A jogszabály mai napon ( 2019.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2018. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 3300 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

5. § * 

1. melléklet a 30/2018. (XI. 26.) ITM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A B
1. Megnevezés A vállalkozások 2017. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra
2. Alapbér [havi 180 500 Ft alapbérrel (2018. évi garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva] 1038
3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 165
4. Foglalkoztatói járulékok:
- Szociális hozzájárulási adó 19,5%
- Szakképzési hozzájárulás 1,5%

235
18
5. Szállásköltség 12
6. Csoportos személyszállítás 182
7. Védőruha, védőfelszerelés 15
8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 53
9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 70
10. Munkavédelmi költség 22
11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 629
12. Rezsianyag, munkahelyi energiaköltség 42
13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 7
14. Szerszámhasználat 16
15. Értékcsökkenési leírás 60
16. Nyomtatvány, írószer 3
17. Postaköltség 2
18. Telefonköltség 3
19. Bankköltség 12
20. Egyéb szolgáltatás:
- minőségbiztosítás, környezetvédelem

2
21. Kötelező adók, járulékok:
- iparűzési adó 2%
- innovációs járulék 0,3%

80
1
22. Biztosítások 9
23. 1-22. Összesen 2676
24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 85,63%
25. Improduktív órák költsége
[23. sor összesen × (1,00 - 0,8563)]
385
26. Veszteségidő aránya (az építési technológiai és munkaszervezési megoldásokból fakadó elkerülhetetlen állásidők aránya a rendelkezésre álló adatok átlaga alapján) 6,50%
27. Veszteségidő költsége
(23. sor összesen × 0,065)
174
28. Elvárt eredmény (a rendelkezésre álló adatok szerint) 2,00%
29. Elvárt eredmény értéke
[(23+25+27. sor összesen) × 0,02]
65
30. Mindösszesen (23+25+27+29. sor) 3300

  Vissza az oldal tetejére