A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

33/2018. (XII. 20.) BM rendelet

a polgári célú robbanóanyagok szállításának és belföldi átadásának rendőrségi engedélyezési eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A robbanóanyagok nemzetközi szállításának engedélyezéséért harmincnégyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A robbanóanyagok belföldi átadásának engedélyezéséért tizenhatezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

2. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díjat

a) az 1. § (1) bekezdése szerinti esetben az Országos Rendőr-főkapitányságnak,

b) az 1. § (2) bekezdése szerinti esetben az ügyben eljáró megyei, fővárosi rendőr-főkapitányságnak

- mint eljáró szervnek - a Magyar Államkincstárnál vezetett, az 1. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell teljesíteni.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj - az ügyszámra való hivatkozás mellett -

a) átutalással vagy

b) - ha a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állnak - az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) felhasználásával történő internetes bankkártyás fizetéssel (VPOS)

teljesíthető.

3. § (1) Az e rendelet alapján beszedett igazgatási szolgáltatási díjak ellenőrzése céljából az eljáró szerv a beszedett igazgatási szolgáltatási díjakról nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) a befizetett igazgatási szolgáltatási díj összegét,

b) a befizető gazdálkodó szervezet nevét,

c) a befizetés dátumát, valamint

d) az ügyszámot.

(3) Ha az eljáró szerv a nyilvántartása vagy a befizető kérelme alapján megállapítja, hogy az 1. §-ban meghatározott összegnél magasabb összeget fizettek be, azonnal intézkedést kezdeményez a többletbefizetés befizető részére történő visszafizetése iránt.

4. § Az igazgatási szolgáltatási díj az 1. § (1) bekezdése szerinti esetben az Országos Rendőr-főkapitányság, az 1. § (2) bekezdése szerinti esetben az ügyben eljáró megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság bevételét képezi.

5. § Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

c) a díj visszatérítése vonatkozásában az Itv. 32. §-át, valamint 80. § (1) bekezdés f) és g) pontját

kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. adóhatóságot említ, azon az eljáró szervet, ahol illetéket említ, azon igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárások során kell alkalmazni.

1. melléklet a 33/2018. (XII. 20.) BM rendelethez

A megyei, fővárosi rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számai

A B
Rendőr-főkapitányság megnevezése Előirányzat-felhasználási keretszámla száma
1. Budapesti Rendőr-főkapitányság 10023002-01451430-00000000
2. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 10024003-01451485-00000000
3. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 10025004-01451492-00000000
4. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 10026005-01451502-00000000
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 10027006-01451519-00000000
6. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 10028007-01451526-00000000
7. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 10029008-01451533-00000000
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 10033001-01451540-00000000
9. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 10034002-01451557-00000000
10. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 10035003-01451564-00000000
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 10045002-01451612-00000000
12. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 10036004-01451571-00000000
13. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 10037005-01451588-00000000
14. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 10023002-01451478-00000000
15. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 10039007-01451595-00000000
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 10044001-01451605-00000000
17. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 10046003-01451629-00000000
18. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 10047004-01451636-00000000
19. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 10048005-01451643-00000000
20. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 10049006-01451650-00000000
21. Országos Rendőr-főkapitányság 10023002-01451715-00000000

  Vissza az oldal tetejére