Hatály: közlönyállapot (2019.I.22.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2/2019. (I. 22.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 2. és 3. § tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2019. (I. 22.) BM rendelethez

3. melléklet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelethez

I. A felnőtt korú szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

A B
1 Büntetés-végrehajtási intézet Végrehajtási fokozat
2 A felnőtt korú férfi szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek
3 Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház
4 Balassagyarmati Fegyház és Börtön fegyház, börtön
5 Budapesti Fegyház és Börtön fegyház, börtön
6 Kalocsai Fegyház és Börtön fegyház, börtön
7 Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet börtön, fogház
8 Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház
9 Márianosztrai Fegyház és Börtön fegyház, börtön
10 Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház
11 Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön fegyház, börtön
12 Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fegyház, börtön
13 Szegedi Fegyház és Börtön fegyház, börtön, fogház
14 Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház
15 Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház
16 Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház
17 Váci Fegyház és Börtön fegyház, börtön
18 A felnőtt korú női szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek
19 Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet börtön
20 Kalocsai Fegyház és Börtön fegyház, börtön
21 Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet börtön, fogház
22 Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet börtön, fogház
23 Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház
24 Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház

II. Azon büntetés-végrehajtási intézetek, amelyekben olyan enyhébb rezsimkategóriába sorolt fegyház fokozatú szabadságvesztésre ítélt is elhelyezhető, akinek engedélyezett a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkavégzés

1. Az I. pontban foglalt táblázat A:3, A:8, A:10 és A:16 mezője szerinti büntetés-végrehajtási intézet.”

2. melléklet a 2/2019. (I. 22.) BM rendelethez

1. A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B
1 Lakóhely Büntetés-végrehajtási intézet)
4 Bács-Kiskun megye a) Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
b) Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

3. melléklet a 2/2019. (I. 22.) BM rendelethez

1. A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B
1 Lakóhely Büntetés-végrehajtási intézet)
5 Budapest főváros és az ország bármelyik megyéje a) Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és nők)
b) Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
c) Budapesti Fegyház és Börtön (férfiak)
d) Szegedi Fegyház és Börtön (férfiak)
e) Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
f) Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
g) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (nők)

  Vissza az oldal tetejére