A jogszabály mai napon ( 2022.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi LXXXI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 34 600,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-hatszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 34 600,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-hatszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2019. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 681,0 millió Ft-ban, azaz hatszáznyolcvanegymillió forintban,

b) bevételi főösszegét 681,0 millió Ft-ban, azaz hatszáznyolcvanegymillió forintban

hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2019. évi

a) kiadási előirányzatát 1 800,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-nyolcszázmillió forintban,

b) bevételi előirányzatát 1 800,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-nyolcszázmillió forintban

hagyja jóvá.

(3) Az 1. § a) pontjában és az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási előirányzat részletezését az 1. melléklet, az 1. § b) pontjában és az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a (2) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi előirányzat részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az MTVA 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 92 681,6 millió Ft-ban, azaz kilencvenkettőmilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-hatszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 92 681,6 millió Ft-ban, azaz kilencvenkettőmilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-hatszázezer forintban

hagyja jóvá.

4. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2019. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az MTVA 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2019. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2019. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

5. § Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2018. évi LXXXI. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 9 500,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 040,0
3. Dologi kiadások 12 000,0
4. Egyéb működési célú kiadások 8 552,0
5. Beruházások 2 500,0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0
Költségvetési kiadások összesen 34 600,0

2. A Médiatanács 2019. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 109,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20,2
3. Dologi kiadások 527,6
4. Egyéb működési célú kiadások 24,0
Költségvetési kiadások összesen 681,0

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2019. évi kiadási előirányzatok (adatok millió Ft-ban)

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 1 745,0
2. Frekvenciapályázati díj 5,0
3. Támogatási pályázati díj 35,0
4. Kötbér és bírság 5,0
5. Óvadék 10,0
Költségvetési kiadások összesen 1 800,0

2. melléklet a 2018. évi LXXXI. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 224,4
2. Közhatalmi bevételek 26 145,3
2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 677,3
2.2. Frekvenciadíjak 20 448,7
2.3. Azonosítók díja 2 500,0
2.4. Felügyeleti díj 2 084,2
2.5. Egyéb bírság bevételei 434,8
2.6. Késedelmi pótlék 0,3
3. Működési bevételek 6 218,3
4. Felhalmozási bevételek 5,0
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7,0
Költségvetési bevételek összesen 34 600,0

2. A Médiatanács 2019. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 199,0
2. Működési bevételek 482,0
Költségvetési bevételek összesen 681,0

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2019. évi bevételi előirányzatok (adatok millió Ft-ban)

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 1 745,0
2. Frekvenciapályázati díj 5,0
3. Támogatási pályázati díj 35,0
4. Kötbér és bírság 5,0
5. Óvadék 10,0
Költségvetési bevételek összesen 1 800,0

3. melléklet a 2018. évi LXXXI. törvényhez

1. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2019. évi bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Közszolgálati hozzájárulás 73 044,2
2. Médiaszolgáltatási díj 1 745,0
3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 40,0
4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat, óvadék 15,0
5. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 8 374,1
Költségvetési bevételek összesen 83 218,3
6. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 9 463,3
Bevételek összesen 92 681,6

2. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2019. évi kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 655,8
1.1. Médiatanács 199,0
1.2. Médiatanács hivatali szervezete 2 224,4
1.3. Közszolgálati Közalapítvány 232,4
2. Magyar Média Mecenatúra támogatás 3 145,0
3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1 700,0
4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 74 686,4
4.1. Személyi juttatások és járulékok 16 278,5
4.2. Dologi kiadások 53 618,1
4.3. Beruházások, felújítások 4 789,8
5. Közszolgálati Kulturális Nonprofit Kft. támogatása (ZEI) 871,4
6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1
7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 134,0
8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó 107,7
9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1
10. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása 8 374,1
11. MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 443,0
Költségvetési kiadások összesen 92 681,6
Kiadások összesen 92 681,6

  Vissza az oldal tetejére