A jogszabály mai napon ( 2019.10.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) alapvető feladatai ellátása érdekében szolgáltatandó információk (a továbbiakban: adatszolgáltatások) és az adatszolgáltatások teljesítésére kötelezettek (a továbbiakban: adatszolgáltatók) körét, valamint az adatszolgáltatások gyakoriságát, teljesítésének módját és határidejét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó táblákat és az azok kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges - a 3. mellékletben meghatározott - technikai segédleteket az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján teszi közzé.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 14. sora, valamint az ott meghatározott, az „A hitelintézetek saját tulajdonában lévő értékpapírok állományának napi adatai” (MNB azonosító kód: E24) megnevezésű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, a 2. mellékletben foglalt tábla és kitöltési előírások 2019. április 1-jén lépnek hatályba.

3. § (1) Az adatszolgáltató a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet szerinti, 2019. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése során a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

(2) Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 36. sora szerinti „Nyugdíjban, ellátásban, járadékban, valamint egyéb járandóságban részesülők állománystatisztikai adatai” (MNB azonosító kód: F69) megnevezésű, 2019. január-április hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások teljesítési határideje 2019. május 31.

4. § * 

1-3. melléklet a 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére