A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2019. (IV. 30.) ITM rendelet

a biztonsági kőolajkészlet felhasználásáról

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 49. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: MSZKSZ) és az MSZKSZ kőolaj szekciójának tagjaira terjed ki.

2. § (1) Az MSZKSZ Magyarország megfelelő minőségű folyékony motorikus üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében köteles a biztonsági kőolajkészletből 400 kilotonna nyersolajat (a továbbiakban: felszabadított készlet) e rendeletben előírtak szerint felszabadítani.

(2) Az MSZKSZ köteles a felszabadított készletet értékesítésre felajánlani.

(3) A (2) bekezdés szerint értékesítésre felajánlott felszabadított készlethez a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elsőbbségi hozzáférésre jogosult.

(4) Az MSZKSZ köteles a felszabadított készletből értékesítésre kerülő mennyiséget - a felszabadított készlettel azonos összetételben - 2019. december 31-éig visszapótolni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére