A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

241/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati, illetve egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltató a 2018. szeptember 30. napján fennállt, 30 napon belül lejárt tartozásállománya 50 százaléka, 31-60 napon belül lejárt tartozásállománya 60 százaléka, 61-90 napon belül lejárt tartozásállománya 70 százaléka, 90 napon túl lejárt tartozásállománya 80 százaléka alapján - ha az meghaladja a 100 000 forintot - működési támogatásban részesül. A támogatási összeg mértékét az egészségügyi szolgáltató az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásának megfelelően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: finanszírozó) állapítja meg, és a honlapján közzéteszi. Az e bekezdés alapján nyújtott működési támogatást a 2. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően lehet felhasználni.

(2) Az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati, illetve egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti támogatáson túl a finanszírozó honlapján közzétett ösztönző támogatásban részesül, amit a 2. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak szerint lehet felhasználni.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi szolgáltató az (1) és a (2) bekezdés alapján egyaránt részesülhet támogatásban.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatokon belül a Működési és ösztönző támogatás előirányzata szolgál.

2. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti támogatást

a) a 2018. szeptember 30-án 30 napon túl lejárt szállítói tartozásokra,

b) a 2018. szeptember 30-án 30 napon túl lejárt egyéb tartozásokra,

c) a 2018. december 31-éig lejáró szállítói tartozásokra,

d) a 2018. december 31-éig lejáró egyéb tartozásokra

2018. december 31-éig használhatja fel, azzal, hogy a sorrendben következő pontban meghatározott célra csak akkor használható fel a támogatás, ha a sorrendben azt megelőző pont szerinti tartozását a szolgáltató már kiegyenlítette.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti működési támogatás intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem használható fel.

(3) Az 1. § (2) bekezdése szerinti ösztönző támogatásnak az (1) bekezdés szerinti tartozások kiegyenlítése után fennmaradt része intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre is felhasználható.

(4) A finanszírozó az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti támogatást 2018. december 15-ig utalványozza.

3. § (1) Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti támogatás jogszerű felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv 2020. szeptember 30-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter). A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése eredményeképpen feltárt, a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét a miniszter állapítja meg.

(2) A visszavonandó összegről és annak időpontjáról a szolgáltatót és a finanszírozót a miniszter értesíti. A finanszírozó jogosult a támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.

4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 241/2018. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére