A jogszabály mai napon ( 2022.09.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat

egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

1. A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat] 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat] a következő 16. és 17. ponttal egészül ki:

(A Kormány)

„16. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy e határozatban meghatározott hazai finanszírozású fejlesztések finanszírozási módjának európai uniós finanszírozásúra történő megváltoztatása esetén vizsgálja meg a projektek Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) 7. prioritás felhívásaihoz, különösen a GINOP-7.1.9. felhíváshoz történő illeszkedését, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) turisztikai felhívásaihoz való kapcsolódását,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. március 31.

17. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon arról, hogy a felhíváshoz igazodó szakmai tartalmú támogatási kérelmek kerüljenek benyújtásra azon projektek esetében, amelyek finanszírozása hazai finanszírozásról európai uniós finanszírozásra változik.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. június 30.”

4. Az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat

a) 2. melléklete a 3. melléklet szerint,

b) 3. melléklete a 4. melléklet szerint

módosul.

5. Az 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:7 mezőjében a „7,94” szövegrész helyébe az „5,24” szöveg lép.

6. Az 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat D:19 mezőjében a „GINOP 7.1.9. új konstrukció” szövegrész helyébe a „hazai forrás” szöveg lép.

7. Az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat 2. melléklet

a) 2. pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében a „Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)” szövegrész helyébe a „GINOP” szöveg,

b) 3. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP)” szövegrész helyébe a „TOP” szöveg

lép.

1. melléklet az 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozathoz

Az 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 15. és 16. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D)
(1.) (Stratégiai fejlesztési irányok) (Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei) [Támogatási keret
(Mrd Ft)]
(Támogatás forrása)
15. 9. Turisztikai szolgáltatások Gasztronómiai és borturisztikai mesterképző központ kialakítása 1,5 Hazai forrás
16. fejlesztése Mintagazdaságok hálózatának kialakítása (borút) 1,2 Hazai forrás

2. melléklet az 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozathoz

Az 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 2-8. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 8a. és 8b. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D)
(1.) (Stratégiai fejlesztési irányok) (Fejlesztések megnevezése) [Indikatív támoga-
tási
keret (Mrd Ft)]
(Támogatás forrása)
2. Gyógyhelyek fejlesztése Sopron-
Lőverek és Sopron-Balf
0,754 GINOP-7.1.3.
3. Gyógyhelyek fejlesztése Bükfürdő 1 GINOP-7.1.3.
4. Világörökségi helyszínek fejlesztése 0,4 GINOP-7.1.6.
5. Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése 0,5 GINOP-7.1.2.
6. Nagycenk, Széchenyi-kastély felújítás 3 GINOP-7.1.1.
7. Fertőd, Esterházy-kastély felújítás 3 GINOP-7.1.1.
8. Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség turisztikai vonzerejének erősítése Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (Sopron) - Gasztronómiai és borturisztikai
mesterképző központ kialakítása
0,4 hazai forrás
8a. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (Sopron)
- Térségi termék összekapcsolás
0,7 GINOP-7.1.9.
8b. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (Sopron)
- Mintagazdaságok hálózatának kialakítása (borút)
0,4 hazai forrás

3. melléklet az 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozathoz

1. Az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 8-17. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D)
(1.) (Fejlesztés típusa) (Fejlesztés megnevezése) [Indikatív támogatási keret (Mrd Ft)] (Finanszírozás forrása)
8. A tokaji térség turisztikai látogatóközpontjainak fejlesztése a) Mád vagy Mezőzombor látogatóközpont
b) Sátoraljaújhely Bortemplom látogatóközponttá alakítása
1,80 GINOP-7.1.9.
9. Világörökségi helyszínek fejlesztése Sátoraljaújhely, Ungvári pincesor világörökségi forrással le nem fedett fejlesztése 0,72 GINOP-7.1.9.
10. Tokaj város turisztikai attraktivitásának fejlesztése a) Lombkorona sétány a Bodrog partján
b) Kilátó a tokaji Kopasz-hegyen
0,48 GINOP-7.1.9.
11. Sátoraljaújhely turisztikai attraktivitásának fejlesztése a) Függőhíd építése a Szárhegy és a Várhegy között
b) A sátoraljaújhelyi vár turisztikai attrakció fejlesztése
2,50 GINOP-7.1.9.
12. Bodrogkeresztúr turisztikai attraktivitásának fejlesztése A település turisztikai központjának rehabilitációja 1,20 GINOP-7.1.9.
13. Kulturális turizmus fejlesztése Szent Erzsébet Zarándok és Látogatóközpont Sárospatak központtal 1,52 GINOP-7.1.9.
14. Kulturális turizmus fejlesztése Sváb kulturális és gasztronómiai udvar kialakítása Sátoraljaújhely központtal 0,11 GINOP-7.1.9.
15. Attrakciófejlesztés Élménypontok kialakítása: Szegi, Makkoshotyka, Erdőbénye 0,3 GINOP-7.1.9.
16. Attrakciófejlesztés Aranybánya Témapark - Aranybányászati turisztikai attrakció Telkibányán 1,5 GINOP-7.1.9.
17. Aktív turizmus fejlesztése A Felső-Tisza vízi turizmusának komplex fejlesztése 2. ütem 1,20 GINOP-7.1.9.

2. Az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D)
(1.) (Fejlesztés típusa) (Fejlesztés megnevezése) [Indikatív támogatási keret (Mrd Ft)] (Finanszírozás forrása)
5. Kulturális turizmus fejlesztése Tematikus vonzerő fejlesztése (Mária út, Máriapócs, Zsidó örökség) 1,50 GINOP-7.1.9.

3. Hatályát veszti az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 3. és 4. sora.

4. melléklet az 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozathoz

1. Az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat 3. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 5. és 6. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D)
(1.) (Fejlesztés típusa) (Fejlesztés megnevezése) [Indikatív támogatási keret (Mrd Ft)] (Finanszírozás forrása)
5. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése Mintagazdaságok hálózatának kialakítása (borút) 0,40 hazai
6. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése Gasztronómiai és borturisztikai mesterképző központ 1,00 hazai

2. Hatályát veszti az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat 3. melléklet

a) 1. pontjában foglalt táblázat 2., 3., 5-11. és 14. sora, valamint

b) 2. pontjában foglalt táblázat 5. sora.


  Vissza az oldal tetejére