével - természetbeni ellátást kell kiadni

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya,

d) a Terrorelhárítási Központhoz vezényelt hivatásos állomány

részére.

2. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt, tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása - a (3) bekezdésben, valamint a 6. §-ban foglaltak kivételével - a következő cikkekből áll:

a) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér 1 db,
b) Teniszing, sötétkék 2 db,
c) 12M e. r. szolgálati félcipő 1 pár.

(2) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt, tiszti vagy főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának, valamint a polgári ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása - a (3) bekezdésben, valamint a 6. §-ban foglaltak kivételével - a következő cikkből áll:

a) Teniszing, sötétkék 2 db.

(3) A Készenléti Rendőrség egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt, tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása - a 6. §-ban foglaltak kivételével - a következő cikkekből áll:

a) KR köznapi teniszing, sötétkék 1 db,
b) KR ünnepi teniszing, fehér 1 db,
c) 10M e. r. gyakorló nadrág 1 db,
d) 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári 1 db,
e) Gyakorló póló, sötétkék 3 db,
f) Karjelvény 2 db,
g) Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék 1 db,
h) Hímzett névkitűző 1 db.

3. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezet egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása - a 6. §-ban foglaltak kivételével - a következő cikkekből áll:

a) 10M e. r. gyakorló zubbony, könnyített, felirattal 1 db,
b) 10M e. r. gyakorló nadrág, könnyített 2 db,
c) Pólóing, világoskék 3 db,
d) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék 1 db,
e) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék 1 db,
f) Karjelvény 2 db,
g) 12M azonosító szám 2 db,
h) Hímzett azonosító szám, lila 2 db,
i) Hímzett váll-lap, lila 2 pár,
j) Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, lila 2 db,
k) Bőrkesztyű, fekete 1 pár.

(2) A büntetés-végrehajtási szervezet egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt tiszti vagy főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása - a 6. §-ban foglaltak kivételével - a következő cikkekből áll:

a) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék 1 db,
b) Karjelvény 2 db,
c) 12M azonosító szám 2 db,
d) Hímzett azonosító szám, lila 2 db,
e) Hímzett váll-lap, lila 2 pár,
f) Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, lila 2 db.

4. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása - a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 6. §-ban foglaltak kivételével - a következő cikkekből áll:

a) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló 1 db,
b) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék 2 db,
c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék 2 db,
d) Karjelvény 2 db.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, beavatkozó állományának természetbeni ellátása - a 6. §-ban foglaltak kivételével - a következő cikkekből áll:

a) Gyakorló póló, sötétkék 2 db,
b) 10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal 1 db,
c) Derékszíj, fekete (gyakorló hevederöv) 1 db,
d) Hímzett névkitűző 2 db,
e) Karjelvény 2 db.

(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv Központi Főügyeletén, valamint a megyei és fővárosi főügyeleteken és műveletirányító ügyeleteken váltásos munkarendben szolgálatot teljesítő állomány természetbeni ellátása - a 6. §-ban foglaltak kivételével - a következő cikkekből áll:

a) 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári 1 db,
b) 12M e. r. gyakorló zubbony, nyári 1 db,
c) Gyakorló póló, sötétkék 2 db,
d) 12M e. r. szolgálati félcipő, nyári 1 pár,
e) Derékszíj, fekete (gyakorló hevederöv) 1 db,
f) Hímzett névkitűző 2 db,
g) Karjelvény 1 db.

5. § (1) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása - a 6. §-ban foglaltak kivételével - a következő cikkekből áll:

a) Hosszú ujjú téli aláöltözet felső/TEK 1 db,
b) Téli aláöltözet alsó/TEK 1 db.

(2) A Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóság VI. Főosztályán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása - a 6. §-ban foglaltak kivételével - a következő cikkekből áll:

a) 5.11-es nadrág Stryke Pants 1 db,
b) Póló, galléros fehér, silver tan/TEK 1 db.

(3) A Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságán szolgálatot teljesítő, a (2) bekezdésbe nem tartozó, tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása - a 6. §-ban foglaltak kivételével - a következő cikkekből áll:

a) Thermo aláöltözet alsó/TEK 1 db,
b) Thermo aláöltözet felső/TEK 1 db.

(4) A Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztályán, valamint Támogató Osztályán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása - a 6. §-ban foglaltak kivételével - a következő cikkből áll:

a) 3in1 fekete parka kabát/TEK 1 db.

6. § Nem részesül természetbeni ellátásban

1. a tábornoki alapellátási normába sorolt állomány,

2. a polgári ruhás alapellátási normába sorolt állomány, a 2. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel,

3. a szenior állomány,

4. a Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Objektumvédelmi Osztályának, a Készenléti Rendőrség Zenekarának, valamint a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály Lovas Alosztályának hivatásos állománya,

5. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság hivatásos állománya,

6. a Terrorelhárítási Központnál szolgálatot teljesítő tiszti vagy főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állomány,

7. az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya,

8. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya,

9. a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

10. a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ hivatásos állománya,

11. a minisztériumokba vezényelt hivatásos állomány,

12. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 62. § (1) bekezdése szerint más szervhez vezényelt hivatásos állomány, valamint a Hszt. 67. §-a szerint az ügyészi szervezethez vezényelt hivatásos állomány,

13. a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

14. *  az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz vezényelt hivatásos állomány,

15. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt hivatásos állomány, kivéve

a) a Büntetés-végrehajtási Tanszéken szolgálatot teljesítő tanári, a büntetés-végrehajtási szakirányon tanulmányokat folytató hallgatói állomány,

b) a Katasztrófavédelmi Intézethez vezényelt hivatásos állomány,

16. a rendészeti szakgimnáziumhoz vezényelt hivatásos állomány,

17. a tárgyévben 6 hónapot meghaladóan külszolgálaton szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

18. az, aki a tárgyévben megkezdi - legalább 6 hónap időtartamra tervezett - illetmény nélküli szabadságát,

19. a Hszt. 77. § (1) bekezdés b) vagy e)-k) pontja szerinti rendelkezési állományban lévő állomány,

20. az, aki szülési szabadságon van, továbbá a várandós nő, ha a várandósságát orvos igazolta,

21. az, aki felmentési idejét tölti,

22. az, akinek hivatásos szolgálati jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel 2019. december 31-ig megszűnik.

7. § A 2-5. § szerinti természetbeni ellátás, valamint az esetleges túlellátás fedezetére együttesen - annak együttes összegének mértékéig - a jóváírt 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmány összegének legfeljebb 80%-a tartható vissza.

8. § (1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését az állományilletékes parancsnok köteles megszervezni.

(2) A megadott méretek pontosságáért az igényjogosult a felelős.

(3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért az állományilletékes parancsnok a felelős.

(4) A késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelőssége az igénylő szervezeti egység állományilletékes parancsnokát terheli.

(5) A hivatásos állomány természetbeni ellátásban érintett tagját legkésőbb az ellátás időpontjáig írásban tájékoztatni kell az egyenruházati cikkek áráról.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

10. § * 

11. § * 

1. melléklet a 28/2018. (X. 15.) BM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére