A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2019. (I. 17.) MNB rendelet

az „Árpád-házi Szent Piroska” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Árpád-házi Szent Piroska tiszteletére - „Árpád-házi Szent Piroska” megnevezéssel 50 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2019. január 18.

2. § (1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 6,982 gramm, átmérője 22 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben az Árpád-házi Szent Piroska által Konstantinápolyban (ma Isztambul) alapított Pantokrátor kolostor ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, felső köriratban - kissé balra tolva - a „PANTOKRÁTOR KOLOSTOR” felirat, alsó köriratban, középen az „50 000” értékjelzés és a „Ft” felirat, balra a „BP.” verdejel, jobbra a „2019” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Árpád-házi Szent Piroska félalakos - az isztambuli Hagia Sophiában található mozaik alapján készült - ábrázolása látható, kezében a kolostor alapító okiratával. Az ábrázolástól balra, egymás alatti három sorban a „SZENT”, a „PIROSKA”, valamint az „1088-1134” felirat, jobbra Árpád-házi Szent Piroska bizánci császárnéként viselt - a korabeli görög írásmód szerinti - neve olvasható. Az emlékérme szélén, fent, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható, lent, az ábrázolástól balra Király Fanni tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 2000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2019. január 18-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2019. (I. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 3/2019. (I. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére