A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi LXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

Megállapodás Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről

Magyarország Kormánya és az amerikai egyesült államokbeli Indiana Állam (továbbiakban „a Felek”), a Felek közötti felsőoktatási együttműködés támogatása érdekében, felismerve mindazon előnyöket, melyekre saját törvényhozásuk által elfogadott törvények és jogszabályok alapján megvalósuló kétoldalú együttműködés erősítésével szert tehetnek, a következőkről állapodnak meg:

1. Cikk

A Notre Dame Egyetem magyarországi oktatási tevékenységének támogatása

Felek elismerik, hogy a Notre Dame, Indiana 46556 U.S.A. székhelyen működő Notre Dame Egyetem egy indianai központú felsőoktatási intézmény.

A Felek biztosítják a Notre Dame Egyetem magyarországi oktatási tevékenységének támogatását a vegyészmérnöki, építőmérnöki, valamint gépészmérnöki/mechatronikai tanulmányok területén. A magyarországi képzés helyszínét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem biztosítja.

A Felek vállalják egy szakmai kapcsolattartó pont kijelölését a Notre Dame Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási együttműködésével kapcsolatos kérdések támogatása érdekében.

2. Cikk

A Notre Dame Egyetem jogi státusza

A Notre Dame Egyetem egy katolikus, nonprofit magánegyetem az Egyesült Államok Indiana Államában, melyet 1842-ben alapítottak. A Notre Dame Egyetem számos tudományágban nyújt alapképzést és mesterképzést, többek között teológiai, művészeti, jogi és műszaki területeken.

Az egyetem 1913 óta folyamatosan rendelkezik a Higher Learning Commission által kiadott akkreditációval, amely szervezet az Egyesült Államok oktatási minisztériuma által elismert regionális akkreditációs testület. Amely programoknál szükséges, a Notre Dame Egyetem rendelkezik szakosított nemzeti akkreditációs testületek - úgy mint mérnöki képzések esetében az ABET - akkreditációjával is.

Indiana Állam hatályos törvénykönyvének 21. cím 7. cikk 13. fejezet 6. szakasza alapján, a Notre Dame Egyetem működését Indiana állam, illetve az Indiana Commission for Higher Education, elismert felsőfokú oktatási intézményként engedélyezte, és ilyen minőségben az egyetem jogszerűen működik Indiana Államban.

3. Cikk

Jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős szervek

Jelen Megállapodásban (továbbiakban: „Megállapodás”) foglaltak végrehajtásáért felelős szervek:

a) Magyarország Kormánya nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma

b) Indiana Állam nevében az Indiana Commission for Higher Education

4. Cikk

Felek által alkalmazott jogszabályok és rendelkezések

A Felek jelen Megállapodást és az abból fakadó intézkedéseket saját nemzeti törvényeik, illetve jogszabályaik alapján teljesítik és értelmezik, Indiana Állam esetében ideértve többek között az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya 1. cikkének 10. szakaszában foglaltakat.

Magyarország Kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy a megállapodásban foglaltak hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásokat 2018. november 15. napjáig lefolytassa.

Sem Indiana Állam, sem az Indiana Commission for Higher Education nem rendelkezik hatáskörrel vagy felelősséggel a Notre Dame University magyarországi működésének szabályozásával összefüggésben.

5. Cikk

A Megállapodás érvényessége

A Megállapodás az azt követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, hogy Indiana Állam kézhez kapta Magyarország Kormányának diplomáciai úton küldött jegyzékét, miszerint a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásokat Magyarország Kormánya lefolytatta.

A Megállapodás a Felek kölcsönös írásbeli megegyezésével módosítható. A Megállapodás mindaddig érvényben marad, ameddig valamelyik fél a másikat írásban értesíti felmondási szándékáról. Ebben az esetben a Megállapodás az értesítés napját követő első naptári év harmincadik (30.) napjától veszti hatályát.

FENTIEK HITELÉÜL a kormányaik által megfelelően felhatalmazott alulírottak e Megállapodást kézjegyükkel látták el.

KÉSZÜLT Indianapolisban, Indiana Államban 2018. július 25. napján két példányban, magyar és angol nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.”

Agreement between the Government of Hungary and the State of Indiana on Cooperation in the Field of Higher Education

The Government of Hungary and the State of Indiana in the United States of America (hereinafter referred to as “the Parties”), in order to support the Parties’ cooperation in higher education, recognize the benefits each Party may gain as a result of strengthening bilateral cooperation in accordance with the rules and regulations applied in each of their respective jurisdictions, have agreed on the following:

Article 1

Supporting the educational activities of the University of Notre Dame in Hungary

The Parties recognize that the University of Notre Dame, located at Notre Dame, Indiana 46556 U.S.A., is an Indiana-based higher education institution.

The Parties ensure their support of the educational activities of the University of Notre Dame in Hungary in the fields of chemical engineering, civil engineering and mechanical (equivalently mechatronic) engineering. The education in Hungary shall be held on the premises of Pázmány Péter Catholic University.

The Parties undertake to appoint a professional contact point in order to support the issues relating to the educational cooperation between the University of Notre Dame and Pázmány Péter Catholic University.

Article 2

Legal status of the University of Notre Dame

The University of Notre Dame is a private, non-profit, Catholic university in the State of Indiana, United States, which was established in 1842. The University of Notre Dame offers undergraduate and graduate programs in a range of academic disciplines, including theology, arts, law and engineering. Beginning in 1913, the University has been continuously accredited by the Higher Learning Commission, which is a regional accrediting body recognized by the United States Secretary of Education. Where appropriate, the University of Notre Dame also has programs accredited by specialized national accrediting bodies, such as ABET, which accredits programs in engineering.

The University of Notre Dame is recognized by the Indiana Commission for Higher Education and the State of Indiana in statute as an “approved postsecondary education institution” under Indiana Code § 21-7-13-6, which has no expiration date, and, as such, the University is duly authorized to operate within the State of Indiana.

Article 3

Parties responsible for the execution of this Agreement

The bodies of the Parties responsible for the execution of this Agreement are:

a) For the Government of Hungary, the Ministry of Human Capacities

b) For the State of Indiana, the Indiana Commission for Higher Education

Article 4

Operation of laws and regulations of the Parties

This Agreement and activities arising from it shall be performed and interpreted by each Party in accordance with its respective national laws and regulations, including, without limitation, for the State of Indiana: Article I, Section 10 of the Constitution of the United States.

The Government of Hungary shall undertake to conduct the internal legal proceedings necessary for the entry into force of the Agreement by 15 November 2018.

Neither the State of Indiana, nor the Indiana Commission for Higher Education, has any legal authority or responsibility to regulate the operations of the University of Notre Dame within Hungary.

Article 5

Validity of the Agreement

This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the receipt by the State of Indiana of written notification, by the Government of Hungary, through diplomatic channels, that the Government of Hungary has completed all internal legal procedures necessary for the entry into force of the Agreement.

The Agreement may be amended with the mutual written consent of the Parties. This Agreement shall remain in force until either Party notifies, in writing, the other Party of its intention to terminate it. In such a case the Agreement shall cease to be in force on the thirtieth (30th) day of the first calendar year after the date of such notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Indianapolis, Indiana, in duplicate, this 25th day of July 2018, in the Hungarian and English languages, both texts being equally authentic.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 5. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § *  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a felsőoktatásért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére