A jogszabály mai napon ( 2020.08.11. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.XII.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi LXXXIV. törvény

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2017. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében

a) 19 223 259,6 millió forint bevétellel,

b) 21 056 674,8 millió forint kiadással és

c) 1 833 415,2 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést

a) 16 044 347,8 millió forint bevétellel,

b) 16 044 347,8 millió forint kiadással,

c) 0,0 millió forint egyenleggel

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést

a) 2 054 687,7 millió forint bevétellel,

b) 2 440 955,7 millió forint kiadással,

c) 386 268,0 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést

a) 1 124 224,1 millió forint bevétellel,

b) 2 571 371,3 millió forint kiadással,

c) 1 447 147,2 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2017. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2017. december 31-én fennálló adóssága 28 531,8 milliárd forint.

(2) 2017. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 27 977,3 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 38 355,1 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2017. december 31-én 72,9% volt.

(4) 2016. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 26 248,1 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 35 474,2 milliárd forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2016. év végi 74,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2017-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 2 466 593,0 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 853 413,5 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

c) 194 147,1 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2017-ben

a) 1 773 026,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 176 051,0 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

c) 24 412,7 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2017-ben az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 2 276 413,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 673 560,9 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,

c) 564 179,7 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 118 798,0 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 137 503,4 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2018. december 28-ai hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés elengedi a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény és a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása jogcímek szerinti visszatérítési kötelezettségéből adódóan keletkezett, a központi költségvetéssel szemben fennálló kamattartozását.

(3) Az Országgyűlés a Magyar Államot megillető és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által kezelt

a) az ukrajnai Luganskiy Gofrotarnity Kombinat TOV adóssal szemben keletkezett, a K400262 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002891 kárakta alapján fennálló, 81 793,30 euró összegű,

b) az ukrajnai Meblevyi Terminal TOV adóssal szemben keletkezett, a K400472 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002902 kárakta alapján fennálló, 10 246,60 euró összegű,

c) a szerbiai SZTR Ekstruder adóssal szemben keletkezett, a K400608 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002987 kárakta alapján fennálló, 17 053,18 euró összegű,

d) a szerbiai EUROPANEL TEAM d.o.o. adóssal szemben keletkezett, a K400472 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002933 kárakta alapján fennálló, 22 500,00 euró összegű,

e) az olaszországi La Sfinge S.N.C. Di Zevino Antonio and C. adóssal szemben keletkezett, a K400663 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003027 kárakta alapján fennálló, 47 500,00 euró összegű,

f) az olaszországi Europlastica E Carta di Bolino Vincenzo adóssal szemben keletkezett, a K400663 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003029 kárakta alapján fennálló, 27 182,43 euró összegű,

g) az ukrajnai Kartol TOV adóssal szemben keletkezett, a K400571 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003088 kárakta alapján fennálló, 50 488,47 euró összegű,

h) a nagy-britanniai ISOLUX ASSOCIATES LTD. adóssal szemben keletkezett, a K400504 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002702 kárakta alapján fennálló, 1 615,00 euró összegű,

i) az ukrajnai Stimeks TOV adóssal szemben keletkezett, a K400175 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002935 kárakta alapján fennálló, 30 204,00 USA dollár összegű,

j) az amerikai egyesült államokbeli QUADRO LLC adóssal szemben keletkezett, a K400310 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002884 kárakta alapján fennálló, 301 077,12 euró összegű,

k) az ukrajnai Technotorg TOV adóssal szemben keletkezett, a K400645 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003081 számú kárakta alapján fennálló, 964 279,80 euró összegű,

l) a szerbiai Breza Prom d.o.o. adóssal szemben keletkezett, a K400540 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002934 számú kárakta alapján fennálló, 5 787,00 euró összegű

követelésekről 2018. december 31-ei hatállyal lemond.

(4) Az Országgyűlés elengedi a 19940791-2-02 adószámú Pécsi Vasutas Sportkör 2014/2015-ös támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatás fel nem használt részének befizetési kötelezettségből eredő, a központi költségvetéssel szemben fennálló 81 252 336 forint tartozását.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (továbbiakban: Ny. Alap) 2017. évi működési kiadásai 1856,6 millió forint 2016. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2017. évi működési előirányzat-maradványa 1797,2 millió forint, amelyből a 2016. évi előirányzat-maradvány összege 39,0 millió forint,

b) 2017. évi működési kiadásai 509,0 millió forint 2016. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 199,3 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 719,5 millió forint, egyszeri segélyre 540,1 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 109,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 1932,2 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 18 976,6 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1200,0 millió forint

felhasználása történt meg.

12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 2017. évi CLXX. törvény 13-15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

13. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2018. december 28-áig

a) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 1,5 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,6 millió forintot utalja át a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 41,7 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 7,6 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 3,3 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,2 millió forintot utaljon vissza az Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára;

h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 508,0 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg,

i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 0,4 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” terhére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.

14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan, nyilvántartott követelésekre megtérült 0,9 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2018. december 28-áig.

15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap 5386,8 millió forint hiányát a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet térítse meg 2018. december 28-áig a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 6. Költségvetési hozzájárulások alcím javára.

16. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira 2017. évben nem történt kötelezettségvállalás.

17. § (1) Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (1) és (3) bekezdése alapján tett, 2017. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020 pénzügyi perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (4) bekezdése alapján tett, 2017. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 563 844,6 millió forint összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

18. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 7824,8 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 7459,2 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 215,3 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 280,5 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2017. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 1760,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1774,4 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2017. év után 14,3 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 12,9 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2017. december 31-én hatályos 58. §-a alapján 3953,3 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:

a) a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen 0,2 millió forint,

b) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 33,3 millió forint,

c) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 3448,5 millió forint,

d) a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 1,0 millió forint,

e) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 447,8 millió forint,

f) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 22,5 millió forint.

(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2018. április 5.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1775,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

20. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

7. Az egyházak támogatása

21. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (6) bekezdése alapján - a 2017. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 5672,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2018 decemberében.

(2) Az egyházi fenntartót a Kvtv. 41. § (3) bekezdése alapján 198,0 millió forint egyszeri kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2018. év decemberében az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 27. § (2)-(5) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának terhére 2018. évben 330,1 millió forint támogatás illeti meg.

(4) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2017. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - összesen 41 850,5 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2018. év decemberében.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2018. évi LXXXIV. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

I. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 2 021,0 159,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 452,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 275,1
3 Dologi kiadások 5 137,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 77,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1 190,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 849,1
7 Felújítások 487,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 246,9
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 19,7 225,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 485,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117,9
3 Dologi kiadások 164,0
5 Egyéb működési célú kiadások 18,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 90,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,4
3 Országgyűlési Őrség 1,1 9,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 693,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 587,5
3 Dologi kiadások 8,8
5 Egyéb működési célú kiadások 135,9
2 Felhalmozási költségvetés
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23,6
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 2,8
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0
2 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0
3 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0
13 Fejezeti tartalék 525,0
14 Steindl Imre program támogatása 4 163,0 160,0 6 529,0 8 451,0
1 - 4. cím összesen: 27 806,3 2 201,8 17 827,7 8 845,7
5 Közbeszerzési Hatóság
1 Közbeszerzési Hatóság 2 032,4 13,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 753,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 171,9
3 Dologi kiadások 496,3
5 Egyéb működési célú kiadások 650,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 195,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 159,2
5. cím összesen: 2 071,6 2 032,4 354,8 13,7
8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 876,6
2 Magyar Szocialista Párt 423,9
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 475,8
4 Lehet Más a Politika 173,7
5 Kereszténydemokrata Néppárt 152,7
6 Együtt - A Korszakváltók Pártja 133,6
7 Demokratikus Koalíció 132,0
8 Párbeszéd Magyarországért Párt 106,7
9 Magyar Liberális Párt 70,8
9 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 529,7
2 Táncsics Mihály Alapítvány 234,2
3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 266,2
4 Ökopolisz Alapítvány 67,6
5 Barankovics István Alapítvány 53,8
8 Váradi András Alapítvány 41,3
9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 23,6
10 Liberális Magyarországért Alapítvány 4,3
11 Új Köztársaságért Alapítvány 40,2
8 - 9. cím összesen: 3 806,7
10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Közszolgálati hozzájárulás 70 165,4
10. cím összesen: 70 165,4
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 45,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 407,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,6
3 Dologi kiadások 114,8
5 Egyéb működési célú kiadások 10,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 40,1
21. cím összesen: 631,7 45,9 40,1
22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 1,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 151,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,7
3 Dologi kiadások 129,8
5 Egyéb működési célú kiadások 7,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 7,7
7 Felújítások 1,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,6
22. cím összesen: 325,6 1,2 24,8
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 8 036,1 14,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 506,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 901,2
3 Dologi kiadások 1 127,4
5 Egyéb működési célú kiadások 2 345,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 621,8
7 Felújítások 75,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,0
23. cím összesen: 7 880,0 8 036,1 723,8 14,8
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda 1 017,0 13,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 696,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 173,5
3 Dologi kiadások 1 233,7
5 Egyéb működési célú kiadások 445,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 565,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 531,9
2 A választási rendszerek működtetése 515,4
4 Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása 372,6
24. cím összesen: 3 968,5 1 017,0 568,4 13,5
25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 39,4 0,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 343,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 88,3
3 Dologi kiadások 194,7
5 Egyéb működési célú kiadások 25,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 28,0
7 Felújítások 21,7
25. cím összesen: 651,8 39,4 49,7 0,3
I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 117 307,6 13 373,8 -103 933,8
Hazai felhalmozási költségvetés 19 589,3 8 888,0 -10 701,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
I. fejezet összesen 136 896,9 22 261,8 -114 635,1

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

II. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1,8 32,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 193,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 207,5
3 Dologi kiadások 584,9
5 Egyéb működési célú kiadások 31,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 122,4
7 Felújítások 2,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 71,7
4 Fejezeti tartalék 26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 089,4 1,8 -2 087,6
Hazai felhalmozási költségvetés 152,3 32,5 -119,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
II. fejezet összesen 2 241,7 34,3 -2 207,4

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

III. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Alkotmánybíróság 5,5 6,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 072,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 260,3
3 Dologi kiadások 294,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 43,2
5 Egyéb működési célú kiadások 51,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 77,1
7 Felújítások 25,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 69,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 721,4 5,5 -1 715,9
Hazai felhalmozási költségvetés 172,4 6,1 -166,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
III. fejezet összesen 1 893,8 11,6 -1 882,2

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

IV. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1,2 0,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 848,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 206,6
3 Dologi kiadások 214,0
5 Egyéb működési célú kiadások 42,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 51,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,8
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 311,3 1,2 -1 310,1
Hazai felhalmozási költségvetés 58,3 0,8 -57,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IV. fejezet összesen 1 369,6 2,0 -1 367,6

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

V. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Állami Számvevőszék 20,3 3,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 908,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 390,2
3 Dologi kiadások 1 329,1
5 Egyéb működési célú kiadások 274,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 388,2
7 Felújítások 0,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,3
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 8 901,6 20,3 -8 881,3
Hazai felhalmozási költségvetés 389,3 3,0 -386,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
V. fejezet összesen 9 290,9 23,3 -9 267,6

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

VI. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Bíróságok 3 929,7 2 817,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 65 750,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 394,7
3 Dologi kiadások 15 255,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,5
5 Egyéb működési célú kiadások 2 672,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 379,0
7 Felújítások 2 440,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 34,1
2 Kúria 244,7 0,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 509,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 580,3
3 Dologi kiadások 249,0
5 Egyéb működési célú kiadások 105,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 60,0
7 Felújítások 102,9
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 55,3
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 272,8 3 527,7
2 Kincstári számlavezetési díj 23,9
3 Igazságszolgáltatás működtetése 15,0
5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 28,8
VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 102 872,0 4 174,4 -98 697,6
Hazai felhalmozási költségvetés 10 599,3 2 817,8 -7 781,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VI. fejezet összesen 113 471,3 6 992,2 -106 479,1

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

VIII. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Ügyészségek 352,5 91,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 31 134,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 375,7
3 Dologi kiadások 4 225,6
5 Egyéb működési célú kiadások 1 282,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 418,6
7 Felújítások 29,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 72,4
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 28,9 19,7
6 Fejezeti tartalék 296,1
VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 44 343,5 352,5 -43 991,0
Hazai felhalmozási költségvetés 1 540,3 91,9 -1 448,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VIII. fejezet összesen 45 883,8 444,4 -45 439,4

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

IX. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 142 472,5
2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 50,9
3 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 96,6
4 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3
5 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 610,3
6 A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása 2 772,0
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 147 607,2
2 Óvodaműködtetési támogatás 23 027,5
3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 437,5
4 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 4 407,3
3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1 Szociális ágazati összevont pótlék 14 398,8
2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 004,0
3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 54 327,1
4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 22 065,0
7 Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez 1 919,4
4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 570,8
2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2 851,5
3 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása 701,1
4 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 8 698,5
5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 1 009,2
6 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 682,2
7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 682,1
8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 2 020,5
9 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300,0
2 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
1 Színházművészeti szervezetek támogatása 9 586,1
2 Táncművészeti szervezetek támogatása 182,9
3 Zeneművészeti szervezetek támogatása 1 819,7
5 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 66 815,6
2 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 3 759,4
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
1 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 499,6
2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 1 146,1
3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 1 770,0
4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 15 000,0
5 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 042,4
6 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 249,5
7 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 300,0
8 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 163,2
9 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 3 999,7
3 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 9 817,4
4 Önkormányzati elszámolások 2 674,5 3 594,4
3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
2 Felhalmozási célú támogatások
1 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300,0
2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
1 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2 727,8
2 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 868,2
3 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 3 817,8
3 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 350,4
4 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
1 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 292,0
2 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 136,0
3 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370,0
5 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 56,9
6 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2 776,9
9 Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása 723,0
10 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 310,0
11 Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása 656,1
12 Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása 1 883,0
13 Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakításának támogatása 175,0
5 Vis maior támogatás 5 832,1
4 A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka 3 229,7
5 Kulturális illetménypótlék 2 706,6
6 Egyes önkormányzatok feladatainak 2015. évi döntés szerinti támogatása I.
1 Dég község feladatainak támogatása 10,0
2 Jászivány község feladatainak támogatása 5,0
7 Egyes önkormányzatok feladatainak 2015. évi döntés szerinti támogatása II.
1 Pitvaros község feladatainak támogatása 100,0
2 Tiszaigar község feladatainak támogatása 40,0
8 Komádi város infrastruktúra fejlesztése 100,0
9 Göd Város infrastrukturális fejlesztése 628,8
10 Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása 110,0
11 Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak támogatása 122,0
12 Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I.
2 Aggtelek Község feladatainak támogatása 57,0
3 Ajak Város feladatainak támogatása 200,0
4 Albertirsa Város feladatainak támogatása 150,0
5 Alsózsolca Város feladatainak támogatása 12,0
6 Baja Város feladatainak támogatása 300,0
7 Bakonynána Község feladatainak támogatása 45,0
8 Baktalórántháza Város feladatainak támogatása 73,4
9 Balassagyarmat Város feladatainak támogatása 10,0
10 Balatonakali Község feladatainak támogatása 26,6
11 Balatonalmádi Város feladatainak támogatása 120,0
12 Balatonfüred Város feladatainak támogatása II. 160,0
14 Balatonmáriafürdő Község feladatainak támogatása 110,0
15 Balatonszepezd Község feladatainak támogatása II. 100,0
16 Balatonszőlős Község feladatainak támogatása 13,0
17 Balmazújváros Város feladatainak támogatása II. 313,0
18 Balogunyom Község feladatainak támogatása 25,0
19 Bánd Község feladatainak támogatása 20,0
20 Bánokszentgyörgy Község feladatainak támogatása 10,0
21 Csabdi Község feladatainak támogatása 203,0
22 Bárdudvarnok Község feladatainak támogatása 65,0
23 Beled Város feladatainak támogatása 40,0
26 Berkesz Község feladatainak támogatása 60,0
27 Beszterec Község feladatainak támogatása 60,0
28 Biharkeresztes Város feladatainak támogatása 15,0
29 Bihartorda Község feladatainak támogatása 5,0
30 Biri Község feladatainak támogatása 5,0
31 Boconád Község feladatainak támogatása II. 3,5
32 Bócsa község feladatainak támogatása 38,0
34 Bocskaikert Község feladatainak támogatása 5,0
35 Bodmér Község feladatainak támogatása 18,1
36 Boldogkőváralja Község feladatainak támogatása 20,0
37 Bonyhád város feladatainak támogatása 674,0
38 Budakeszi Város feladatainak támogatása 22,5
40 Budapest III. kerület feladatainak támogatása II. 380,5
41 Budapest V. kerület feladatainak támogatása 1 572,1
42 Budapest VIII. kerület feladatainak támogatása 400,0
43 Budapest XI. kerület feladatainak támogatása 500,0
44 Budapest XVIII. kerület feladatainak támogatása 100,0
46 Budapest XXI. kerület feladatainak támogatása 324,5
47 Budapest IX. kerület feladatainak támogatása 300,0
48 Bükkaranyos Község feladatainak támogatása 306,7
50 Cered Község feladatainak támogatása 5,0
51 Cigánd Város feladatainak támogatása 104,5
52 Csaholc Község feladatainak támogatása II. 10,0
53 Csákvár Város feladatainak támogatása II. 101,8
54 Csanádalberti Község feladatainak támogatása II. 40,0
55 Csépa Község feladatainak támogatása 15,0
56 Csepreg Város feladatainak támogatása II. 150,0
57 Csévharaszt Község feladatainak támogatása 20,0
58 Csobád Község feladatainak támogatása 10,0
59 Csopak Község feladatainak támogatása II. 200,0
60 Csörög Község feladatainak támogatása 125,0
61 Csurgó Város feladatainak támogatása II. 1 000,0
62 Dabas város feladatainak támogatása 300,0
63 Dány Község feladatainak támogatása 250,0
64 Dég Község feladatainak támogatása II. 5,0
65 Demecser Város feladatainak támogatása 250,0
66 Dombrád Város feladatainak támogatása 200,0
67 Döge Község feladatainak támogatása 165,0
68 Dunaharaszti Város feladatainak támogatása 150,0
69 Ecséd Község feladatainak támogatása II. 13,0
70 Emőd Város feladatainak támogatása 400,0
71 Encs Város feladatainak támogatása 31,0
72 Encsencs Község feladatainak támogatása 44,1
73 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 22,0
74 Erdőkertes Község feladatainak támogatása 12,0
76 Esztergom Város feladatainak támogatása 65,0
77 Felcsút Község feladatainak támogatása II. 10,0
79 Fertőendréd Község feladatainak támogatása 40,6
80 Fülöpszállás Község feladatainak támogatása 100,0
81 Füzér Község feladatainak támogatása II. 62,7
83 Gégény Község feladatainak támogatása 30,4
84 Gerendás Község feladatainak támogatása 25,0
85 Gomba Község feladatainak támogatása 36,0
86 Gönc Város feladatainak támogatása 800,0
87 Gyál Város feladatainak támogatása 1 500,0
13 Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II.
1 Hajdúnánás Város feladatainak támogatása 60,0
2 Harasztifalu Község feladatainak támogatása 7,5
4 Harsány Község feladatainak támogatása 100,0
5 Hegyfalu Község feladatainak támogatása 3,0
6 Hejőkeresztúr Község feladatainak támogatása 207,0
7 Hejőpapi Község feladatainak támogatása 20,0
8 Hejőszalonta Község feladatainak támogatása 20,0
9 Hercegkút Község feladatainak támogatása 7,4
10 Hodász Nagyközség feladatainak támogatása 99,9
11 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. 2 185,0
12 Homrogd Község feladatainak támogatása 20,0
13 Horvátzsidány Község feladatainak támogatása 10,0
15 Inárcs Nagyközség feladatainak támogatása 15,0
16 Ipolyvece Község feladatainak támogatása 10,0
17 Jánosháza Város feladatainak támogatása 43,0
18 Jánossomorja Város feladatainak támogatása II. 30,0
19 Jármi Község feladatainak támogatása 60,5
20 Jászágó Község feladatainak támogatása 15,0
21 Jászdózsa Község feladatainak támogatása 10,0
22 Jászivány Község feladatainak támogatása II. 15,0
23 Kadarkút Város feladatainak támogatása 60,2
24 Kálmánháza Község feladatainak támogatása 68,8
25 Kántorjánosi Község feladatainak támogatása 58,0
26 Kány Község feladatainak támogatása 5,0
27 Kápolnásnyék Község feladatainak támogatása II. 70,0
28 Kaposkeresztúr Község feladatainak támogatása 18,0
29 Kapuvár Város feladatainak támogatása 300,0
30 Karcsa Község feladatainak támogatása 8,0
31 Káva Község feladatainak támogatása 20,0
32 Kék Község feladatainak támogatása 260,0
33 Kemecse Város feladatainak támogatása 16,2
34 Kerekegyháza Város feladatainak támogatása 26,8
35 Kerékteleki Község feladatainak támogatása 4,0
36 Kesztölc Község feladatainak támogatása 8,0
37 Kétpó Község feladatainak támogatása 68,0
38 Királyhegyes Község feladatainak támogatása 110,0
39 Kisbér Város feladatainak támogatása II. 185,0
40 Kiskunhalas Város feladatainak támogatása 400,0
42 Kistarcsa város feladatainak támogatása 200,0
44 Kisvárda Város feladatainak támogatása II. 1 690,0
45 Kocsord Község feladatainak támogatása 5,0
46 Komádi Város feladatainak támogatása 40,0
47 Komló Város feladatainak támogatása 385,0
48 Komoró Község feladatainak támogatása 60,0
49 Konyár Község feladatainak támogatása 6,0
50 Kópháza Község feladatainak támogatása 100,0
51 Kömpöc Község feladatainak támogatása 20,0
52 Körmend Város feladatainak támogatása 160,0
53 Kőröstetétlen Község feladatainak támogatása 6,0
54 Kőszeg Város feladatainak támogatása II. 100,0
55 Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása II. 150,0
56 Kupa Község feladatainak támogatása 6,5
57 Lenti Város feladatainak támogatása II. 500,0
58 Levelek Nagyközség feladatainak támogatása 95,9
59 Lórév Község feladatainak támogatása 80,0
60 Lovasberény Község feladatainak támogatása II. 40,0
62 Maglód Város feladatainak támogatása 50,0
63 Magyarcsanád Község feladatainak támogatása II. 30,0
64 Magyarnándor Község feladatainak támogatása 5,0
65 Mány Község feladatainak támogatása II. 60,0
66 Máriapócs Város feladatainak támogatása 10,0
67 Márkó Község feladatainak támogatása 40,0
68 Maroslele Község feladatainak támogatása II. 70,0
69 Mátraverebély Község feladatainak támogatása 96,0
72 Mende Község feladatainak támogatása 80,0
73 Mérk Nagyközség feladatainak támogatása 93,5
74 Mesterháza Község feladatainak támogatása 1,0
75 Mezőkomárom Község feladatainak támogatása 10,0
76 Mezőkövesd Város feladatainak támogatása 700,0
77 Mezőtúr Város feladatainak támogatása 50,0
78 Miháld Község feladatainak támogatása 8,0
80 Mindszent Város feladatainak támogatása 40,0
81 Monor Város feladatainak támogatása III. 280,1
83 Móricgát Község feladatainak támogatása 150,0
84 Nagyér Község feladatainak támogatása 20,0
85 Nagykáta Város feladatainak támogatása 400,0
86 Nagykölked Község feladatainak támogatása 10,0
87 Nagymaros Város feladatainak támogatása 3,0
88 Nagyút Község feladatainak támogatása 3,6
89 Nagyvisnyó Község feladatainak támogatása 15,0
90 Napkor Nagyközség feladatainak támogatása 200,0
91 Nemesborzova Község feladatainak támogatása 8,1
92 Nemesnádudvar Község feladatainak támogatása II. 58,0
93 Nemesvita Község feladatainak támogatása 20,0
94 Neszmély Község feladatainak támogatása 300,0
95 Nézsa Község feladatainak támogatása 10,0
14 Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.
1 Nyárád Község feladatainak támogatása 110,0
2 Nyárlőrinc Község feladatainak támogatása 45,0
3 Nyársapát Község feladatainak támogatása 121,0
4 Nyésta Község feladatainak támogatása 5,0
5 Nyíradony Város feladatainak támogatása 345,0
6 Nyírbéltek Nagyközség feladatainak támogatása 87,7
8 Nyírderzs Község feladatainak támogatása 5,0
9 Nyíribrony Község feladatainak támogatása 60,0
10 Nyírlugos Város feladatainak támogatása 62,4
11 Nyírpilis Község feladatainak támogatása 5,0
12 Nyírtét Község feladatainak támogatása 60,0
13 Nyírtura Község feladatainak támogatása 60,0
14 Nyírvasvári Község feladatainak támogatása 69,3
15 Nyúl Község feladatainak támogatása 30,0
17 Ófehértó Község feladatainak támogatása 55,2
18 Okány Község feladatainak támogatása 30,0
19 Ónod Község feladatainak támogatása 200,0
20 Ömböly Község feladatainak támogatása 5,0
21 Pánd Község feladatainak támogatása 35,0
22 Panyola Község feladatainak támogatása 35,2
23 Pap Község feladatainak támogatása 60,0
24 Pápa Város feladatainak támogatása 650,0
25 Patvarc Község feladatainak támogatása 8,0
26 Pátyod Község feladatainak támogatása 5,0
28 Pécsvárad Város feladatainak támogatása 101,0
29 Penészlek Község feladatainak támogatása 49,3
30 Perecse Község feladatainak támogatása 5,0
31 Péteri Község feladatainak támogatása 10,0
32 Petőfiszállás Község feladatainak támogatása 35,0
33 Pilis Város feladatainak támogatása 350,0
34 Pilismarót Község feladatainak támogatása 5,0
35 Piricse Község feladatainak támogatása 10,0
36 Pirtó Község feladatainak támogatása 100,0
37 Pomáz Város feladatainak támogatása 400,0
38 Porva Község feladatainak támogatása 50,0
39 Prügy Község feladatainak támogatása 7,0
40 Putnok Város feladatainak támogatása 25,0
42 Rádóckölked Község feladatainak támogatása 12,2
43 Ragály Község feladatainak támogatása 10,0
44 Rákócziújfalu Község feladatainak támogatása 15,0
45 Rudolftelep Község feladatainak támogatása 45,0
46 Rum Község feladatainak támogatása 5,0
47 Sajóhídvég Község feladatainak támogatása 160,0
48 Sajósenye Község feladatainak támogatása 6,5
49 Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0
51 Sárospatak Város feladatainak támogatása 200,0
52 Sarród Község feladatainak támogatása 15,0
53 Sárvár Város feladatainak támogatása 2 060,0
54 Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása 20,0
55 Sellye Város feladatainak támogatása 8,5
56 Somogycsicsó Község feladatainak támogatása 13,4
57 Sonkád Község feladatainak támogatása 4,0
58 Söpte Község feladatainak támogatása 4,0
59 Sülysáp Város feladatainak támogatása 75,0
60 Szany Nagyközség feladatainak támogatása 12,6
61 Szécsényfelfalu Község feladatainak támogatása 10,0
62 Szeged Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0
63 Székkutas Község feladatainak támogatása 50,0
64 Szemere Község feladatainak támogatása 170,0
65 Szenta Község feladatainak támogatása 60,0
66 Szente Község feladatainak támogatása 8,0
67 Szerencs Város feladatainak támogatása 300,0
68 Szergény Község feladatainak támogatása 1,0
69 Szihalom Község feladatainak támogatása 5,0
71 Szilaspogony Község feladatainak támogatása 3,7
72 Szirák Község feladatainak támogatása 10,0
73 Szűcsi Község feladatainak támogatása 13,0
15 Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása IV.
1 Tahitótfalu Község feladatainak támogatása 350,0
2 Taktabáj Község feladatainak támogatása 1,0
3 Taktaharkány Nagyközség feladatainak támogatása 100,0
4 Tápiószecső Nagyközség feladatainak támogatása 75,0
5 Tápiószőlős Község feladatainak támogatása 9,0
6 Tápszentmiklós Község feladatainak támogatása 400,0
7 Tarcal Község feladatainak támogatása 55,0
8 Tardos Község feladatainak támogatása 8,0
10 Tatárszentgyörgy Község feladatainak támogatása 13,0
11 Tés Község feladatainak támogatása 50,0
12 Tetétlen Község feladatainak támogatása 20,0
14 Tihany Község feladatainak támogatása 100,0
15 Tiszabábolna Község feladatainak támogatása 20,0
16 Tiszafüred Város feladatainak támogatása 400,0
17 Tiszajenő Község feladatainak támogatása 10,3
18 Tiszakarád Község feladatainak támogatása 5,0
19 Tiszakóród Község feladatainak támogatása 41,5
20 Tiszaroff Község feladatainak támogatása 30,0
21 Tiszasas Község feladatainak támogatása 20,0
22 Tiszaszentimre Község feladatainak támogatása 66,0
23 Tiszaszőlős Község feladatainak támogatása 39,0
24 Tiszatarján Község feladatainak támogatása 20,0
25 Tiszatelek Község feladatainak támogatása 60,0
26 Tiszavárkony Község feladatainak támogatása 13,1
27 Tivadar Község feladatainak támogatása 10,0
28 Tokaj Város feladatainak támogatása 250,0
29 Tolcsva Község feladatainak támogatása 25,0
30 Tomajmonostora Község feladatainak támogatása 38,0
31 Tomor Község feladatainak támogatása 6,5
32 Tordas Község feladatainak támogatása 40,0
33 Tornyiszentmiklós Község feladatainak támogatása 15,0
34 Tornyospálca Község feladatainak támogatása 20,0
35 Tótújfalu Község feladatainak támogatása 9,2
37 Újhartyán Város feladatainak támogatása 250,0
38 Újkenéz Község feladatainak támogatása 60,0
39 Újkígyós Város feladatainak támogatása 14,0
40 Újlengyel Község feladatainak támogatása 35,0
41 Újszász Város feladatainak támogatása 15,0
42 Úrkút Község feladatainak támogatása 70,0
43 Üllő Város feladatainak támogatása 50,0
44 Vaja Város feladatainak támogatása 50,0
46 Vállaj Község feladatainak támogatása 10,0
47 Vámoscsalád Község feladatainak támogatása 6,0
48 Váralja Község feladatainak támogatása 2,0
49 Várpalota Város feladatainak támogatása 450,0
50 Vasvár Város feladatainak támogatása 210,0
51 Vászoly Község feladatainak támogatása 75,0
52 Vasszilvágy Község feladatainak támogatása 15,0
53 Vecsés Város feladatainak támogatása 400,0
55 Veszprémvarsány Község feladatainak támogatása 20,0
56 Vezseny Község feladatainak támogatása 5,2
57 Vizsoly Község feladatainak támogatása 20,0
58 Zajta Község feladatainak támogatása 2,0
59 Zalaapáti Község feladatainak támogatása 20,0
60 Zalaszentjakab Község feladatainak támogatása 6,0
61 Zsáka Nagyközség feladatainak támogatása 7,8
16 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja 4 455,0
17 A kőszegi „KRAFT - kreatív város, fenntartható vidék” nemzeti program megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatása 93,0
18 Verseg Község támogatása bírósági eljárás lezárása érdekében 30,0
19 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újraépítése érdekében Karcag Városi Önkormányzat támogatása 328,9
20 A szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda beruházáshoz kapcsolódó feladatok támogatása 2 894,0
21 Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása 128,1
22 Normafa Park beruházás 2017. évi ütemének támogatása 622,3
23 A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja 5 624,8
24 A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 2 792,3
25 Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 6 137,0
26 Paksi sportlétesítmény fejlesztésének támogatása 700,0
27 Gerjen Község Önkormányzatának támogatása 12,0
28 Csongrád Megyei Levéltár elhelyezésének támogatása 130,0
29 Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása 67,7
32 Helyi érdekű települési fejlesztések I.
1 Abaújszolnok Község fejlesztési feladatainak támogatása 20,0
3 Ágfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása 40,0
5 Ásványráró Község fejlesztési feladatainak támogatása 13,6
7 Attala Község fejlesztési feladatainak támogatása 12,0
13 Besnyő Község fejlesztési feladatainak támogatása 15,0
15 Biri Község fejlesztési feladatainak támogatása 9,0
32 Csabaszabadi Község fejlesztési feladatainak támogatása 12,0
35 Csepreg Város fejlesztési feladatainak támogatása 8,0
40 Damak Község fejlesztési feladatainak támogatása 11,0
42 Debréte Község fejlesztési feladatainak támogatása 2,5
44 Dunavecse Város fejlesztési feladatainak támogatása 40,0
45 Ecseg Község fejlesztési feladatainak támogatása 50,0
46 Egerfarmos Község fejlesztési feladatainak támogatása 20,0
51 Fehérgyarmat Város fejlesztési feladatainak támogatása 13,0
54 Gagybátor Község fejlesztési feladatainak támogatása 15,0
55 Geszteréd Község fejlesztési feladatainak támogatása 13,0
62 Hegymeg Község fejlesztési feladatainak támogatása 17,0
63 Héreg Község fejlesztési feladatainak támogatása 15,0
65 Hosszúpályi Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása 30,0
67 Jánossomorja Város fejlesztési feladatainak támogatása 23,0
69 Jászfényszaru Város fejlesztési feladatainak támogatása 30,0
70 Jászszentlászló Község fejlesztési feladatainak támogatása 27,0
74 Kisfalud Község fejlesztési feladatainak támogatása 2,0
76 Kocsola Község fejlesztési feladatainak támogatása 15,0
77 Komló Város fejlesztési feladatainak támogatása 29,9
78 Kőröstetétlen Község fejlesztési feladatainak támogatása 25,0
79 Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatása 14,0
82 Kurityán Község fejlesztési feladatainak támogatása 8,0
33 Helyi érdekű települési fejlesztések II.
2 Mány Község fejlesztési feladatainak támogatása 20,0
3 Máriapócs Város fejlesztési feladatainak támogatása 12,0
4 Mártély Község fejlesztési feladatainak támogatása 18,9
10 Nagyrév Község fejlesztési feladatainak támogatása 8,0
18 Paszab Község fejlesztési feladatainak támogatása 80,0
19 Pinnye Község fejlesztési feladatainak támogatása 30,0
20 Piricse Község fejlesztési feladatainak támogatása 12,0
22 Rábatöttös Község fejlesztési feladatainak támogatása 11,0
27 Rétalap Község fejlesztési feladatainak támogatása 4,0
28 Románd Község fejlesztési feladatainak támogatása 4,0
29 Sajóbábony Város fejlesztési feladatainak támogatása 5,7
34 Sarud Község fejlesztési feladatainak támogatása 30,0
35 Sikátor Község fejlesztési feladatainak támogatása 4,0
36 Sitke Község fejlesztési feladatainak támogatása 40,0
38 Szajol Község fejlesztési feladatainak támogatása 5,0
47 Tarany Község fejlesztési feladatainak támogatása 14,0
53 Telekgerendás Község fejlesztési feladatainak támogatása 45,0
63 Velemér Község fejlesztési feladatainak támogatása 12,0
64 Vitnyéd Község fejlesztési feladatainak támogatása 4,0
36 Pápa Város Önkormányzata városfejlesztésének támogatása 460,0
37 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0
38 Helyi érdekű települési fejlesztések III.
8 Szombathely Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása 97,0
41 Az egyes településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése
1 Kecskeméti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása 19,9
2 Halmaji magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása 61,6
3 Megyaszói magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása 279,7
4 Szentistvánbaksai magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása 4,3
5 Kerkateskándi magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása 2,6
6 Lenti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása 4,4
7 Lovászi magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása 0,1
8 Szécsiszigeti magántulajdonú ingatlankárok helyre állítása 0,1
51 Pécs Megyei Jogú Város 2017. évi finanszírozási helyzetének rendezése 6 540,0
53 A helyi közbiztonság javításának támogatása 100,0
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 630 209,5 0,0 -630 209,5
Hazai felhalmozási költségvetés 70 267,6 0,0 -70 267,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IX. fejezet összesen 700 477,1 0,0 -700 477,1

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

X. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 788,8 25,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 963,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 022,6
3 Dologi kiadások 1 840,8
5 Egyéb működési célú kiadások 1 051,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 114,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 802,3
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 147,9 244,2 291,4
2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása 82,8 34,2 13,1
3 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 14,0 2,7 98,1
5 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása 0,1 38,6
10 Igazságügyi regionális együttműködés 14,5 14,1
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 279,2 13,7 4,4
18 Jogi segítségnyújtás 259,6 25,3 29,4
19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 8,0 10,7
20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 62,5 0,8 18,9
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 106,4 0,1 11,1
28 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 2 063,2
42 Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése 398,9
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása 0,5
2 A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása 219,2
25 Fejezeti általános tartalék 73,5
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 11 534,3 2 109,8 -9 424,5
Hazai felhalmozási költségvetés 1 519,8 25,3 -1 494,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
X. fejezet összesen 13 054,1 2 135,1 -10 919,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

XI. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Miniszterelnökség 16 607,8 2 171,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14 530,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 511,5
3 Dologi kiadások 16 227,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40,7
5 Egyéb működési célú kiadások 1 451,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 17 505,6
7 Felújítások 85,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 991,5
2 Információs Hivatal 260,0 54,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 448,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 360,6
3 Dologi kiadások 5 210,6
5 Egyéb működési célú kiadások 71,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 684,9
7 Felújítások 36,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 447,5
3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 0,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 492,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 116,1
3 Dologi kiadások 648,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3,4
5 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 68,4 0,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 060,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 662,7
3 Dologi kiadások 1 078,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 77,3
7 Felújítások 7,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60,9
6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 0,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 164,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44,1
3 Dologi kiadások 96,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 57,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,6
7 Nemzeti Örökség Intézete 168,6 74,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 573,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 145,3
3 Dologi kiadások 1 385,6
5 Egyéb működési célú kiadások 4,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 486,2
7 Felújítások 744,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6
8 VERITAS Történetkutató Intézet 13,8 8,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 274,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77,0
3 Dologi kiadások 395,1
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 171,6
7 Felújítások 66,0
10 Magyar Nyelvstratégiai Intézet 1,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 90,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20,4
3 Dologi kiadások 41,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,8
12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 91 793,1 14 989,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 158 855,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 646,9
3 Dologi kiadások 49 634,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 38,2
5 Egyéb működési célú kiadások 8 636,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 17 037,1
7 Felújítások 6 650,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 331,2
14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 9 902,5 19,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 468,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 745,9
3 Dologi kiadások 7 555,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 510,7
5 Egyéb működési célú kiadások 194,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 14 134,9
7 Felújítások 168,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,1
18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 6,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 396,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65,1
3 Dologi kiadások 138,4
5 Egyéb működési célú kiadások 0,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 41,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 84,9
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 2 668,2 215,4 375,5 8,0
5 Ifjúságpolitikai célok támogatása 0,3
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 8,9 74,8 14,7
7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0
8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 592,0 12,8 8,0
9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása 69,7 0,3
10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 297,4 2,6
14 The Hungary Initiatives Foundation támogatása 90,5
17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 49,7 18,0 8,3 450,0
18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 219,5 0,5
19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 149,2 0,8
20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 8,3
23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása 0,5
24 Civil Alap - pályázati program 31,6 24,5
25 Önkormányzatok átmeneti támogatása 104,4 2,6
27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 215,8 1,8 748,0 37,3
30 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás maradványának technikai rendezése 5,6
32 Bocuse d’Or versenyek támogatása 41,6 8,4
34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 34,4
36 Építésügyi célelőirányzat 45,0 4,5
37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése 261,0 2,9
38 Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok 1 166,9 50,5 706,8 5,2
39 Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése 196,4 0,7 17,1
40 Örökségvédelmi feladatok 1,9 5,9 1,2
42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása
1 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása 270,0 50,0
2 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása 268,0 96,7
43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 736,5 24,5 119,0 28,7
44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 198,2 17,7
45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 85,0 0,4 19,5 4,8
46 Ludovika Campus 1 039,7 2 719,3
47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 69,7 0,3
48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 13,9 0,9 12,1
50 Határontúli műemlék-felújítási program 53,6 195,1
54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 1 492,9
55 Területrendezési feladatok 218,4 5,6 1,7 0,5
56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 153,7 2,9 466,1 6,7
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 9 422,3 8,9 10 922,8 9 412,6
58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 2,3
60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 38,9 8,4 33,7 0,1
63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0
66 Kormányablak program megvalósítása 227,3 276,0 1 191,6 130,7
68 Károlyi József Alapítvány támogatása 126,1 12,0
72 Építésügyi bontási feladatok 120,0
73 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 1,4 1,1
74 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása 202,0 1 265,2 8,0
75 Nemzeti Hauszmann Terv 1 890,0 4 708,5
76 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása 147,9 13,9 2,1
77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 72,9
78 Modern Városok Program 24 490,4 9,9 66 161,1 40,5
80 Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása
81 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
82 Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 4,0
84 Területi infrastrukturális fejlesztések 2 443,5 8 021,5
86 Népi Építészeti Program 24,9
88 Nemzeti Kastélyprogram 368,8 729,4
91 Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásához, céljainak megvalósításához szükséges, alapító okirat szerinti pénzbeli vagyonrendelés 100,0
92 Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 310,3 19,7
96 Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - Norvég Alap 8,2
97 Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - EU programok 875,7 1 399,1
98 Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont megszüntetésével összefüggő zárási feladatok 27,7 764,5
99 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok 375,6 1 009,3
3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 6 489,2 240,7 132,0 0,1
5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 51,8
7 Európai uniós fejlesztési programok
1 EU utazási költségtérítések 311,5 248,7
1 - 30. cím összesen: 386 987,9 121 248,8 165 858,8 30 193,9
31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 55,2 6,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 680,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 175,5
3 Dologi kiadások 175,6
5 Egyéb működési célú kiadások 38,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 7,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0
31. cím összesen: 1 070,1 55,2 10,0 6,6
32 Központi kezelésű előirányzatok
5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 0,2 41 919,2
3 Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások 2 456,3
4 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése 23 678,7
32. cím összesen: 0,2 68 054,2
XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 387 746,7 121 055,3 -266 691,4
Hazai felhalmozási költségvetés 233 923,0 30 200,5 -203 722,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 311,5 248,7 -62,8
XI. fejezet összesen 621 981,2 151 504,5 -470 476,7

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

XII. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 8 370,8 370,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 240,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 423,9
3 Dologi kiadások 9 320,3
5 Egyéb működési célú kiadások 723,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 231,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 162,5
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 16 382,3 986,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 059,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 394,6
3 Dologi kiadások 8 306,1
5 Egyéb működési célú kiadások 3 606,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 759,5
7 Felújítások 396,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 108,5
4 Ménesgazdaságok 2 704,8 48,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 470,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117,5
3 Dologi kiadások 2 848,5
5 Egyéb működési célú kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 671,8
7 Felújítások 21,4
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 7 160,6 3 520,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15 454,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 533,3
3 Dologi kiadások 6 661,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 362,3
5 Egyéb működési célú kiadások 36,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 420,7
7 Felújítások 1 434,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6
7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 209,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 396,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90,8
3 Dologi kiadások 160,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 31,0
8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 1 590,4 836,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 463,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 577,6
3 Dologi kiadások 1 745,3
5 Egyéb működési célú kiadások 37,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 488,3
7 Felújítások 64,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,8
10 Génmegőrzési Intézmények 1 271,9 261,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 548,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 137,1
3 Dologi kiadások 484,9
5 Egyéb működési célú kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 174,9
7 Felújítások 37,0
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 832,0 381,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 932,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 222,9
3 Dologi kiadások 709,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 293,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0
14 Nemzeti park igazgatóságok 10 737,0 4 085,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 076,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 144,4
3 Dologi kiadások 7 498,7
5 Egyéb működési célú kiadások 306,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 301,5
7 Felújítások 85,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 648,4
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 4,1 1,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 235,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 288,0
3 Dologi kiadások 809,7
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 19,5
19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 1 021,1 1,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 582,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 140,2
3