A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/2018. (XI. 16.) MNB rendelet

a „Mátyás király Emlékév” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Mátyás király trónra lépésének 560. és születésének 575. évfordulójára meghirdetett Mátyás király Emlékév alkalmából - „Mátyás király Emlékév” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. november 19.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 76,5 gramm, átmérője 52,5 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a bautzeni Mátyás király-dombormű részletének ábrázolása látható, Marlianus Mediolanensis: Epithalamium című corvinája ornamentikus, Mátyás király-címeres díszítő keretének részletével. Az emlékérme szélén, felső negyedköriratban a „MAGYARORSZÁG”, és a „MÁTYÁS KIRÁLY” felirat olvasható, a köriratokat egy korona-ábrázolás választja el egymástól. A dombormű ábrázolása mellett, balra a „2000” értékjelzés, jobbra a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme alsó szélén, középen Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának felső részén Mátyás király aranyforintjának ábrázolása látható, alatta Mátyás király kalligrafikus kézjegyével. Az aranyforint ábrázolásától balra az „1443”, „1458” és „1490” évszám jelenik meg, kiemelve az évszám első két számjegyét, jobbra, egymás alatti két sorban a „2018” verési évszám, valamint a „BP.” verdejel olvasható. A verési évszám „0” számjegye egy gyűrűt formál, amelyet egy, a verdejel mellett látható holló tart a csőrében. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme alsó részén Mátyás király eredeti trónszékkárpitjából készült miseruha részletének ábrázolása látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2018. november 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 42/2018. (XI. 16.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 42/2018. (XI. 16.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére